WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності націо - Реферат

Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності націо - Реферат

банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів.
Відповідно до статті 93 Конституції України Національний банк України має право законодавчої ініціативи.
Вищим органом управління Національного банку є Рада Національного банку України. Керівним органомНаціонального банку є Правління Національного банку України.
Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб. Президент призначає сім членів Ради Національного банку, до складу яких входить Голова Національного банку за посадою, шляхом прийняття відповідного Указу. Призначення членів Ради Національного банку проводиться Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної Постанови.
Статтею 100 Конституції України передбачено, що Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики і здійснює контроль за її проведенням.
Кількісний та персональний склад Правління Національного банку затверджується Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку. Заступники Голови Національного банку входять до складу Правління Національного банку за посадою.
Голова Національного банку України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на п'ять років.
Національний банк України представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків.
Національний банк України підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.
Організаційна структура НБУ:
" Центральний апарат Національного банку України;
" Генеральний департамент банківського нагляду
" Департамент монетарної політики
" Департамент валютного регулювання
" Департамент валютного контролю та ліцензування
" Економічний департамент
" Департамент економічного аналізу, досліджень та прогнозування
" Департамент готівково-грошового обігу
" Департамент платіжних систем
" Департамент бухгалтерського обліку
" Департамент інформатизації
" Фінансовий департамент
" Юридичний департамент
" Департамент міжнародних банківських зв'язків
" Департамент перевезення цінностей та організації інкасації
" Департамент внутрішнього аудиту
" Департамент банківської безпеки
" Департамент персоналу
" Адміністративний департамент
" Управління контролю ризиків
" Секретаріат Голови Правління (з правами самостійного управління)
" Прес-служба (з правами самостійного управління)
" Редакція періодичних видань Національного банку України
" Управління будівництва і реконструкції
" Філії (територіальні управління) Національного банку України;
" Головне управління Національного банку України в Автономній Республіці Крим
" Головне управління по м. Києву і Київській області
" Обласні Управління Національного банку України
" Установи Національного банку України
" Операційне управління
" Головне Управління
" Інженерно-технічний центр
" Центральна розрахункова палата
" Державна скарбниця
" Центральне сховище
" Банкнотно-монетний двір
" Фабрика банкнотного паперу
Структура Національного банку України будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.
В статті 2 Закону "Про Національний банк України" визначається правова основа діяльності Національного банку України. Зокрема, там зазначено, що Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом "Про національний банк України" та іншими законами України.
Місцезнаходження керівних органів та центрального апарату Національного банку - місто Київ.
Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених Законом "Про національний банк України" випадках - також за рахунок Державного бюджету України.
Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Національний банк не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.
Національний банк не відповідає за зобов'язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання.
Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.
Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку.
Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів і витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій, встановлених Конституцією України та Законом "Про Національний банк України".
Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюджету України наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а перевищення витрат над доходами відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року.
Формування фондів та резервів Національного банку на покриття фінансових ризиків, пов'язаних із виконанням його функцій, здійснюється згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку України.
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності.
Визначимо основні функції Національного банку

 
 

Цікаве

Загрузка...