WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Моя бачення майбутньої професії - фінансист - Реферат

Моя бачення майбутньої професії - фінансист - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Моя бачення майбутньої професії - фінансист
ЗМІСТ
Вступ
1. Чим обумовлено вам вибір спеціальності?
2. Які якості по вашому повинен мати спеціаліст?
3. Яким галузям, що вивчаються в коледжі ви віддаєте перевагу доля свого формування як спеціаліста та інтелігента?
4. Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?
5. Що ви знаєте про свою майбутню спеціальність?
Висновок
Використана література
ВСТУП
Для того, щоб написати реферат потрібно вивчити велику кількість літератури. З цих підручників потрібно взяти головну інформацію, яка потрібна для написання реферату. Оскільки моя майбутня професії фінансист, то я використав література яка зв'язана із фінансами.
Відомий вітчизняний вчений професор І.І.Янжул у 1890 р. писав:' "Финансовое хозяйство или хозяйство государства, его доходы и расходы составляют подавляющий интерес нашего времени, который5 чуть ли не господствует, иногда к положительному вреду, над всеми остальными вопросами государственной и народной жизни" ("Основные начала финансовой науки").
Справді, фінанси пронизують усе наше життя, з фінансовими ка-тегоріями ми зустрічаємося повсюди, адже до них належать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, субсидії, штрафи, фінансові санкції та багато інших. Фінансові поняття ми повсемісно використовуємо, проте не завжди точно розуміємо їхній зміст.
У сучасний умовах, коли в Україні проходить процес становлення демократичної та соціальної держави, фінансові проблеми тим чи іншим чином зачіпають та хвилюють усіх: державних діячів, вчених практиків, громадськість. Найбільший інтерес викликають проблеми досягнення фінансової стабілізації, подолання інфляції та бюджетного дефіциту, зменшення податкового тягаря та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, ефективне використання фінансових ресурсів, формування та витрачання коштів державного та місцевих бюджетів України.
Як відомо, реалізація заходів фінансової політики проходить за допомогою фінансового механізму. Основні складові фінансового механізму: управління фінансами, фінансове планування та фінансовий контроль. Вияснення їхньої сутності проходить разом із знайомством з функціями, правами та обов'язками, які покладені на органи законодавчої та виконавчої влади і, перш за все на Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України, Державне казначейство України, Державну контрольно-ревізійну службу України.
Фінансова система України, представлена як сукупність фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, державних т місцевих фінансів, фінансового ринку та страхування. Важливе місце відведено виясненню особливостей. організації фінансів суб'єкті підприємництва, виходячи із виняткової ролі підприємницької діяльності та приватної ініціативи у ринковій економіці. Крім того, дан характеристика фінансових відносин, які виникають у бюджетних т громадських організаціях та благодійних фондах.
У складі державних фінансів України розглянуто бюджетну систему, державні цільові фонди та державний кредит. У зв'язку з тил що центральне місце у державних фінансах займає бюджетна система, головна увага приділена виясненню сутності бюджету, складу і принципам побудови бюджетної системи, розгляду складу доходів т видатків державного та місцевих бюджетів, характеристиці бюджетного процесу, організації міжбюджетних відносин.
1. На світі безліч професій. Що ж таке професія? Професія - це основний вид трудової діяльності. І яке ж задоволення ми відчуваємо, коли в руках улюблена праця. Тоді ти просто щасливий і красивий, бо твоя праця підноситься до творчості. Саме про це О.Довженко сказав так: "найсвітліша краса людини в труді".
Спочатку я не міг обрати собі спеціальність. Але згодом мені батьки допомоги і ми разом із ними вибрали спеціальність фінанси. Коли я потрапив до коледжу, наш вибір з батьками оправдав себе. В коледжі фахівці сказали, що професія фінанси є однією із найкращих. Її плюси в тому, що із такою спеціальністю можна працювати в різних установах і це є добре оплачувана робота. Хоча професія фінанси є напружена, відповідальна і клопітка праця.
2. Кожен спеціаліст повинен бути далекоглядним. Думати на декілька кроків у перед. Бути уважним для того, щоб виконував правильно фінансові операції. Справедливим, що у складних ситуаціях міг виносити справедливі рішення. А також кожен спеціаліст повинен бути: рішучим, працьовитим, спостережливим, надійним, розумним, мудрим та і ще багато позитивних якостей. Також спеціаліст повинен вміти:
- чітко обґрунтувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни "Фінанси";
- застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули, санкції;
- використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;
- обчислювати суми податків та інших обов'язкових надходжень до бюджету держави та бюджетів і регіональних фондів територіальних громад;
- розраховувати асигнування з бюджету в розрізі окремих груп видатків;
- ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного процесу,
- визначати джерела формування фінансових ресурсів підприєм-ницьких структур, оптимізувати їх рівень і структуру;
- вживати заходів щодо зміцнення фінансової стійкості і пла-тоспроможності суб'єктів підприємництва на основі використання різних форм і видів страхування;
- практично застосовувати фондові інструменти в діяльності на ринку цінних паперів і валютних ринках.
Отже кожен спеціаліст повинне бути спеціалістом своєї справи.
3. Кожен українець повинен знати свою історію. Тому я віддаю перевагу такій галузі, як історія України. Кожен спеціаліст по фінансах повинен знати точні науки, такі математика. Також я віддаю перевагу такі галузі, як інформатика та комп'ютерна техніка. Тому, що цивілізація рухається уперед і всі розвинені країни переходять на новітні технології, тобто комп'ютери. Тому кожен спеціаліст повинен вміти користуватись комп'ютером, і за допомогою нього здійснювати різні операції.
Також віддаю перевагу економіці. Економіка (від гр. oikonomike, буквально - мистецтво ведення домашнього господарства) в сучасних умовах існую у трьох значеннях, як:
1) народне господарство певної країни, групи країн, або всього світу;
2) сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції, утворюючих певну економічну систему;
3) економічна наука, що вивчає народне господарство в цілому, галузі господарства району.
Економіка як сукупність суспільних відносин, як народне господарство є об'єктом вивчення спеціальної науки - економічної науки.
Фінанси є однією із найважливіших галузей для мене, якіпотрібно знати. Оскільки фінансист являється моєю майбутньою професією.
Фінанси - це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов'язано з об'єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту.
Навчальна дисципліна "Фінанси" пов'язана з іншими дисциплінами економічного циклу: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Основи правознавства", "Фінансовий облік", "Бюджетна система", "Страхування", "Податкова система", "Економіка підприємств", "Фінанси підприємств", "Фінансовий ринок" та ін.
4. Я хочу займатися любимою справою. Яка б приносила задоволення мені і користь людям. Тому я планую працювати у державній установі фінансистом. Я надіюся, що я ніколи не розчаруюся у своїй професії. А люди, які на мене надіються не розчаруються у моїй праці.
5. Я побував у приватній установі. Яка знаходиться в Коломиї. Це є Будівельна компанія "Тетра Оніс". В цій установі я познайомився з Хоминим Ярославом Миколайовичем, який являється головним бухгалтером і виконує функцію фінансиста. Його стаж роботи бухгалтером становить 27 років. Це свідчить про те, що ця людина є досвідченим працівником і спеціалістом своєї справи.
Ярослав Миколайович стверджую, що це є важка праця і дуже відповідальна. Бухгалтер можу як збагатити компанію, так і її розорити. Це залежить від того, як він використовуватиме фінанси компанії. Кожна помилка фінансиста несе за собою матеріальне відшкодування збитків завданих компанії. Основні завдання, які вирішують фінансисти:
- планування та використання обігових коштів;
- загальне управління на підприємстві;
- матеріальне, фінансове і кадрове забезпечення;
- аналізи планування фінансово-господарської діяльності.
ВИСНОВОК
До початку практики я майже нічого не знав про свою спеціальність. А вже після проведеної навчальної практики "Вступ до фаху". Я багато чого довідався про свою майбутню професію. В основному дізнався що у процесі перебудови економіки України особлива роль відводиться фінансам. Вони виступають не лише як елемент ринкових відносин, але й є важливим інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів у суспільстві.
У цих умовах стосунки суб'єктів фінансових відносин (держави, бізнесу, населення) набувають різноманітних форм, якісно змінюються, що потребує підготовки кваліфікованих фахівців із високим рівнем компетентності і професіоналізму в цій сфері діяльності.
Фінансова система, що формується в Україні, може стати ефективною лише тоді, коли в ній будуть працювати спеціалісти з державним масштабним світоглядом і творчим підходом до вирішення проблем.
Важлива роль у підготовці кадрів для фінансової системи відводиться вивченню фінансів.
Також довідався про функції фінансиста. Дізнався, що це є тяжка, відповідальна і клопітка праця. А закінчити свій реферат я хочу словами великого філософі Овідія:
"Я зробив усе, що міг;
Хай, хто може, зробить краще".
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Фінанси (загальна теорія) нав. посібник. К.: КНЕУ. 1999 р.
2. О.П. Кириленко "Фінанси" (теорія та вітчизняна практика) навчальний посібник. Тернопіль, 2002 р.
3. Семків О.І. "Політологія", 2002 р.
4. Покопивник С.Ф. "Економіка підприємництва" 2003 р.
5. Хміль Ф.І. "Менеджмент" підручник 2003 р.
6. Поддєрьогін А.М. "Фінанси підприємства" підручник 2001 р.
7. М.М. Александрова, С.О. Маслова "Гроші і Фінанси кредит" навчальн0-методичний посібник.

 
 

Цікаве

Загрузка...