WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

відноситься до них частина витрат з охорони, освітлення, підтримання порядку підрозділів діючого підприємства;
> правильність списання збитків від списання раніше присуджених боргів по недостачах і крадіжках, по яких повернуті виконавчі документи.
Перевірка правильності відображення надзвичайних доходів і результатів від них операцій. При перевірці операцій з обліку доходів і результатів від надзвичайних операцій аудитору необхідно встановити:
> правильність оформлення документів по списанню некомпенсованих втрат від стихійного лиха, а також в результаті пожеж, аварій, інших надзвичайних подій, які викликані екстремальними ситуаціями;
> правильність віднесення доходів від стихійного лиха, пожеж тощо. Для цього аудитор перевіряє наявність рішення компетентних органів про визнання факту техногенної аварії;
> підтвердження надзвичайних доходів відповідними первинними документами, наявність рішення компетентних органів про визнання надзвичайної події, стихійного лиха, техногенної аварії тощо.
Перевірка правильності та достовірності формування фінансового результату, його використання і розподілу. Одним з важливих завдань перевірки обліку фактичного прибутку є встановлення відповідності записів синтетичного та аналітичного обліку чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), валового прибутку, результату основної діяльності, результату фінансових операцій, результату іншої звичайної діяльності, результату надзвичайних подій записам в Головній книзі та формах бухгалтерської звітності.
Проведення перевірки фінансових результатів передбачає наступну послідовність робіт:
> перевірка тотожності показників бухгалтерської звітності і регістрів бухгалтерського обліку фінансових результатів;
> встановлення правильності оформлення первинних документів;
> перевірка правильності визнання доходів і витрат за видами діяльності та віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку;
> вивчення організації обліку фінансових результатів діяльності;
> визначення правильності обліку результату основної діяльності;
> визначення правильності обліку результату фінансових операцій;
> визначення правильності обліку результату іншої звичайної діяльності
> визначення правильності обліку результату надзвичайних подій;
> перевірка правильності розподілу чистого прибутку підприємства;
> виявлення відхилень фактичного використання прибутку від планових значень, їх причин та наслідків;
> перевірка правильності визначення належних до сплати до бюджету платежів та податків. [28]
При проведенні перевірки аудитору необхідно звернути увагу на правильність розмежування понесених витрат у відповідності до одержаних доходів. Таким чином, необхідно встановити, чи дотримуються підприємством вимоги П(С)БО 15 "Дохід" і 16 "Витрати" щодо класифікації понесених витрат і одержаних доходів за відповідними напрямками діяльності.
Таблиця 3.3 Класифікація доходів і витрат згідно положень бухгалтерського обліку
Доходи Витрати
Доходи від реалізації Собівартість реалізації Загальновиробничі витрати Адміністративні витрати Витрати на збут
Інший операційний дохід
Інші витрати операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі Витрати від участі в капіталі
Інші фінансові доходи Фінансові витрати
ІНШІ ДОХОДИ Інші витрати
Надзвичайні доходи Надзвичайні витрати
Перевіряючи формування чистого приоутку (збитку) діяльності
підприємства, аудитор визначає дотримання господарюючим суб'єктом порядку його визначення. [7]
Чистий прибуток (збиток) звітного періоду включає:
> чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг)
> валовий прибуток (збиток)
> фінансові результати від операційної діяльності
> фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування
> фінансові результати від звичайної діяльності
> фінансові результати від надзвичайної діяльності
Результати перевірки правильності визначення чистого прибутку підприємства в значній мірі залежать від якості проведеного дослідження процесу виробництва і реалізації продукції, перевірки основних засобів та іншого майна, розрахункових операцій тощо.
При проведенні перевірки операцій з використання прибутку необхідно пам'ятати, що згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції по його застосуванню, прибуток, отриманий у звітному періоді, розподіляється між власниками (нарахування дивідендів), іде на виплати за облігаціями, на відрахування до резервного капіталу та на інше використання в поточному періоді.
Під часдослідження операцій з використання прибутку необхідно звернути увагу на перелік та порядок створення фондів спеціального призначення, які регулюються установчими документами.
Здійснюючи вивчення обліку фінансових результатів, аудитор і ревізор повинні враховувати, що в звітності формування фінансового результату показується розгорнуто.
Висновки і пропозиції
На основі проведеного в дипломній роботі дослідження можна зробити наступні висновки і пропозиції:
1. Згідно з Національним та Міжнародним стандартами з бухгалтерського обліку термін "дохід" означає валовий приплив (надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Коли ці припливи сприяють збільшенню власного капіталу, окрім збільшення, яке пов'язане з внесками акціонерів, то його називають прибутком, коли зменшенню - то збитком.
2. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 визначені три види доходів:
1) продаж готової продукції (або куплених товарів);
2) надання послуг (виконання робіт);
3) проценти, роялті, дивіденди та інші види доходу.
В міжнародній практиці ці доходи характеризуються за такими типами діяльності:
" звичайні від поточної основної діяльності, яка визначена статутом або неосновної (іншої) діяльності, інвестиційної або фінансової діяльності (дивіденди, проценти тощо);
" надзвичайні (стягнені сплачені штрафи, пені, неустойки, пожежа, повінь тощо).
Доходи від кожної операційної діяльності, аналогічно затратам поділяють за такими функціями :
ў виробництво, в тому числі;
ў виробництво продукції;
ў виробництво послуг;
ў купівля та продаж товару;
2)управління (адміністративні);
3)збут (продаж).
3. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства ), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
4. При-фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку істотним є правильне тлумачення двох різновидів доходу:
валового та чистого.
Валовий дохід містить у собі валовий приплив економічної вигоди, що його одержало (або може одержати) підприємство. Суми, які втримуються формі податків (акцизний збір, додана вартість тощо), не становлять економічної вигоди. Тому вони виключаються із валового доходу та визначають процес формування чистого доходу.
Чистий дохід - це зменшений валовий дохід на

 
 

Цікаве

Загрузка...