WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

складу доходу (та відсторнувати записи, пов'язані з реалізацією).
При цьому повинна бути відновлена виробнича собівартість готової продукції (товарів, незавершеного виробництва) у складі відповідних статей балансу.
Виходячи з цього наведемо приклад: підприємство може здати товар незадовільної якості, у зв'язку чим існує ймовірність повернення проданого товару покупцями. Згідно умовами договору покупець має право відмінити покупку. У такому випадку піприємство-продавець зберігає за собою зобов'язання перед покупцем у зв'язку з невпевненістю в тому, чи будуть одержані гроші від покупця або товар буде повернений. Іншими словами, відсутня достатня впевненість в одержанні економічних вигод підприємством. Тому доход від продажу такого товару буде відображений після закінчення строків можливого повернення покупцем товарів за умовами договору.
Доход не буде визнаватися також у тому випадку, якщо відвантажені товари підлягають монтажу, який не виконаний на момент відвантаження і є значною частиною контракту. У цій ситуації значний ризик володіння зберігається у підприємця - продавця.
У багатьох випадках одержання економічних вигод пов'язано з значною невпевненістю. Тому доход може бути визнаний, коли впевненість зникне або компенсація буде одержана.
Незначний ризик володіння зберігається за підприємством у випадку продажу товару з надання гарантійного ремонту. В даному випадку ризик є незначним, тому доход, як правило, визначається на продажу (якщо виконуються всі інші критерії визнання доходу).
Слід також звернути увагу на собівартість реалізованої продукції. По-перше, при визначені собівартості реалізації продукції варів) підприємство використовує один із методів оцінки запасів їх вибутті (ФІФО, ЛІФО, середньозваженої собівартості, нормативних затрат, ідентифікованої собівартості та роздрібних цін).
По-друге, до собівартості реалізованої готової продукції не включаються загально господарські витрати та відсотки за кредит. І по-третє, згідно зі Стандартом 16 "Витрати" до собівартості готової продукції не включається сума постійних нерозподілених загально виробничих витрат, розрахованих з урахуванням нормальної виробничої потужності. Такі витрати відносяться на збільшення собівартості реалізованої продукції звітного періоду.
Тепер перейдемо до розгляду інших операційних доходів.
У старій формі Звіту про фінансові результати за статтею "Інші операційні доходи і витрати" відображались доходи (збитки) від так званої "Іншої реалізації". Інший операційний доход старшої форми Звіту в іу собі доходи від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, цінних паперів, від здачі в оренду окремих інвентарних об'єктів основних фондів, від операції з купівлі і продажу іноземної валюти.
У новій формі Звіту зі складу операційних доходів старої форми відображаються тільки доходи від реалізації матеріальних цінностей, доходи від операційної оренди і доходи від операцій купівлі-продажу валюти. Крім того в новій формі передбачається відображення не кінцевого фінансового результату від операційної діяльності, а окремими відображення операційних доходів. У складі операційних доходів відображається виручка від реалізації за мінусом ПДВ.
Новий План рахунків містить детальний перелік інших операційних доходів. Для обліку операційних доходів, не пов'язаних з ііеалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), передбачено рахунок 71 "Інший операційний доход". Наприкінці року сальдо рахунка 71 списується на субрахунок 791 "Результат основної діяльності".
Інший .операційний доход містить у собі:
" дохід від реалізації іноземної валюти
" доход від реалізації інших оборотних активів
" доход від операційної оренди активів;
" доход від операційних курсових різниць;
" відшкодування раніше списаних активів;
" доход від списання кредиторської заборгованості;
" гранди, субсидії
" інші доходи від операційної діяльності.
Бухгалтерські записи з відображення операцій, пов'язаних з утриманням доходів від іншої операційної діяльності такі:
1. Відображено доход від реалізації оборотних активів:
Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" -
Кт 712 "Доход від реалізації інших оборотних активів";
2. Нараховано ПДВ у складі доходу від реалізації:
ДТ 712 "Доход від від реалізації інших оборотніх активів" -
Кт 641 "Розрахунки за податками";
3. Списано реалізовано оборотні активи:
Дт 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" -
Кт 20 "Виробничі запаси";
4.Відображено реалізацію іноземної валюти:
Дт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" -
Кт 711 "Доходи від реалізації іноземної валюти";
5. Списано вартість реалізованої валюти за курсом НБУ на датy списання:
Дт 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" -
Кт 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземні валюті";
6. Віднесено на витрати послуги банку за конвертацію іноземної валюти:
Дт 942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти" -
Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами";
7. Одержано доходи від операційної оренди:
Дт 37 "Розрахунки з різними дебіторами" -
Кт 713 "Доход від операційної оренди активів";
8. Нараховано ПДВ з вартості орендної плати:
Дт 713 "Доход від операційної оренди активів";
Кт 641 "Розрахунки за податками";
9. Одержано доход від операційних курсових різниць:
Дт рахунків 362, 612, 632; -
Кт 714 "Доход від операційної курсової різниці";
10. Отримані пені, тарифи, неустойки:
Дт Рахунків обліку грошових коштів або рахунки 36, 37 -
Кт 715 "Одержано, пені, штрафи, неустойки";
11. Списано кредиторську заборгованість по закінченні строків позивної давності:
Дт рахунків 36,63,68-
Кт 717 "Доход від списання кредиторської заборгованості";
12. Віднесено до складу операційного доходу кошти, одержані як цільове фінансування і раніше віднесені на рахунок 48 (одержання цільового фінансування є систематичним):
Дт 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" -
Кт 718 "Одержані гранти та субсидії";
13. Віднесено інший операційний доход на рахунок фінансових результатів по закінченні звітного періоду:
Дт 71 ."Інший операційний доход"-
Кт 791 "Результат основної діяльності".
2.2. Облік фінансових результатів від надзвичайної діяльності.
Звіт про фінансові результати передбачає окреме відображення доходів від участі в капіталі ті інших фінансових доходів. Для обліку доходів від інвестицій призначені рахунки 72 і 73.
На рахунку 72 "Доход від участі в капіталі" відображається прибуток, отриманий від інвестицій в асоційовані дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участа в капіталі.
Якщо підприємство, інвестиції в якому обліковуються за методом участі в капіталі, у звітному періоді отримало чистий прибуток, то підприємство - інвестор повинно нарахувати доход від участі в капіталі у тій частці, що йому належить. Цей доход буде відображено за рядком 110 "Доход від участі в капіталі" Звіту про фінансові результати з одночасним збільшенням суми інвестицій, облік яких ведеться за

 
 

Цікаве

Загрузка...