WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

тощо).
Як видно з вищенаведеного, доходи перш за все поділяють за видами, діяльності, і внаслідок якої вони виникають, від звичайної та надзвичаиної діяльності (події).
Звичайна діяльність - це будь-яка діяльність підприємства, а Вгакож операції, які забезпечують ЇЇ або виникають внаслідок здійснення такої діяльності.
Прикладами звичайної діяльності є виробництво та реалізація юдукції, розрахунки з постачальниками і замовниками, працівниками, банківськими установами, податковими органами тощо. Списання знецінених запасів, переоцінка короткострокових інвестицій, курсові різниці, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства також належить до звичайної діяльності як операції, які її супроводжують.
Ті ж самі події можуть бути надзвичайними для одного підприємства і звичайними для іншого. Наприклад, втрати від того розглядатимуться як надзвичайні для підприємства, яке їх Ізнало, та звичайними витратами для страхової компанії, яка цйснює* страхування від таких випадків.
Звичайну діяльність поділяють на операційну та не операційну (фінансову та інвестиційну).
Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або Реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частину його доходу.
Досліджуване підприємство - Ковалівський спирт завод займається виробництвом спирту етилового ректифікованого "Екстра" вищої очистки по ГОСТу 5962-67 із зерна і меляси. Випускається горілка і горілчані вироби по ГОСТу 12712-80 із спирту "Екстра" вищої очистки із використанням різних інгредієнтів, ароматичних спиртів, цукру, меду і лимонної кислоти та ін. В асортименті заводу входить 30 сортів горілок і лікеро-горілчаних виробів.
Цех мінеральної води випускає воду природно-столову Ковалівська по ДСТУ 878-93 з загальною мінералізацією 0,4-0,9 г/дм3.
Розрахункові документи вважаються пред'явленими покупцеві (замовникові) з моменту передачі їх цьому покупцеві (замовникові) способом, передбаченим договором (якщо розрахунки здійснюються без установ банків) або подачі їх в установу банку (якщо розрахунки здійснюються через установи банків).
Якщо за умовами договору (контракту) продукцію приймає покупець (замовник) безпосередньо на підприємстві - виготовлювачі, то вона вважається реалізованою після передачі її покупцеві (замовникові), оформлення документами, передбаченими умовами договору (контракту) і пред'явлення розрахункових документів покупцеві (замовникові).
Реалізованою вважається також продукція, за яку покупець одержав гроші (або відповідну суму вартості).
Для комерційного торговельного підприємства такими будуть операції з придбання та реалізації товарів, для виробничого (придбання матеріалів і сировини, виготовлення продукції та її реалізація, для інвестиційної компанії - формування портфелю інвестицій тощо.
Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями-виробництво, управління, збут та інші.
Інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність визначає діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства.
При побудові обліку доходів відкривають такі рахунки, котрі Пов'язані з цими видами діяльності:
" дохід від участі в капіталі;
" інші фінансові доходи (прибутки);
" інші доходи (прибутки).
Надзвичайна діяльність - операції або події, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно.
До надзвичайних подій відносять операції такого типу: стихійне лихо (землетрус, повінь, смерч тощо), пожежа, техногенні аварії тощо. Покриття за рахунок страхового відшкодування та інших джерел враховується під час розрахунку фінансових результатів від надзвичайної події як доходи.
1.3 Методика розрахунку фінансових результатів згідно П(С)БО.
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства ), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Taк само i інші активи, дохід визнається, якщо його оцінка доходу може бути визначена. Наведені критерії визнання доходу, застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції ( операцій ). Окремі категорії складають дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) та дохід від надання послуг. Це пов'язано з тим, що до визнання цих видів доходу пред'являються додаткові умови. Не визнається дохід, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.
Визначений дохід ( виручка ) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг ) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства.
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
" сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджет й позабюджетних фондів;
" сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
" сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
" сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
" сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
" надходження, що належать іншим особам;
" надходження від первинного розміщення цінних паперів.
Деякі з зазначених надходжень мають особливий порядок відображення в обліку. Зокрема це стосується ПДВ, акцизу та інших податків, які входять до ціни продажу, а також надходжень за (договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором. відповідно до вимог П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" до складу доходу від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг включається вся сума надходжень, тобто без врахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (ПДВ, акцизу тощо ). Таким чином, зазначені надходження мають бути відображені за кредитом рахунків з обліку доходів, а потім вираховуються проведенням через дебет того самого рахунку, або дебет рахунку 704 "Вирахування з доходу". Інші надходження, якіне визнаються доходом відображаються в обліку проведеннями без застосування рахунків 7 класу.
Різні види доходу від продажу (реалізації) мають різні критерії визнання.
Так, дохід від реалізації готової продукції визнається, якщо:
" підприємство передало покупцеві суттєвий ризик і вигоди, пов'язані з правом власності на готову

 
 

Цікаве

Загрузка...