WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Виробничий процес і принципи його організації. Прибуток і дохід - Курсова робота

Виробничий процес і принципи його організації. Прибуток і дохід - Курсова робота

характером ритму:
1. лінії із вимушеним ритмом
2. лінії з вільно встановленим ритмом
г) за ступенем автоматизації:
1. лінії з ручним виконанням операцій
2. лінії із повністю автоматизованим процесом виготовлення.
Основні параметри потокових ліній:
1. такт - це проміжок часу між випуском з лінії або запуском на неї 2-ох сусідніх виробів:
Т=Фд/Нв
норма випуску
Нз=(Нв*100)/(100 - %Б)
норма запуску брак
(ця формула застосовується, коли є технологічно неминучий брак).
2. кількість робочих місць:
С=Тц/Т(такт)
С=ti/Т(такт)
ti - тривалість певної операції
3. швидкість руху транспортних засобів:
V=l/T
крок конвеєра (віддаль між двома сусідніми робочими місцями)
4. довжина потокової лінії:
L=C*l (при односторонньому розміщенні)
L=(C*l)/2+2R (при двосторонньому розміщенні)
радіус заокруглення
5. темп випуску:
Тм=1/Т
Характерними рисами потокових ліній є ритмічний або рівномірний випуск продукції і ритмічне виконання всіх операцій.
Показником ритмічності є ритм. Ритми є середні, операційні і робочі.
" Середній ритм - це проміжок часу між випуском з потокової лінії двох виробів, які виходять один за одним:
Рс=(Тзм. - Тпер.)/Qзм.
тривалість зміни тривалість обробки деталей при паралельному кількість продукції, яка повинна бути
переміщенні партії виготовлена протягом зміни
Рс=(Тзм.* Ккон..)/Qзм.
коефіцієнт використання робочого часу конвеєра
Ккон.=(Тзм. - Тпер.)/Тзм
(Тзм. - Тпер.)=Тзм*Ккон.
З практики роботи складальних конвеєрів Тпер.=30 хв. В такому випадку Ккон.=(480 - 30)/480=0,94
" Операційний ритм - це середній проміжок часу виконання операції.
" Робочий ритм - це проміжок часу між випуском з потокової лінії двох чергових партій, якщо вироби передаються з однієї операції на іншу не поштучно, а партіями із декількох штук.
Організація потокового в-ва дає змогу автоматизувати технологічні операції і виробничі процеси. При цьому для проведення автоматизації повинно бути економічне обґрунтування на основі порівняльних показників, таких як собівартість продукції, продуктивність праці, використання обладнання і окупність капітальних вкладень.
4. Є три види руху предметів праці при в-ві: 1) послідовний, 2) паралельний, 3) змішаний (послідовно-паралельний). Кожен вид характеризується певними умовами передачі виробів з одного робочого місця на інше, роботи обладнання і пролежування деталей.
1. при послідовному русі вироби із однієї операції на другу передаються цілими партіями, а обладнання працює без простоїв. Недоліком при цьому є те, що тривалість обробки є найдовшою. Тривалість циклу розраховується за формулою:
Тпосл.=n*t0
кількість деталей у партії загальна тривалість всіх операцій
2. паралельний рух характеризується такими умовами: вироби передаються поштучно і обробляються на всіх операціях без пролежування. Перевагою при цьому є найкоротша тривалість виробничого циклу виготовлення партії виробів. Недоліком є простої в обладнанні. Тривалість циклу розраховується:
Тпар.=t0+tmax*(n - 1)
тривалість найдовшої операції
3. при змішаному русі вироби передаються частинами партії, а обладнання в межах обробки партії виробів працює без простоїв. Тривалість циклу розраховується:
Тпосл.-пар.=t0+(n - 1)*(?tд - ?tк)
тривалість довгих операцій тривалість коротких операцій
Довга - це операція, для якої попередня і наступна операція коротша за тривалістю; коротка - це операція, для якої попередня і наступна операція довша за тривалістю.
1. Функціонування підприємства супроводиться безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у формах витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу і використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами, персоналом підприємства. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства.
Основні завдання фінансової діяльності такі:
1) вибір оптимальних форм фінансування, структури капіталу підприємства і напрямків його використання. З метою стабільно високої прибутковості;
2) балансування в часі надходжень і витрат платіжних засобів;
3) підтримання належності ліквідності та своєчасності розрахунків.
Головний зміст фінансової діяльності підприємства полягає в належному забезпеченні фінансування.
Відповідно до джерел фінансування поділяється на:
1) внутрішнє - здійснюється за рахунок коштів підприємства:
а) прибуток;
б) амортизаційні відрахування;
в) виручка від продажу майна;
г) виручка від здачі майна в оренду.
2) зовнішнє - використовує кошти не пов'язані з діяльністю підприємства:
а) внески власників у статутний фонд;
б) кредит;
в) зобов'язання боржників;
г) державні субсидії.
Фінансування ділиться на фінансування:
1) за рахунок залучених коштів - це такі кошти, які необхідно повернути, тобто кредит, або боргові зобов'язання;
2) за рахунок власних коштів - це кошти від діяльності підприємства або внески власників.
Серед форм фінансування важливим є кредит - це платне надання грошей або інших цінних паперів у борг на певний час. Це дає змогу розширювати фінансові можливості підприємства, але створює певний ризик, пов'язаний з необхідністю повернення коштів у майбутньому і відсотків за користування позиченими коштами.
На сьогоднішній час широко використовують кредити не в грошовій формі - товарний кредит, оренда і її різновид - лізинг.
Товарний кредит - це короткостроковий кредит, який одне підприємство надає іншому в товарній формі через відстрочку платежів за поставлену продукцію.
Оренда - це довгострокова форма кредиту і характеризує договірне строкове володіння і користування майном. Поширеним у світовій практиці є різновид оренди - лізинг, коли лізингова компанія купує у підприємств-виробників майно (устаткування) і передає їх в оренду на певний період і на певних умовах.
Головними показниками, які відображають фінансові результати діяльності підприємства є дохід і прибуток. Ці показники є вирішальними для підприємства тому, що відображають мету його діяльності, а також цікавлять інвесторів, кредиторів, фінансові органи, податкову службу, фондові біржі.
Основний показник є прибуток, який іноді замінюють показником доходу.
Доход підприємства - це більш загальний показник і прибуток входить до величини доходу.
Доход досить поширений показник серед економічнихпоказників. Зміст його не є однозначним. Часто цим поняттям позначають загальну виручку чи суму грошових надходжень підприємства або окремої особи, існує поняття національний доход, доход сім'ї і т.д.
У сфері підприємницької діяльності визнано, що доход - це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних витрат. Таким чином у доході зарплата розглядається як його елемент, а не різновид

 
 

Цікаве

Загрузка...