WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

клієнтів;
ў здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
ў надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;.
ў придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів ( факторинг);
ў лізинг;
ў послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
ў випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
ў випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
ў надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
За умови отримання, письмового дозволу НБУ Банк також має право здійснювати такі операції:
- здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб,
- здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів,
- операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
- депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Головними задачами Банку "Аваль" у сфері залучення ресурсів у 2002-2003 рр. будуть:
1. Збільшення на ринку банківського обслуговування частки корпоративних клієнтів, формування у клієнтів відчуття довгострокових переваг у використанні послуг Банку.
2. Зміцнення власних позицій на ринку залучення заощаджень громадян, стимулювання ощадної й інвестиційної активності населення шляхом надання вкладникам Банку можливості вибору ефективних форм заощаджень, які, з одного боку, враховують вимоги до ліквідності, прибутковості і надійності, а з іншого, забезпечують приріст і накопичення вкладених коштів. Збереження пріоритетних цінових умов для вкладів найменш соціально захищених груп населення.
З метою створення ресурсної бази для збільшення кредитних вкладень та інвестицій у реальний сектор економіки і зниження власних процентних ризиків у якості основних пріоритетів при формуванні ресурсної бази Банк "Аваль" виділяє:
- подовження строків залучення коштів;
- зниження загальної вартості ресурсів;
- оптимізацію структури залучення ресурсів за параметрами "ціна - строк - ризик переоцінки або дострокового відкликання".
Банк буде дотримуватися тактики залучення термінових коштів під конкретні кредитні та інвестиційні програми із зберіганням рівняфінансування кредитно-інвестиційного портфеля строковими коштами на постійному рівні.
З метою поліпшення структури залучених коштів і надання конкурентноздатних цінових умов для інвестицій у реальний сектор економіки, Банк "Аваль" ставить однією з основних задач в області залучення коштів зберігання і збільшення власної частки на ринку банківського обслуговування корпоративних клієнтів.
Поставлену ціль передбачається досягти на основі формування довгострокового і взаємовигідного співробітництва з клієнтами. Банк планує сформувати і тиражувати стандартний портфель банківських послуг для приватних підприємців, представників середнього і малого бізнесу, великих корпоративних клієнтів, доступний у всіх регіонах України. Обслуговування даних груп клієнтів буде розвиватися на основі гнучких технологій, що передбачають максимальну адаптацію технологічних можливостей Банку до вимог клієнта. Банк буде звертати особливу увагу на якість обслуговування, швидкість здійснення операцій, розвиток системи "Клієнт - Банк", систем переказів безготівкових і готівкових коштів. При формуванні продуктового ряду, процентної і тарифної політики будуть враховуватися регіональні особливості.
Розвиток довгострокових партнерських відносин з клієнтами та комплексність у наданні послуг дозволять стабілізувати ресурсну базу, зроблять її більш передбачуваною і стабільною.
Економічна нестабільність, інфляційні очікування, низький рівень грошових доходів населення є основними чинниками, що перешкоджають збільшенню заощаджень.
Задачею Банку "Аваль" є досягнення високого рівня довіри населення в сполученні з доступністю і звичністю форм, що використовуються для збереження коштів.
Політика Банку "Аваль" в області залучення буде спрямована на зміцнення позицій на ринку вкладів фізичних осіб. Банк запропонує нові фінансові продукти для фізичних осіб, розроблені на основі оцінки макроекономічних параметрів, моніторингу регіональних ринків вкладів і послуг, рівня затребуваності визначених умов по вкладах. Запропоновані Банком продукти будуть враховувати потреби усіх соціальних і вікових груп громадян і будуть розраховані як на малозабезпечені верстви населення, так і на людей із середнім і високим рівнем доходів.
Процентна політика Банку "Аваль" стосовно строкових депозитів фізичних осіб буде спрямована на пропозицію процентних ставок, що враховують ринкові умови, фінансову і маржинальну вартість ресурсів Банку, резервні вимоги Національного Банку України. У числі пріоритетів процентної політики буде збільшення частки довгострокових депозитів.
Банк "Аваль" продовжить розробку і впровадження комплексу заходів, спрямованих на залучення до обслуговування всіх груп населення, стимулювання їх ощадної активності. Банк запропонує з'єднання вкладних послуг із кредитними і страховими, розробить послуги, спрямовані на задоволення потреб вкладників у житлі, придбанні товарів довгострокового користування, оплаті освіти, туризму і відпочинку, комунальних та інших видів послуг.
Поряд із тиражуванням стандартних конкурентноздатних банківських послуг, орієнтованих на широкі верстви населення, будуть запропоновані індивідуальне обслуговування і вкладні послуги для VIP - клієнтів.
Поряд із залученням коштів фізичних і юридичних осіб, з використанням традиційних депозитних інструментів, Банк "Аваль" буде здійснювати емісію власних боргових зобов'язань (в т.ч. депозитних сертифікатів і векселів). Банк планує довести частку ресурсів, залучених з використанням власних боргових зобов'язань, до 4% від загального обсягу залучених коштів.
Банк планує підтримувати частку цих інструментів, залучаючи ресурси на постійному рівні для диверсифікації ресурсної бази, буде підвищувати їх привабливість як засобів накопичення і розрахунків.
Банк "Аваль" буде сприяти

 
 

Цікаве

Загрузка...