WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

економічні елементи які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримуються від імені третьої сторони, податок з продажу, мито, будь-які надані торговельні знижки.
5. Порядок формування в обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом МФУ від 29.11.99 p. N 290.
Для обліку доходів та фінансових результатів, а також для складання Звіту про фінансові результати призначені рахунки класів 7 і 8.
Рахунки класу 8 призначені для накопичення інформації про витрати за елементами. Ця інформація необхідна для заповнення відповідного розділу Звіту про фінансові результати.
6. Звіт про фінансові результати передбачає окреме відображення доходів від участі в капіталі ті інших фінансових доходів. Для обліку доходів від фінансових інвестицій призначені рахунки 72 і 73.
На рахунку 72 "Доход від участі в капіталі" відображається прибуток, отриманий від інвестицій в асоційовані дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.
Доход від участі в капіталі буде визначено як добуток чистого прибутку звітного періоду асоційованого, дочірнього і (або) спільного підприємства на частку у статутному капіталі такого підприємства.
У разі, якщо підприємство, інвестицією в яке обліковуються за методом участі в капіталі, було отримано збиток, сума збитку підлягає віднесенню на рахунок 96 (субрахунок рахунка 80) "Втрати від участі в капіталі" з одночасним зменшенням величини інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі (за рядком 040 балансу).
Рахунок 73 використовується для відображення дивідендів, відсотків |ті інших доходів, отриманих від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються методом участі в капіталі).
В кінці року сальдо рахунків 72, 73 списується на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій", що дає можливість визначити результат від фінансової діяльності підприємства.
Доходи підприємства можуть виникати внаслідок надзвичайних подій, які є результатом операцій або подій, що відрізняються від звичайної діяльності і не виникають регулярно.
Для обліку доходів, що виникають внаслідок надзвичайних подій призначений рахунок 75 надзвичайні доходи зі ставленням залишків рахунків 75 і 99 на субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій" надасть можливість визначити фінансовий результат від надзвичайних операцій.
8. На підприємстві основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Порядок використання прибутку визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган згідно з статутом підприємства.
За рахунок прибутку, в першу чергу, по встановлених нормативах здійснюються розрахунки з бюджетом, формуються цільові фонди та фонди на підприємстві, покриваються збитки минулих років.
Чистий прибуток одержаний товариством як-результат його господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також ініпих платежів, спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в розмірі, обумовленому зборами учасників товариства.
9. Чистий прибуток визначається в кінці звітного року і відображається по дебету на рахунку 79 "Фінансові результати" і по кредиту рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Збиток по звітному балансу відображається по дебету рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і по кредиту рахунку 79 "Фінансові результати" (останній в будь-якому випадку закривається). Кредитове сальдо по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" характеризує нерозподілений прибуток, а дебетове сальдо -непокритий збиток.
Збиток звітного року записується по дебету рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", дебітові сальдо по цьому рахунку, означає суму непокритого на даний момент збитку. Витрати, втрати і збитки, які обліковуються на цьому рахунку, а також суми податків з прибутку, які не перекривають прибуток, приєднуються до непокритих збитків.
10. Враховуючи правило зростаючої ліквідності, розрізняють три рівні-платоспромжності підприємств
ў грошову;
ў розрахункову;
ў ліквідну.
Визначивши коефіцієнти грошової і ліквідної платоспроможності на початок і кінець звітного періоду і порівнявши їх, можна побачити зростання чи зменшення грошової платосгірбможності підприємства протягомзвітного періоду. Значення цього коефіцієнта не повинно бути менше 0,2. Але вище 0,35 не завжди потрібно, оскільки надмірний залишок коштів свідчить про неефективне їх використання.
12. Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостатність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. При визначенні показника рентабельності прибуток (у чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають найбільший вплив на його отримання. Рентабельність продажу показує, скільки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації. Її ще називають маржею прибутку. Дану маржу" як правило, визначають окремо за кожним видом діяльності або за кожною групою реалізованої продукції.
Загалом рентабельністю називають будь-який показник, при обчисленні якого в чисельнику записують величину прибутку. В знаменнику можуть бути різні чинники, які так чи інакше впливають на прибуток або, навпаки, залежать від нього. Не можна сказати, який з показників найважливіший. Кожен з них має важливе значення в процесі аналізу фінансового стану підприємства.
13. Завданням аудиту фінансових результатів підприємства є перевірка достовірності формування фінансових ресурсів і розподіл їх за цільовим призначенням, згідно з чинними нормативами, виявлення резервів, удосконалення маркетингу, який забезпечує збільшення доходу в умовах ринкових відносин, а також визначення достовірності бухгалтерського обліку і звітності про фінансові результати діяльності підприємства.
Об'єктами аудиту фінансових результатів є насамперед маркетингова діяльність, її стан та напрямки розвитку, що дає змогу встановити першопричини прорахунків у бізнесі, бізнес-план підприємства; загальний фінансовий стан, його стабільність і фінансова мобільність; ліквідність і банкрутство.
14. Особливості аудиту фінансової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки полягають у тому, що фінансовий менеджмент прагне до гнучкої стратегії і тактики господарської діяльності, яка забезпечує конкурентоспроможність підприємства.
Встановленням нормативів у фінансовій діяльності займається саме підіприєметво з метою досягнення найбільшого економічного ефекту, тому не дивно, що інформація про нормативи становить комерційну таємницю. Аналіз відхилень від цих нормативів є прерогативою внутрішнього аудиту, який здійснюється службами підприємства. Аналіз фінансового стану, що грунтується на бухгалтерській звітності, провадиться здебільшого зовнішнім аудитом, тобто спеціалізованими аудиторськими фірмами, власниками або державними органами.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

 
 

Цікаве

Загрузка...