WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) - Дипломна робота

діяльності;
> уточнюється, чи відбувались зміни облікової політики;
> досліджується методика формування чистого прибутку підприємства та його розподілу;
> перевіряється наявність необхідних пояснень у примітках до звітності.
Вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів від діяльності.проводиться в наступній послідовності.
Перевірка правильності класифікації, оцінки, та умов визнання доходів і результатів діяльності. Увага аудиторів проведенні такої перевірки концентрується на умовах визнання доходів звітного періоду.
Згідно з П(С)БО 15 доходи визнаються на наступних умовах:
1. Збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
2. Визнання доходів, які включаються до складу об'єктів облікового процесу на підставі Принципів нарахування і відповідності доходів і витрат.
3. Критерії визнання доходу, застосовуються окремо до кожної операції. Проте, ці критерії також застосовуються до окремих елементів однієї операції або двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із змісту операції,
4. Можлива достовірна оцінка суми доходів. Разом з тим окремі види доходу мають певні особливості визнання. Аудитору необхідно звернути увагу на те, що не визнаються доходами наступні види надходжень:
> суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
> суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
> суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
> суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
>суми завдатку під заставу або в погашення, позики, якщо це передбачено відповідним договором;
> надходження, що належать іншим особам;.
> надходження від первинного розміщення цінних паперів.
Перевірка правильності відображення доходів і результатів від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг). Операції з реалізації продукції відіграють основну роль в формуванні результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта, тому їх достовірність е досить високою. При перевірці операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) контролер, з одного боку, використовує внутрішні джерела доказів (розрахунки собівартості реалізованої продукції, накладні на відвантаження готової продукції, акти ліквідації основних засобів), а з іншого - змішані джерела доказів (рахунки, виставлені господарюючим суб'єктом на оплату за відвантажену продукцію і акцептовані покупцями у встановленому порядку), які можуть бути підтверджені відомостями, отриманими від третіх сторін (підтвердження обсягу дебіторської заборгованості).
Таким чином, при перевірці операцій з обліку доходів від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) контролеру слід з'ясувати:
> наявність наказу про облікову політику підприємства із зазначенням умов визнання доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);
> правильність визначення і законність відображення фактичного доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на рахунках бухгалтерського обліку;
> законність і обгрунтованість створення резервів по сумнівних боргах;
> правильність відображення даних про угоди, які здійснюються на бартерній основі. При цьому необхідно встановити, чи немає випадків нерівномірного відображення цих операцій, минаючи рахунок 70 і чи правильно визначений фінансовий результат від реалізації продукції (робіт, послуг) за бартерною угодою;
> правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку по рахунках:70,791,90,91,92,93.
Для встановлення достовірності прибутку (збитку) від реалізації проводиться перевірка правильності обліку відвантаження та реалізації продукції, товарів, пов'язаних зі збутом продукції.
В ході проведення перевірки повинно бути підтверджено, що:
> операції з реалізації належним чином санкціоновані;
> на рахунках бухгалтерського обліку відображені всі реально здійснені угоди з продажу;
> реалізація своєчасно відображена на відповідних рахунках обліку;
> вартісна оцінка операцій з продажу правильно визначена;
> суми продажу правильно класифіковані;
> суми дебіторської заборгованості по розрахунках за поставку продукції (робіт, послуг) правильно відображені на відповідних рахунках.
Правильність відображення операцій з реалізації встановлюється в ході вибіркової перевірки таких операцій шляхом звірки .даних, відображених в облікових регістрах господарюючого суб'єкта, з первинними документами і навпаки.
Аудитору необхідно перевірити дотримання політики господарюючого суб'єкта щодо надання кредитів покупцям, процедур доставки та ціноутворення при виконанні щоденних операцій. Перевірка проводиться шляхом,порівняння фактичних цін по різних видах продукції, умов оплати транспортних витрат або доставки, вказаних в рахунках, з даними відповідних документів, затверджених керівництвом. Фактичні ціни та умови доставки, що одержуються з рахунків-фактур або товарно-транспортних накладних, можна порівняти із затвердженими прайс-листами, номенклатурою цін, іншими документами, які визначають порядок та умови реалізації. [21]
Якщо ціни продажу або умови продажу продукції визначаються індивідуально для кожного замовника, то необхідно впевнитися в тому, що вони були належним чином санкціоновані уповноваженою на це особою підприємства (наприклад, начальником відділу продажу). У випадку, якщо продаж базується на виконанні деяких крупних договорів, сума та опис фактично доставлених товарів або наданих послуг повинні бути пов'язані з умовами таких угод.
Особливу увагу аудитор концентрує на перевірці наявності необхідних дозволів на здійснення операцій з продажу, а також перевірці правильності відображення всіх реально здійснених операцій з продажу на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому враховується можливість виникнення наступних помилок:
> дані по реально здійснених операціях не відображені в обліку;
>на рахунках відображено фіктивні операції.
Подібні помилки можуть відповідно призводити до заниження або завищення вартості активів та сум продажу. Перевірка повноти та достовірності відображення сум продажу та реалізації на рахунках бухгалтерського обліку може бути частиною перевірки ефективності системи внутрішнього контролю.
При перевірці достовірності відображення сум від реалізації продукції, товарів слід вибірково порівняти ряд записів в регістрах обліку з даними первинних документів (коносаментів, товарно-транспортних накладних тощо), а також з документами, що засвідчують приймання відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), для підтвердження того, що товари були дійсно відвантажені, роботи виконані, послуги надано і право власності на них перейшло від виконавця до замовника (покупця). Одночасно увага звертається на умови поставки для точного визначення моменту переходу права власності.
У випадку, якщо факт

 
 

Цікаве

Загрузка...