WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

ЛІТЕРАТУРИ
1. Андреев В.Д. Практический аудит. - И.: Экономика, 1994. - 234 с.
2. Артеменко В.Г.Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебн. пособие. -М.:Изд-во "ДИС", НГАЭиУ, 1997. - 78 с.
3. Білуха М.Т. Аудит у бізннесі.-Д: фірма "Преском", 1994. -193 с.
4. .Бирюкова И.К., Випих Г.Т. Практический бухгалтерский учёт и аудит в Украине.- К "Экономика и право, 1996. - 97 с.
5. Ботко Л.Р, Новий напрям роботи податкового аудиту. -// Вісник У. 46.12.2000. - 58 с.
6. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 387 с.
7. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. Вид. 2-е, доп. і перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир; ЖІТІ, 2000. - 387 с.
8. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський правлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 150106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 401 с.
9. Бухгалтерський і податковий облік у сільському господарстві: Методичний посібник для бухгалтера. - X.: Фактор, - 78 с. Ю. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 503 с.
10. Буфатіна І. Порядок обліку доходів і витрат. - Все про бухгалтерський облік. 56. 23 червня 2000 р. - 22 - 33 с. 12. Гарасим ., Кізима А.Я., Забчук В.Д. та ін. Фінансовий облік і звітність на риємствах різних галузей / За ред. Хомина П.Я. - Тернопіль:2000.- 168с.
11. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственних и торговых предприятиях, 2000.: Учеб. Пособие для центов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2000. - 456 с. Экономика. Финансы. Право.).
12. Грачева Р.К. Аналіз фінансового стану підприємства.// Нова бухгалтерія. Бібліотека "Дебета-Кредита".Том 3. - 39 с.
13. Грачева; Р.К. Облік фінансових результатів.// Нова бухгалтерія. іліотека "Дебета-Кредита". Том 3. - 212 с.
14. ГрачоваР.К. Загальна схема бухгалтерських проведень з формування фінансового результату.// Нова бухгалтерія. Бібліотека "Дебета кредита";Том 4. - 79 с.
15. Грачова Р.К. Формування операційного прибутку (збитку).// Нова бухгалтерія.Бібліотека "Дебета-Кредита". Том 4. -126 с.
16. Губачова О., Мельохіна О. Нові підходи до побудови балансу та
розкриття його статтей.// Бухгалтерський облік і аудит. N 9.1999. - 27
17 Губачова О. Мельохіна О. Нові підходи до побудови балансу та розкриття, його статтей. // Бухгалтерський облік і аудит. N 10.1999. - 20
18 Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об'єднань: Навч. посібник (За ред. проф. С.І. Шкарабана, доц. M.I.Сипачова. - Тернопіль: ТАНГ, 1995. -191 с.
19 Журавель Г.П., Крупка Я.Д., Палюх М.С., Гуцайлюк Л.О., Фаріон , Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: навчальний посібник.- Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 399 с.
20 Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. - К.: Издательство "Ваклер", 1997. -с.
21 Завгородний В.П., Савченко Я.В. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - К.: Изд-во "Блиц-Информ", 1996. - 675 с.
22 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. 996- .
23 Закон України " Про аудиторську діяльність".
24 Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".
25 Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 96.-234С.
26 Зубілевич С.Я. Вимоги до аудиту в умовах реформування обліку і звітності в Україні.// Бухгалтерський облік і аудит. N 10.1999. - 38 с. ).
27 Зубілевич С.Я. Звіт про фінансові результати.// Бухгалтерський облік і аудит. N 10.1999. -17 с.
28 Зубілевич С.Я. Звіт про фінансові результати.// Бухгалтерський облік і аудит. N 11.1999. - 40 с.
29 Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємст і організацій II Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21грудня 1999 р. за 893/4186. Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р N 291.
30 Інструція про порядок виготовлення, зберігання і застосування облікових форм первинного обліку II Затвердженонаказом Державного комітету статистики України від 27 липня 1998 p. N 263. 33. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства (із змінами і доповненнями, внесенимй згідно від 17 листопада 1999 р. 282), затв. наказом від 18 з ня 1995; pi N139;
31 Карпова Т.П. Управленчиский учет: Учебник для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 234 с,
32 Калюга Є.К. Контроль за правильністю складання Звіту про фінансові результати.// Вісник ПСУ. N37.2000. - 23 с.
33 Калюга Є.К. Порядок виправлення помилок в бухгалтерському обліку і внесення змін до фінансової звітності.// Вісник ПСУ. 2000.-36с.
34 Калюґа Є.К. Контроль трансформації Звіту про фінансові результати.// Вісник ПСУ. N 48.2000. - 33 с.
35 Литвин Ю.Я., Хомин П.Я., Олійник В.М., Совінський B.C., Дерій В.А. та ін. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. - Тернопіль: "Тернопіль", 1998. - 543 с.
36 Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. - 345 с.
37 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій // затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999р. за N892/4185.
38 Петрик О.К. Проблеми перевірки аудитором початкових залишків за рахунками обліку і статтями балансу підприємств в період формування системи бухгалтерського обліку та звітності в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит. N 11. 2000. - 56 с.
39 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
40 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати ".
41 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід "
42 Пушкар М.C., Журавель Г.П., Литвин Ю.Я., Мельник В.Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. - Тернопіль, 1998. -213 с.
43 Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод. посібник. - К.: ТОВ " НІОС", 1998. -196 с.
44 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий К: Учеб. - Мн.: ИП " Экоперспектива ", 1997 . 335 с.
45 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственой деятельности предприятий: 2 изд., перераб. и доп. - Мн.: ИП " Экоперспектива", 1997. - 359 с.
46 Скирпан О.П., Олійник В.М., Палюх М.С. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Навчальний посібник. - 3 - тє вид., перероб. - К.: КНЕУ, 2000. - 299 с.
47 Терехов А.А., Терехов М.А. Контроль и аудит; основные методические приемы и технология. - М.: Финансы и статистика, 18.-177 с.
48 Хомин П.Я., Палюх М.С., Костецький I.I., Забчук В.Д. і Коресподенція в оліковому забезпеченні звітності. - Тернопіль; "Дружба , 1998. -115 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...