WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

(непокриті збитки)" відображається у журналі №7 і відомості 7.2. "Відомість аналітичних даних рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
2.3.Облік податку на прибуток.
На підприємстві основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Порядок використання прибутку визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган згідно з статутом підприємства.
За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах здійснюються розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди та фонди на підприємстві, покриваються збитки минулих років.
Чистий прибуток одержаний товариством як результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також інших платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами учасників товариства.
Сума, що залишилася, спрямовується на формування фондів підприємства а саме:
" резервного капіталу у розмірі не менше 25 % статутного капіталу товариства. Він використовується для покриття витрат,
пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 % чистого прибутку товариства до одержання необхідної суми. Кошти фонду зараховується на спеціальний рахунок в установі банку.
Рішення про використання коштів фонду приймається зборами учасників товариства;
" фонду сплати дивідендів. Розмір планової і нарахованої за рік суми грошових коштів цього фонду затверджується зборами учасників товариства;
" фонду соціально-культурного розвитку, який формується і використовується відповідно до рішень, затверджених зборами учасників товариства.
В разі потреби підприємство може формувати й інші фонди.
Збитки, що можуть виникати в результаті діяльності товариства покриваються з резервного фонду, а у разі недостатності - з інших фондів, створених на підставі установчих документів.
Нерозподілений прибуток - це сума чистого прибутку, нерозподіленого у вигляді дивідендів між акціонерами і власниками підприємства. В момент виникнення весь чистий прибуток за звітній період може бути визначений як нерозподілений.
Для обліку нерозподіленого прибутку або непокритих збитків передбачений рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)".
На рахунку 44 ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.
Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунків 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті (збитки)" за рахунками-бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 -6.
Чистий прибуток визначається в кінці звітного року і відображається по дебету на рахунку 79 "Фінансові результати" і по кредиту рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Збиток по звітному балансу відображається по дебету рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і по кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" (останній в будь-якому випадку закривається). Кредитове сальдо по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" характеризує нерозподілений прибуток, а дебетове сальдо - непокритий збиток.
Збиток звітного року записується по дебету рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", дебютові сальдо по цьому рахунку означає суму непокритого на даний момент збитку. Витрати, втрати і збитки, які обліковуються на цьому рахунку, а також суми податків з прибутку, які не перекривають прибуток, поєднуються до непокритих збитків.
Аналітичний облік до рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться тільки по оборотах звітного року.
На рахунку доцільно виділити наступні аналітичні позиції:
" чистий прибуток звітного періоду;
" поточні витрати, втрати, які списані як використання прибутку в звітному періоді;
" відрахування до резервного фонду;
" девіденди, які нараховані за минулі звітні періоди;
" дивіденти, які нараховані за звітний період (авансом).
По всіх-аналітичних позиціях аналітичний облік ведуть наростаючим підсумком з початку звітного року.
Згідно з діючим положенням, отриманий підприємством прибуток обліковується на субрахунках 441. прибуток нерозподілений оліковується наростаючим підсумком з початку року і до кінця року рахується нерозподіленим.
Використання отриманого прибутку протягом року відбувається по дебету субрахунку 443. Прибуток, використаний в звітному році в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків:
- 40 "Статутний капітал", 43 "Резервний капітал" (на суму прибутку, використану на збільшення статутного чи резервного капіталу);
- 67 "Розрахунки з учасниками" (на суму нарахованих на рахунок прибутку дивідендів учасникам по простих і привілейованих акціях, а також нараховано прибутку вибуваючим учасникам);
Субрахунок 443 "Прибуток, використаний в звітному періоді виконує роль регулюючого контр пасивного рахунка по відношенню до субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений". Він дозволяє визначити, яка суму прибутку була використана і знаходиться в господарському обороті підприємства. В кінці року суму використаного прибутку списують в зменшення нерозподіленого прибутку записом
Дт 441 "Прибуток нерозподілений" -
Кт 443 "Прибуток, використаний в звітному періоді
В кінці звітного періоду сальдо рахунку 791 списується на рахунок 441 "Прибуток нерозподілений".
Облік операцій, пов'язаних з формуванням і використанням нерозподіленого прибутку наступний:
1. Списання фінансового результату від основної діяльностідо складу не розподіленого прибутку:
Дт 791 "Результат основної діяльності"
Кт441 "Прибуток нерозподілений".
2. Відображено використання прибутку, одержаного підприємством нa збільшення статутного капіталу:
Дт 443 "Прибуток, використаний в звітному періоді" -
Кт 40 "Статутний капітал"
3. Нараховано дивіденди власникам:
Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" -
Кт 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами".
4. Нараховано податок з суми дивідендів:
Дт 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"
Кт 641 "Розрахунки за податками".
5. Проведено відрахування до резервного капіталу.
Дт 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"
Кт 43 "Резервний капітал".
6. Списані непокриті збитки:
- за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства:
Дт 441 "Прибуток нерозподілений"
Кт 442 "Непокриті збитки"
- за рахунок коштів резервного капіталу:
Дт 43 "Резервний капітал" -
Кт 442 "Непокриті збитки"
Списання збитку від основної діяльності буде відображатись за дебетом рахунку 442 "Непокриті збитки".
2.4. Відораження інформації про фінансові результати у бухгалтерській звітності
Зміст і форма Звіту про фінансові результати визначена Положенням

 
 

Цікаве

Загрузка...