WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий контроль: поняття та призначення, види, методи, органи управління - Курсова робота

Фінансовий контроль: поняття та призначення, види, методи, органи управління - Курсова робота

т.д.
Робота у сфері банківського нагляду диференційована по трьох основних напрямках: загальний нагляд, інтенсивний нагляд і нагляд високого ступеня.
Загальний нагляд поширюється на банки, що працюють стабільно, фінансово благонадійні та дотримуються економічних нормативів, норм чинного законодавства і вказівок НБУ, мають добру ділову репутацію. Його здійснюють обласні установи Національного банку України.
Зміст загального нагляду полягає в контролі за дотриманням економічних нормативів та перевірках інших звітів, що подаються банками. Інформація про виявлені порушення подається Правлінню для прийняття відповідних рішень.
Інтенсивний нагляд поширюється на банки, які періодично порушують економічні нормативи, а також чинять інші незначні порушення і не характеризуються фінансовою стабільністю.
Нагляд високого ступеня застосовується по відношенню до банків, які систематично (два і більше разів у квартал) порушують економічні нормативи та допускають інші грубі порушення чи мають незадовільний фінансовий стан.
За статистикою Національного банку України, протягом останнього року кожен третій комерційний банк мав серйозні фінансові ускладнення і працював в режимі інтенсивного нагляду з боку НБУ, 21 банк було реорганізовано, 12 - збанкрутували і ше 17 перебували у стадії закриття. До 77 комерційних банків України застосовувались санкції, "режим фінансового оздоровлення" був застосований до 13 банків'. Внаслідок такої ситуації в комерційних банках Національним банком України підготовлено цілий ряд нових нормативних актів про створення страхових і ризикових фондів, що дозволить зміцнити платоспроможність комерційних банків України.
Приймаючи рішення про застосування інтенсивного нагляду і нагляду високого ступеня, Департамент банківського нагляду НБУ здійснює інспектування банків, їх відділень, філій, представництв, спрямоване на з'ясування причин порушень і недоліків в роботі банку. Інспектори НБУ перевіряють законність операцій, що здійснюються, діяльність внутрішнього і зовнішнього аудиту, стан обліку, достовірність звітів, установчих і інших документів. За підсумками інспектування керівництву банку направляється інформація, в якій зазначаються причини виявлених недоліків, оцінюється фінансовий стан банку, його можливості і шляхи виходу із складної ситуації. Вимоги НБУ обов'язкові для виконання.
На основі одержаної інформації про порушення в діяльності комерційних банків Національний банк України організовує наради з керівництвом банків, на яких виявляються причини недоліків та виробляються заходи по їх усуненню. Про зміст заходів і строки їх реалізації керівництво банку інформується письмово.
Має місце і відомчий фінансовий контроль. Це контроль (міністерств, інших органів державного управління за діяльністю підвідомчих підприємств, установ, організацій. Його здійснюють функціонально самостійні структурні контрольно-ревізійні підрозділи (управління, відділи, групи) міністерств і відомств, підпорядковані безпосередньо керівникам цих органів. Робота контрольно-ревізійних підрозділів перебуває під постійним наглядом Міністерства фінансів України. Не рідше одного разу на рік міністерства та відомства інформують про стан контрольно-ревізійної роботи Кабінет Міністрів України.
Основними завданнями відомчого контролю є: контроль за виконанням державних завдань, економічним витрачанням матеріальних і фінансових ресурсів, зберіганням державної власності, правильністю постановки бухгалтерського обліку, станом контрольно-ревізійної роботи, боротьба з приписками, безгосподарністю, марнотратством та надмірностями.
Основними формами відомчого фінансового контролю є ревізії і перевірки. Ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності призначаються в кожному окремому випадку керівником відповідного органу. Вони здійснюються в комерційних організаціях один раз на рік, в інших організаціях та установах - один раз у два роки. При проведенні ревізій ревізори зобов'язані спиратися на трудові колективи, брати участь у виробленніпропозицій по усуненню виявлених порушень.
В рамках відомчого контролю здійснюється повсякденний, систематичний внутрішньогосподарський фінансовий контроль, тобто контроль, що здійснюється на конкретних підприємствах, в установах і організаціях їх керівниками та функціональними структурними підрозділами (бухгалтерією, фінансовим або фінансово-плановим відділом, відділами планування та нормування заробітної плати і т.д.).
Використана література
1. Романів Михайло В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: НІОС, 1998.- 224с.
2. Стефанюк, Ігор Богданович Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні: Спец.:08.04.01; Автореф. дис. канд. економ. наук.- К., 2002.- 16с.
3. Германчук Петро Кузьмич, Стефанюк Ігор Богданович, Рубан Наталія Іванівна, Александров Вадим Трохимович, Назарчук Олександр Ілліч Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит.- К.: АВТ, 2004.- 424 с.
4. Шутов, Микола Іванович Державний фінансовий контроль в Україні (теорія та практика): Монографія/ М.І.Шутов, В.А.Бабенко, Н.М.Стоянова.- Одеса: Юридична література, 2004.- 136с.- 12.00
5. Фінансовий менеджмент.- К.: ЦУЛ, 2002.- 496с.
6. Фінансовий аналіз.- К.: А.С.К., 2003.- 240с.
7. Державний контроль: ревізія та аудит.- К.: АВТ, 2004.-
8. Фінансовий аналіз.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 110с.
9. Учет, контроль, анализ.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2005.-
10. Планування, облік, звітність та контроль у бюджетних установах.- : , .-
11. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія.- К.: КНЕУ, 2000.- 166с.
12. Фінансовий кредит:від отримання до погашення.- Харків: Изд.дом "Фактор", 2003.- 24с..
13. Усач Богдан Федорович Контроль і ревізія.- К.: Знання-Прес, 2005.-
14. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К: ЦУЛ, 2002.- 496с.- 25.00
15. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку.- К.: Слово, 2004.- 296с.
16. Крамаренко Галина Олександрівна Фінансовий аналіз і планування.- К.: ЦУЛ, 2003.- 224с.
17. Усач Богдан Федорович Контроль і ревізія.- К.: Знання-Прес, 2002.- 253с.
18. Усач Богдан Федорович Контроль і ревізія.- К.: Знання-Прес, 2004.- 253с.
19. Завгородний Виктор Петрович Налоги и налоговый контроль в Украине.- К.: А.С.К., 2001.- 639с.,
20. Завгородний Виктор Петрович Налоги и налоговый контроль в Украине.- К.: А.С.К., 2003.- 639с.
21. Алкоголь и табак: лицензированние, реализация, контроль.- Запорожье: Полиграф, 1998.- 124с.
22. Шелудько Валентина Миколаївна Фінансовий ринок.- К.: Знання-Прес, 2003.- 536с.
23. Лахтіонова Людмила Анатоліївна Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств.- К.: КНЕУ, 2005.-
24. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. ВУЗів.- 2-е вид.,перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2002.- 496с.
25. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2005.-
26. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2002.- 784с.
27. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2000.- 784с.
28. Пушкар Михайло Семенович Фінансовий облік.- Тернопіль: Вид-во "Карт-бланш", 2002.- 628с.
29. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2001.- 784с.

 
 

Цікаве

Загрузка...