WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

Формування ресурсiв комерцiйних банкiв - Курсова робота

довгострокові
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1991 2 … 2 … 1 … 1 … - - … … … … … … - -
1992 20 1000 18 900 15 1500 3 300 - - 2 … … … … … - -
1993 353 1765 254 1411 206 1373 48 1600 - - 99 4950 … … … … - -
1994 2422 686 1401 552 1067 518 334 696 - - 1021 1031 … … … … - -
1995 4287 177 2710 193 2123 199 587 176 - - 1577 154 973 … 605 … - -
1996 5145 120 3583 132 2595 122 988 168 - - 1562 99 907 93 655 108 - -
1997
6357 124 4707 131 2981 115 1726 175 - - 1650 106 839 93 811 124 - -
1998
8278 130 5046 107 3203 107 1843 107 280 - 3232 196 1782 212 1451 179 255 -
1999
12156 147 6830 135 4557 142 2273 123 339 121 5326 165 3033 170 2293 158 334 131
2000
18585 153 11433 167 7987 175 3446 152 558 165 7152 134 3362 111 3790 165 555 166
2001
25485 137 17265 151 10372 130 6893 200 2067 371 8220 115 3050 91 5170 136 1447 261
* Без урахування коштів у банках, що перебувають на стадії ліквідації.
1 - залишки за депозитними зобов'язаннями на кінець періоду, млн. грн.
2 - темпи зростання до попереднього періоду, %.
Загальний облік довгострокових депозитних зобов'язань до 1998 року не вівся.
Проаналізуємо дані таблиці 3 з метою вивчення частки вкладів до запитання, строкових та довгострокових на депозитних рахунках підприємств, організацій та населення в банках України 1991-2001 роках.
Таблиця 4
Депозитні рахунки підприємств, організацій та населення в банках України 1991-2001 роки
Період Усього У національній валюті В іноземній валюті
усього до запитання строкові з них довгострокові усього до запитання строкові з них довгострокові
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1991 2 100 2 100 1 - 1 - - - … ........ … - … - - -
1992 20 100 18 90 15 83 3 17 - - 2 10 … - … - - -
1993 353 100 254 72 206 81 48 19 - - 99 28 … - … - - -
1994 2422 100 1401 58 1067 76 334 24 - - 1021 42 … - … - - -
1995 4287 100 2710 63 2123 78 587 22 - - 1577 37 973 62 605 38 - -
1996 5145 100 3583 70 2595 72 988 28 - - 1562 30 907 58 655 42 - -
1997
6357 100 4707 74 2981 63 1726 37 - - 1650 26 839 51 811 49 - -
1998
8278 100 5046 61 3203 63 1843 37 280 15 3232 39 1782 55 1451 45 255 17
1999
12156 100 6830 56 4557 67 2273 33 339 15 5326 44 3033 57 2293 43 334 15
2000
18585 100 11433 61 7987 70 3446 30 558 16 7152 39 3362 47 3790 53 555 15
2001
25485 100 17265 68 10372 60 6893 40 2067 30 8220 32 3050 37 5170 63 1447 28
1 - залишки за депозитними зобов'язаннями на кінець періоду, млн. грн.
2 - %.
З таблиці ми бачимо, що депозитні рахунки підприємств, організацій та населення в банках України за 1993-2001 роки у національній валюті коливаються у межах 55-75%, а в іноземців валюті - в межах 25-45% до загальної суми депозитних вкладів.
За 1994-2001 роки вклади до запитання у національній валюті коливаються у межах 60-80% і відповідно строкові вклади - 20-40%, з них довгострокові (1998-2001 рр.) у межах 15-30%.
За цей же період вклади до запитання у іноземній валюті коливаються у межах 37-62% і відповідно строкові вклади - 38-63%, з них довгострокові (1998-2001 рр.) у межах 15-28%.
2.2 Залучені кошти комерційних банків.
Вклади (депозити) до запитання розміщуються у банку на розрахунковому або поточному рахунку клієнта. Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. За вимогою клієнта кошти з розрахункового та поточного рахунків у будь-який час можуть вилучатися шляхом видачі готівки, виконання платіжного доручення, сплати чеків або векселів. До вкладів до запитання прирівнюються внески з попереднім повідомленням банку про намір зняти гроші з рахунку (за умови, що термін повідомлення не перевищує одного місяця). Вклади до запитання є нестабільними, що обмежує можливість їх використання банком для позичкових та інвестиційних операцій, тому власникам поточних рахунків сплачується низький депозитний процент або не сплачується зовсім. В умовах відсутності (як правило) плати за депозити до запитання банки намагаються залучити клієнтів і стимулювати приріст поточних внесків за рахунок надання їм додаткових послуг та підвищення якості обслуговування.
Для покриття операційних витрат, пов'язаних з веденням поточних рахунків, банк стягує з клієнта комісійну винагороду. Комісія може утримуватися з депозитного процента. Деякі банки не стягують комісії з безпроцентних рахунків за умови зберігання на них стабільного залишку не нижче встановленого рівня. До депозитів до запитання можна віднести і кредитові залишки на контокорентних рахунках. На цьому рахунку знаходять
відображення усі операції банку з клієнтами, тобто видача позичок і проведення платежів за дорученням клієнта, а також надходження виручки від реалізації продукції та інших грошових переказів на користь клієнта і на погашення позичок. Інакше кажучи, контокорентний рахунок - це активно-пасивний рахунок, що поєднує в собі ознаки розрахункового і позичкового. Кредитове сальдо по контокорентному рахунку означає, що клієнт має у своєму розпорядженні власні кошти, дебетове, - що у клієнта виникла заборгованість перед банком за позиками.
Одним із видів депозитів до запитання є залишок коштів на кореспондентських рахунках, відкритих у даному банку іншими банками.
Строкові вклади - це кошти, що розміщені у банку на певний строк і можуть бути знятими після закінчення цього терміну або після попе-реднього повідомлення банку за встановлений період (не менше 1 місяця). Вилучення строкових вкладів відбувається шляхом переказу грошей на розрахунковий (поточний) рахунок або готівкою з каси банку. Строкові вклади є для банків кращим видом депозитів, оскільки вони стабільні і зручні в банківському плануванні. За ними сплачується високий депозитний процент, рівень якого диференціюється залежно від терміну, виду внеску, періоду повідомлення про вилучення, загальної динаміки ставок грошового ринку та інших умов.
Суперечності, що виникають між банком і вкладником, вирішуються у судовому порядку. Строкові вклади не використовуються для здійснення поточних платежів. Якщо вкладник бажає змінити суму внеску - зменшити або збільшити, то він може розірвати депозитну угоду і переоформити свій строковий вклад на нових умовах. При достроковому вилученні коштів з термінового депозиту власник, як правило, позбавляється передбачених угодою процентів. У цьому випадку проценти знижуються до рівня, перед-баченого по вкладах до запитання.
Комерційні банки можуть залучати вільні кошти юридичних і фізичних осіб за допомогою банківського векселя. Банківський вексель має депозитну природу і цим він

 
 

Цікаве

Загрузка...