WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансування соціальної інфраструктури села: проблеми та шляхи їх вирішення - Реферат

Фінансування соціальної інфраструктури села: проблеми та шляхи їх вирішення - Реферат

прибуток підприємств, на додану вартість, з фізичних осіб, що складають основну частку дохідної частини бюджету, до сільських рад не повертаються, а це має негативні наслідки, тому що сільські ради не зацікавлені пошуком додаткових джерел наповнення бюджету і до збільшення збирання податків.
Фундамент бюджетної системи України - місцеві бюджети, тому що в них зосереджена основна частина витрат на соціальну сферу. Тому удосконалювання бюджетної системи необхідно почати з цього фундаменту. Правильно обраний механізм формування доходів місцевих бюджетів сприяє збільшенню коштів для вирішення невідкладних завдань у соціальній сфері.
Бюджет територій формується в основному за рахунок 4-х видів доходів: місцеві податки і збори, частка загальнодержавних податків, закріплених за певними територіями, інші власні доходи і разові добровільні збори коштів громадян. У регіонах, де переважає у формуванні бюджетів частка власних ресурсів, називається американською моделлю бюджетного федералізму, а там, де висока частка відрахувань від загальнодержавних податків у місцеві територіальні бюджети, називається німецькою моделлю. Між цими моделями необхідно знайти оптимальний варіант бюджетної політики, хоча зараз для України характерна швидше за все німецька модель. Адміністративно-територіальна реформа, яку проводить новий уряд України, основний упор робить на місцеві бюджети. Доцільно особливо виділити в ній роль нерухомості, землі (як головного засобу виробництва) та інших платежів за природні ресурси.
У нових умовах господарювання необхідно підсилити увагу до питання земельної ренти, обґрунтовано вважаючи її однією з істотних і реальних статей доходу місцевих бюджетів. Для цього необхідна інвентаризація земель, зондування території для диференціації платежів, залежно від попиту на користування конкретними земельними ділянками. Це могло б стати основою фінансової незалежності самоврядування, тому що в сільській місцевості земля є головним і єдиним ресурсом та джерелом доходу, всі інші джерела на селі завжди пов'язані із землею.
При розвитку соціальної сфери необхідно враховувати природно-географічні умови різних районів, тому що вартість виробництва одиниці продукції при несприятливих умовах вище розміру районної вартості на відносно кращих землях на величину міжрайонної диференційної ренти. Райони з кращими ґрунтовими умовами, сприятливим місцем розташування земель привласнюють створену не їх працею, а природою і низькими транспортними витратами, диференційну ренту, що забезпечує високий рівень розвитку економіки району і як результат - успішний розвиток соціальної сфери й у цілому ріст добробуту населення. Методи її вилучення, на жаль, у даний час недосконалі, що сприяє присвоєнню окремим суб'єктом диференціальної ренти по родючості і місцю розташування. Так, у зоні, що близько розташована до ринку збуту, а також пунктів придбання матеріальних ресурсів і з кращими грунтово-кліматичним умовами, як правило, вище рівень розвитку соціальної сфери. Тому необхідно науково обґрунтоване регулювання регіональних відносин по диференціальній ренті за місцем розміщення і введення поправочних коефіцієнтів до єдиної ставки земельного податку з урахуванням віддаленості.
У країнах ЄС для розвитку соціальної і господарської сфер життя, у районах зі слабко розвиненою соціальною і виробничою інфраструктурою існує спеціальний інтегрований фонд - Фонд орієнтації. Тому в Україні в умовах обмежених коштів необхідно всі "соціальні" гроші зосередити на рівні регіону, а оскільки реальним джерелом місцевих бюджетів сьогодні є земля, то на основі цього і створити фонд рентних відносин, основними статтями витрат якого будуть: соціальна сфера села, екологія, відтворення земельних ресурсів. Це дозволить забезпечити соціальну справедливість і можливість використовувати ці кошти в інтересах усіх сільських громадян. Механізм наповнення цього фонду виражається в платі ренти кожним землекористувачем і акумулюванні її в спеціальному фонді. Так звана соціалізація земельної ренти і право приватного користування землею - є найбільш перспективним шляхом вирішення невідкладних соціально-економічних проблем регіону і країни.
У даний час ставиться питання про існування природної ренти або орендної плати за використання природних ресурсів. Джерелом формування фонду природної ренти є: земельна (диференційна рента), лісова (включаючи ягідники, грибниці, лікарські трави й інші дари лісу), водна (включаючи запаси води, мінеральних джерел та ін.), а також інші види природної ренти. Дохід від природної ренти необхідно направляти у фонд рентних відносин, з наступним використанням для розвитку сільських районів. З цього фонду можна було б використовувати частину коштів для розвитку соціальної інфраструктури села.
Фінансування соціальної інфраструктури села повинне здійснюватися на основі науково обґрунтованого державного соціального мінімального стандарту з урахуванням особливостей окремих регіонів і районів.
Для вирішення першочергових проблем необхідне створення фонду рентних відносин. Практика вилучення регіональної диференціальної ренти з використанням земельного податку і з урахуванням територіальних розходжень у родючості ґрунту і місця розташування господарюючих суб'єктів є головним чинником у розвитку ефективного виробництва в умовах конкуренції. Залишення диференціальної ренти I у підприємств, що ведуть виробництво на кращих земельних ділянках, унеможливлює рівну конкурентну боротьбу. Відсутність наукової регіональної економічної політики, недооцінка природно-географічних факторів функціонування регіонів призвели до значних невиправданих розходжень у рівні їхнього соціально-економічного розвитку. В умовах приватної власності на землю диференціальна рента I і II, а також абсолютна рента буде залишатися в землевласників, тому єдиним джерелом вилучення їх є податок на землю.
Функціонуючі нині регіональні бюджетні відносини не відповідають вимогам ринкової економіки. Вони повинні бути кардинально переглянуті. Рекомендовані нами деякі механізми формування бюджетних відносин, на нашу думку, можуть сприяти забезпеченню регіональної потреби в необхідних коштах для розвитку соціальної інфраструктури села, стимулювати підвищення ефективності виробництва і раціональному використанню природних ресурсів.
Література:
1. Біттер О. Рівень життя сільського населення. - Львів: Піраміда, 1996. - 184 с.
2. Економіка України в 2002 році // Урядовий кур'єр. - 2003. - 23 січня.
3. Кириленко І.Г. Про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі: // Економіка АПК. - 2003. - № 1. - С. 3-7.
4. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть. У двох томах. - Т. 2: Соціальні ресурси сільськихтериторій /Л.О. Шепотько, І.В. Прокопа, С.О. Гудзинський, В.Д. Яровий. - К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. - 466 с.
5. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. збірник / Державний комітет статистики України. - К., 2003. - 218 с.
6. Статистичний щорічник України за 2002 рік / Держ. ком. статистики України; За ред. О.Г. Осауленка. - К.: Консультант, 2003. - 664 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...