WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності націо - Реферат

Національна система інститутів та інструментів регулювання міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. Державне регулювання діяльності націо - Реферат

він має організацію, менеджмент, персонал і продуману політику для здійснення проекту. Якщо цього нема, то вказати, які зміни необхідні для виконання цих умов.
2. Економічні питання (чи перевищують вигоди реалізації проекту затрати; як проект впливатиме на сімейні доходи, забезпечення робочих місць місцевого персоналу; яка попередня оцінка рентабельності інвестицій).
3. Фінансові питання (чи є обґрунтованим фінансовий план отримання позики і чи адекватна запропонована система розрахунків).
Доповідь експертів Банку, котра сумує рекомендації щодо умов позики, формує основу для переговорів про отримання позики. На переговорах співробітники Світового банку й одержувач позики домовляються про необхідні для успішної реалізації проекту шляхом взаємних поступок заходи. Банк і одержувач позики розглядають всі розбіжності, які виникають у процесі підготовки й експертизи.
Після переговорів експертна доповідь (включаючи всі зміни, внесені під час переговорів), доповідь президента Банку та позикові документи передаються на розгляд Ради виконавчих директорів для затвердження.
Оскільки Банк надає позики під жорстким контролем, його співробітники спостерігають за реалізацією проекту десять тижнів на рік. Безпосередньо на .місці здійснення проекту вони виявляють проблеми та визначають шляхи їх вирішення. Спостереження є важливим інструментом Банку у наданні технічної допомоги. На відміну від комерційних банків, які просто затверджують позики та видають їх одержувачу, Світовий банк не розподіляє свої фонди без наявності свідчення того, що одержувач позики використовує кошти для досягнення узгоджених цілей. Правила вимагають застосування коштів тільки на придбання необхідних матеріалів.
На початку свого створення Світовий банк складався з однієї установи - Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Потім він був доповнений трьома філіями. Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була створена для сприяння зростанню приватного сектора в країнах, що розвиваються, шляхом надання консультацій та інвестицій без гарантії з боку держав. Міжнародна асоціація розвитку (МАР) має на меті забезпечення концесійної допомоги найбіднішим країнам світу. Міжнародне агентство гарантій інвестицій (МАГІ) було засноване для залучення іноземних інвестицій у країнах, що розвиваються, страхуючи їх у разі політичного ризику.
В Україні діє Інститут економічного розвитку Світового банку, який проводить курси та інші підготовчі програми з основ макро-, мікроекономіки, приватизації, фінансової та банківської систем, соціального захисту населення, обліку, управління проектами і т.д.
Багатостороннє агентство гарантій інвестицій поки що практично не забезпечило гарантій для інвестицій в Україні. Проте МАГІ впровадило електронне середовище в системі Інтернет для підтримки інвестицій на ринки, що створюються заново. Ряд агентств, які підтримують інвестиції, пропонують мережу для маркетингу та кому-нікації для ув'язки приватних інвесторів, інвестиційних посередників та інших зацікавлених осіб.
Позики Світового банку в Україні мають змінну процентну ставку. Ставка переглядається кожних півроку. Вона включає затрати Світового банку на позики коштів своїм членам плюс 0,5% на покриття власних затрат Світового банку. Додатково береться плата за резервування для клієнта кредитної лінії.
Позики повертаються протягом 17 років, причому у перші п'ять років сплачується тільки процентна ставка та кошти за резервування клієнту кредитної лінії. Повернення основної суми починається з шостого року.
Діяльність міжнародних фінансових організацій набуває в Україні все більшого значення, зокрема у справі загального співробітництва та надання державі допомоги у переході економіки на ринкові відносини.
2. Державне регулювання діяльності національного банку України
Національний банк України - найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на ґрунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З'явившись відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак.
НБУ забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних запасів та резервів держави, здійснює з ними операції. Він організує міжбанківські розрахунки на базі Центральної розрахункової палати.
Діяльність НБУ взаємопов`язана з економічним розвитком України. Найважливішою метою НБУ є створення грошово-кредитних механізмів, спроможних забезпечити стабільність гривні - національної грошової одиниці.
НБУ робить чималий внесок у формування фінансового ринку та ринку цінних паперів. Він створює умови для об`єктивного курсоутворення, захисту національної валюти та стабілізації гривні. Особливу роль Національний Банк відіграє в сфері валютного регулювання та контролю.
В Україні НБУ виник 1991 року за умов розкладу платіжної системи і відсутності грошової готівки, оскільки гроші друкувалися в Росії. Тоді потрібно було відірвати безготівкову систему платежів від Росії, щоб уникнути перекачування грошових коштів, створити засоби обігу - т.зв. купоно-карбованці. Так чи інакше НБУ виконав ці завдання, заклавши підвалини формування національної грошової системи в Україні.
Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України".
Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань Національного банку України.
Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією центрального банку держави - Національного банку України - є забезпечення стабільності грошової одиниці - гривні. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах свої повноважень, - цінової стабільності.
Національний банк України у відповідності із Законом України "Про Національний банк України" є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та

 
 

Цікаве

Загрузка...