WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансування охорони праці: сучасний стан і проблеми - Реферат

Фінансування охорони праці: сучасний стан і проблеми - Реферат

підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці;
8) виконує інші профілактичні роботи.
У літературних джерелах головна увага приділяється питанням охорони праці в гірничодобувній галузі, сільському господарстві, металургії тощо, де дійсно значна кількість випадків травматизму та порушень техніки безпеки, але практично не приділяється увага охороні праці людям розумової праці. На сьогодні в фінансових установах, інвестиційних компаніях, страхових та інших фірмах, що не є державною формою власності, багато комп'ютерної та іншої електронної та електричної техніки, тому питання охорони праці є також важливими. На нашу думку, формування коштів за рахунок відрахувань 0,5 відсотка від суми реалізації продукції не зовсім підходить, тому що ці організації продукцію не виробляють. В акціонерно-комерційних банках вважати обсягом реалізованої продукції загальну суму наданих кредитів не правильно, тому що певною мірою це є витратами банків. Як пропозиція, базою для нарахування суми коштів для фінансового забезпечення охорони праці можуть бути валові доходи (податковий облік) або прибуток (бухгалтерський облік). Ця пропозиція потребує додаткового дослідження щодо встановлення нормативу та визначення бази. Віддамо перевагу валовим доходам, як базі для нарахування, які завжди будуть при будь-якій діяльності суб'єктів господарювання, а замість прибутку можуть бути і збитки.
Відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці" та статей 5 і 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" суб'єкти господарювання мають право суми витрат, сплачених (нарахованих) у зв'язку з ужиттям заходів і придбанням засобів з охорони праці, які є складовою частиною підготовки, організації і ведення виробництва, а також суми заробітної плати виконавців робіт або інші витрати на заходи та засоби з охорони праці відповідно до переліку повинні враховуватися у складі валових витрат лише один раз і зменшувати оподатковуваний прибуток і не змінювати чистий прибуток. До таких заходів і засобів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994 можуть бути віднесені:
- механізація вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт;
- захист працюючих від ураження електричним струмом, дії статичної електрики та розрядів блискавок; безпечного виконання робіт на висоті;
- діюче технологічне та інше виробниче обладнання;
- системи вентиляції та установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях;
- системи природного та штучного освітлення;
- системи теплових, водяних або повітряних завіс;
- виробничі та санітарно-побутові приміщення;
- впровадження в умовах діючого виробництва автоматизованих інформаційних систем охорони праці, відповідного програмного забезпечення та електронних баз даних з охорони праці;
- усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
- проведення атестації робочих;
- проведення цільового навчання з охорони праці працівників, організація семінарів та оглядів-конкурсів з цих питань;
- забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами відповідно до встановлених норм;
- надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів, а також газованої солоної води;
- проведення обов'язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із небезпечними чи шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі.
Доцільно також зазначити, що віднесення витрат на охорону праці до валових витрат має певні проблеми. Так, здебільшого витрати на охорону праці відносяться до витрат подвійного призначення, тому вони можуть включатися до складу валових витрат за умови дотримання платником податку певних умов, встановлених не лише Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", а й іншим законодавчими актами. Витрати на проведення обов'язкових медичних оглядів взагалі не згадуються у наведеному Законі. Капітальні витрати на охорону праці не включаються до складу валових витрат, а підлягають амортизації, тобто збільшують одну із груп основних виробничих фондів. Крім того, в Законі є обмеження валових витрат працедавця під час проведення цільового навчання з охорони праці та організацію семінарів і оглядів-конкурсів з цих питань обмежуються 2 % від оподатковуваного прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік.
Чинним законодавством встановлюється мінімальна сума витрат на охорону праці, але немає верхньої межі, тому спроби обмеження віднесення вказаних витрат на валові витрати є необґрунтованими.
На сьогодні формування коштів на фінансування охорони праці (особливо бюджетне) залишається проблемою як у регіонах, так і в Україні в цілому. На сьогодні наша держава за станом охорони праці посідає у світі 90-92 місце. Якщо коефіцієнт частоти нещасних випадків зі смертельними наслідками (на тисячу працюючих) у таких країнах, як Великобританія, Японія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, колишніх республіках Радянського Союзу, становить 0,016 - 0,053, то в Україні - 0,1. Крім людських втрат, матеріальні збитки від смертельних нещасних випадків щорічно становлять понад 100 млн грн. На думку науковців і фахівців, визначальним фактором розквіту та економічного благополуччя будь-якої країни в сучасних умовах є не тільки рівень національного доходу та рівень розвитку виробничої й соціальної сфери, але й загальний стан охорони здоров'я, до якого також відносять охорону праці.
Незадовільне фінансування та нехтування таким фактором, як охорона праці, призводить до швидкого погіршення в цілому стану виробництва, відтоку значної частини продуктивних сил в інші галузі (в основному в невиробничу сферу, а для України - в торгівельно-посередницьку діяльність), дисбалансу та нестабільності економіки.
На регіональному рівні оптимальне вирішення питань фінансування охорони праці може бути вирішене тільки шляхом розбудови фінансової бази органів місцевого самоврядування та надання їм широких повноважень в умовах реальної бюджетної самостійності та фінансової децентралізації. На нашу думку, основою дохідної частини місцевих бюджетів повинні бути місцеві податки і збори, які в Україні, незважаючи на їх велику кількість (два податки і чотирнадцять зборів), не є ефективним джерелом наповнення місцевого бюджету. При доопрацюванні проекту Податкового кодексу необхідно віднести до місцевих податків і зборів податок на доходи фізичнихосіб, податок на землю, податок на нерухоме майно, які будуть найвагомішими джерелами наповнення місцевих бюджетів, як це має місце в економічно розвинених країнах. Важливим джерелом фінансування охорони праці на регіональному рівні може бути система екологічних податків і зборів.
Таким чином, без змін у підходах до фінансування охорони праці на всіх рівнях при бюджетуванні витрат забезпечення дії самого Закону "Про охорону праці" буде декларативним ще протягом довгого часу.

 
 

Цікаве

Загрузка...