WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фіскальні платежі за користування землями лісогосподарського призначення: нові підходи - Реферат

Фіскальні платежі за користування землями лісогосподарського призначення: нові підходи - Реферат

одиницю вимiру площi є просто символічними.
У цiлому, як свідчать наведені облiковані дані, що містяться у державній статистиці, по всiй Українi лiсова полiтика не спрямована на персоніфікацію економічної відповідальності суб'єктів господарювання з лісівництва за результати землекористування. Вона також не спрямовується на розвиток побiчних, супутніх лісівництву користувань (збір грибів, ягід, лікарських рослин, мисливство та ін.), а також на заготiвлю другорядних лiсових матерiалiв (кора, корені та ін.) з метою пiдвищення iнтенсифiкацiї використання лісових земель, у тому числі для розвитку спортивного мисливства тощо.
Надходження до місцевих бюджетів складають лише 3-5 відсотків від загального обсягу надходжень за спеціальне використання лісових ресурсів і користування ділянками земель лісогосподарського призначення. Лише по АР Крим, Херсонській області та м. Києву вони досягають 100 %, що свідчить про специфічний зміст виробничої діяльності їхніх лісових господарств (лісопаркових та інших господарств).
Переважна частка (95-97 %) надходження коштів до державного бюджету за рахунок продажу деревини на пні (спеціального використання лісових ресурсів) дає підстави для досить ймовірного обчислення обсягів надходжень до державного бюджету (позначимо його ЛД - лісовий дохід), що включає збори за згадане спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий дохід основний) і за користування земельними ділянками лісового фонду (супутній лісовий дохід), що зараховується до місцевих бюджетів.
Виходячи з викладеного, обчислення розміру лісового доходу як у цілому по Україні, так і в розрізі окремих областей, доцільно здійснювати за формулою:
ЛДЗВ = ЗЛРДЗ + ЗЛРМЗ + Влз, (1)
де ЛДЗВ - лісовий дохід зведений, гривень;
ЗЛРДЗ - надходження збору за ресурси державного значення, гривень;
ЗЛРМЗ - надходження збору за ресурси місцевого значення, гривень;
Влз. - втрати лісового збору (внаслідок різних причин).
Оскільки лісовий дохід за користування ресурсами державного значення є домінуючим у складі загального (табл. 1, 2), що доведено статистичними обліковими даними, то обсяг супутнього збору (З) на наступний рік (З нр ЛРМЗ), необхідно обчислювати за формулою:
З нр ЛРМЗ = (З нр ЛРДЗ) х (ЗЛДМ / ЗЛДЗВ х 100), (2)
де ЗЛДМ - лісовий дохід за ресурси місцевого значення за минулий рік, грн;
ЗЛДЗВ - лісовий дохід, зведений за минулий рік, грн;
ЛДМ / ЛДЗВ - відсотки доходу за місцеві ресурси до лісового доходу, зведеного за рік, попередній поточному, %.
Необхідно розглядати ще й інший варіант: коли щодо того чи іншого суб'єкта господарювання, лісгоспу або регіону (району, міста) у минулому році не було "спеціального використання лісових ресурсів". Тоді визначення розміру фіскальних платежів за ресурси місцевого значення обчислюється спрощено, тобто залежно від наслідків господарювання в минулому році й розміру отриманих надходжень до місцевого бюджету. При цьому необхідно передбачити його збільшення щонайменше на 10 відсотків, як необхідну умову запровадження нових заходів з інтенсифікації виробництва та розширення послуг, як базу для надходження коштів і базу оподаткування конкретними лісовими господарствами, як суб'єктів підприємницької діяльності з лісівництва. Обчислення доцільно проводити за формулою:
ЗЛРМЗ = (ЗЛДМ ПОП. Р. / 100) х (100 +Р), (3)
де ЗЛДМ ПОП. Р. - обсяг надходжень до місцевого бюджету за попередній рік, грн;
Р - процент нарощування обсягів з надання послуг лісовими господарствами, надання ділянок землі у користування, дозволів на право заготівлі лікарських рослин та ін., що встановлюється власником природних ресурсів, як правило, не нижче 10 відсотків.
В усіх випадках формування прибуткової частини, обчислення розміру фіскальних платежів, необхідно починати від суб'єктів підприємницької діяльності з лісівництва, як основної організаційної ланки економіки в галузі лісівництва на основі об'єктивних факторів і в узгодженості з державною економічною політикою, спрямованою на постійне зростання і поліпшення добробуту населення.
Розкриємо практичне застосування запропонованих схем обчислення зведеного лісового доходу по Україні на 2006 рік.
Для обчислення використана інформація з наступних джерел:
1. Звіт про надходження коштів до державного і місцевого бюджетів за 2004 рік за даними Державної податкової адміністрації України (наведено в табл. 4.1 як у розрізі областей, регіонів, так і в цілому по Україні). У межах районів - підлягає використанню відповідна інформація за даними районних (міських) податкових інспекцій.
2. Звітна інформація з обліку земель за ф. 6-зем, що складається регіональними органами Держкомзему України.
3. Статистична інформація суб'єктів господарювання з лісівництва за ф. 2 - лг, та ф. 3-лг (квартальна, річна) та ін., що вміщують дані про обсяги вилучення запасів деревини із лісів відповідних суб'єктів господарювання, а також про обсяги виробництва товарних лісових матеріалів.
Обчислення виконані з застосуванням вхідних даних:
1. Обсяг вилучення деревини шляхом рубок головного користування, що визначено так званою розрахунковою лісосікою, затвердженою відповідними наказами Мінприроди України, а також розміром лісосічного фонду на наступний рік, що встановлює Кабінет Міністрів України щорічно за своїми розпорядженнями. Для кожного із лісових господарств - це обсяг розрахункової лісосіки; для району - як сума розрахункових лісосік по лісових господарствах, розміщених у його межах і тільки тих земельних ресурсів, що надано у право постійного користування безпосередньо у межах даного району, а не за його межами.
2. Розподіл встановленого розміру лісосічного фонду за лісоутворюючими породами здійснюється на основі згаданих вище, затверджених розрахункових лісосік шляхом обчислення їхньої питомої ваги у відсотках до затвердженого його розміру і з перенесенням тих же відсотків до загального обсягу, якщо немає даних за фактичними відводами та обчисленнями матеріальної і грошової оцінкилісосічного фонду по рубках головного користування.
3. Таблиці, визначені офіційно і погоджені з органами державної виконавчої влади економічного блоку, для товаризації лісосічного фонду під час відведення лісосік на місцевості й матеріальної оцінки його за обліково-оціночними категоріями деревини у стані росту: ділова (велика, середня, дрібна), дрова, ліквід із крони.
4. Встановлені Кабінетом Міністрів України такси (ціни) на деревину лісоутворюючих порід, що продається на пні залежно від регіону і відстані (розряд такс) вивезення заготовлених лісових матеріалів.
Виходячи із опосередкованих такс середнього розряду, відповідні обчислення, подано в табл. 3.
Частка виробництва ділової деревини (%) за розмірними категоріями (велика, середня, дрібна) і очікувана частка дров встановлюється за сортиментними таблицями, розробленими науковцями галузі впродовж тривалого часу і затвердженими в установленому порядку [8, 9].
Ціни встановлюються за чинними таксами на деревину лісових порід, що відпускається, на пні [10]. Для спрощення розрахунків і наближення точності обчислення до найбільш вірогідного розряд такс беремо середній, що в умовах масиву може відповідати дійсності. Решта обчислень щодо зборів ЛД за ресурси державного значення зрозумілі будь-якому економісту (табл. 3).
Таблиця 3
Обчислення надходження коштів до державного бюджету за т. з. спеціальне

 
 

Цікаве

Загрузка...