WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

переходу права власності не можна встановити з наявної документації, необхідно проаналізувати платежі, отримані від замовника (покупця) в погашення дебіторської заборгованості, і на підставі цього зробити висновок про реальність угоди, відображеної на відповідних субрахунках рахунку 70.
Перевірка повноти обліку реалізації продукції проводиться шляхом вибіркової перевірки товарно-транспортних накладних (чи документів, що їх замінюють) відділу продажу з рахунками-фактурами і даними бухгалтерського обліку. При проведенні такої перевірки аудитор і ревізор повинні бути впевнені, що всі товарно-транспортні накладні зібрані і належним чином зберігаються у відділі продажу, що встановлюється шляхом аналізу порядкової нумерації таких документів.
При перевірці своєчасності обліку доходів від реалізації, як правило, аудитору необхідно порівняти дати, зазначені в товарно-транспортних накладних, з датами відповідних рахунків-фактур, датами записів по рахунках обліку реалізації та дебіторської заборгованості. Значні розбіжності в датах можуть свідчити про потенційні проблеми у своєчасності обліку реалізації.
Точний розрахунок суми продажу впливає на правильне виставїіення рахунків-фактур за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги та подальше відображення цих даних в облікових регістрах.
Перевірка правильності оцінки реалізації вміщує в себе перерахунок даних обліку для виявлення можливих арифметичних помилок. Як правило, в ході дослідження підраховуються кінцеві суми рахунків-фактур чи здійснюється перевірка контрольних документів, підготовлених самостійно.
Окрім повного і достовірного обліку даних щодо проданої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), також важливо, щоб ці дані були правісіьно класифіковані в Звіті про фінансові результати.
В процесі перевірки класифікації операцій з обліку доходів від реалізації на підставі первинних документів визначається правильність відображення кореспонденції рахунків в облікових регістрах, правильність відображення у Головній книзі. [7]
Повнота відображення даних з реалізації (продажу) в регістрі (обліку розрахунків з покупцями та замовниками) є важливою, оскільки визначає можливість господарюючого суб'єкта контролювати оплату непогашеної дебіторської заборгованості.
Встановлення повноти відображення даних з реалізації здійснюється в ході перевірки правильності класифікації операцій з продажу, як це описано вище. При перевірці правильності рознесення даних регістру обліку продажу по рахунках Головної книги необхідно також пересвідчитися, що ці дані належним чином відображено на рахунках обліку дебіторської заборгованості.
В багатьох випадках рознесення даних по рахунках обліку дебіторської заборгованості в Головній книзі грунтується не на даних регістру обліку доходів від реалізації, а на даних журналу з обліку дебіторської заборгованості, який включає не тільки відомості про виставлені за період рахунки, але й інформацію про отримані платежі. В цьому випадку, необхідно перевірити, чи відповідає сума виставлених рахунків, зазначена в журналах з обліку дебіторської заборгованості, сумі продажу з регістру обліку продажу. Крім того, необхідно впевнитися, що дані журналів по рахунках обліку розрахунків з покупцями та замовниками належним чином рознесені по відповідних рахунках Головної книги. [21]
В ході перевірки відображення результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) аудитору необхідно зосередити увагу на правильності визначення і відображення результату від реалізації продукції на рахунку 791.
Використовуючи прийом арифметичної перевірки документів, аудитор у Головній книзі по рахунку 70 перевіряють правильність визначення відповідних показників.
Перевірка правильності відображення інших операційних доходів і результатів операційної діяльності. При перевірці операцій з обліку інших операційних доходів та результатів від цих операцій аудитору необхідно встановити:
> правильність і повноту відображення доходів від визнаних боржниками штрафів, пені, неустойок за порушення умов господарських договорів. При цьому аудитору необхідно порівняти суми отриманих штрафів, пені, неустойок, відображених по кредиту відповідного субрахунку рахунку 71, з сумами, зазначеними в договорах. Вияснити, чи не викликане порушення умов господарських договорів недопостачанням сировини іншими підприємствами і чи пред'явлені до них претензії. Під час дослідження необхідно порівняти суми отриманих штрафних санкцій, відображених по дебету рахунку 31, з сумою, відображеною по дебету рахунку 374. У випадку розходження необхідно вияснити причину;
> повноту отримання відсотків по сумах, які обліковуються на розрахункових, поточних, валютних та інших рахунках підприємства. Для цього контролеру слід перевірити договорипідприємства з установами банків, де знаходяться рахунки підприємства;
> правильність і повноту отриманих доходів від сум, які знаходяться на депозитних рахунках. Увага контролерів при цьому концентрується на перевірці аналізу повноти і своєчасності отримання цих доходів, відповідно до договорів;
> дотримання умов за договорами позики і повноти отримання доходів за всіма видами позик;
> правильність відображення доходів від курсових різниць по операціях з валютою;
> правильність віднесення на доходи інших операцій;
> правильність списання боргів і дебіторської заборгованості. Під час перевірки увага зосереджується на встановленні дотримання термінів позовної давності;
> правильність ведення синтетичного та аналітичного обліку на рахунку 71 та його віднесення в кінці кожного місяця на фінансові результати.
Перевірка правильності відображення фінансових доходів і результатів від фінансових операцій. При перевірці операцій з обліку фінансових доходів і результатів від таких операцій контролеру необхідно встановити:
> правильність отримання і документального оформлення доходів від участі в капіталі інших підприємств. Особливу увагу при цьому слід зосередити на перевірці договорів по спільній діяльності;
> правильність і повноту отримання дивідендів по акціях і доходів по облігаціях та іншим цінних паперах, які належать підприємству. У випадку встановлення перерахування або виплати доходів, дивідендів чи відсотків іншим підприємствам і фізичним особам, аудитору необхідно перевірити правомірність таких операцій;
> правильність ведення синтетичного та аналітичного обліку на рахунках 72, 73 та його віднесення в кінці кожного місяця на фінансові результати. [33]
Перевірка правильності відображення інших доходів та фінансових результатів від інвестиційної діяльності. Під час дослідження операцій з обліку інших доходів і результатів від інвестиційної діяльності необхідно звернути увагу на:
> повноту перерахування і отримання доходів від здачі майна в оренду, при цьому перевірити договори оренди;
> законність- списання витрат по утриманню законсервованих потужностей і об'єктів. Необхідно виявити, чи є постанова відповідних керівних структур або рішення акціонерів про консервацію даного об'єкту, чи виділені кошти на охорону таких об'єктів, чи не

 
 

Цікаве

Загрузка...