WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів - Реферат

Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів - Реферат

перехідною економікою і у 11 разів більша за середнє світове значення).
Фінансово-податкові проблеми створення ринку ПГ в Україні. Нині, в умовах виходу із затяжної соціально-економічної кризи, заходи щодо попередження зміни клімату не стали пріоритетними у нашій державі: не організовано оподаткування викидів ПГ антропогенного походження, не впроваджуються ринкові механізми Кіотського протоколу та не створюється національний ринок ПГ. Разом з тим Україна серед країн-Сторін Додатка В до Кіотського протоколу має один із найбільших потенціалів впровадження ринкових механізмів Кіотського протоколу, що оцінюється у 8-13 млрд. дол. США [3, 4].
Відповідно до розвитку економічних відношень формування світового ринку [14, с. 93-94], створення національних ринків ПГ є другим етапом формування світового ринку ПГ (першим етапом є впровадження податкових інструментів екополітики для регулювання ви-кидів ПГ на рівні окремих країн). Третім етапом стане створення міжнародних регіональних ринків ПГ (наприклад, введення з 1 січня 2005 р. ринку ПГ Європейського Союзу), четвертим - створення світового ринку ПГ як нового сегмента світового ринку, що органічно поєднає в собі взаємодоповнюючі економічні відношення попередніх етапів розвитку. Проходження цих етапів у окремих країнах за часом і особливостями є різним, що обумовлено багатьма причинами, насамперед різним розвитком виробництва і фінансовими можливостями, національними традиціями та інтересами тощо. У зв'язку з тим, що в Україні до цього часу на національному рівні не впроваджено оподаткування викидів ПГ антропогенного походження, то формування національного ринку ПГ у нашій державі матиме свою особливість - майже одночасного розвитку повинні набути процеси першого і другого етапів.
У загальній структурі світового ринку національний ринок ПГ буде одночасно складовою національного ринку України та світового ринку ПГ. Як економічне явище, він вказуватиме на поглиблення інтеграції національного ринку України із міжнародними та світовим ринком у цілому. Тобто при формуванні національного ринку ПГ відбуватиметься подальше розширення інтеграції економіки України до світового господарства, що стане одним із проявів сучасних "законозабезпечуючих" (термін та його значення за [1]) процесів глобалізації.
Згідно із затвердженими на 7-й Сесії Конференції Сторін положеннями на основі "банківської" системи обліку необхідно організувати міжнародний і національні реґістри квот за окремими ринковими механізмами в межах Кіотського протоколу [2]. При цьому, на рівні окремих країн-Сторін Додатка І РКЗК ООН необхідно створити державні інституціональні органи управління національним ринком ПГ, що вестимуть моніторинг викидів ПГ, здійснюватимуть менеджмент проектів спільного впровадження, облік ОСВ, ССВ і здійснених трансакцій купівлі/продажу ОВК та щорічно надаватимуть Секретаріату РКЗК ООН балансовий звіт. Відповідальність за створення і розвиток національних ринків ПГ покладена на країни-Сторони Кіотського протоколу. Тому національний ринок ПГ в Україні матиме поряд з класичними (продавці, покупці, біржі, брокерські фірми тощо) також специфічні елементи - державні офіси моніторингу викидів, менеджменту проектів спільного впровадження, торгівлі квотами на викиди ПГ. Також у перспективі, за умови участі держави чи українських компаній у механізмі чистого розвитку, потрібно буде організувати державний офіс обліку ССВ.
Для забезпечення трансакцій за ринковими механізмами Кіотського протоколу країнами-Сторонами Додатка І РКЗК ООН будуть введені в обіг сертифікати на торгівлю/купівлю ОВК, ОСВ в обсягах, зареєстрованих у Секретаріаті РКЗК ООН кількостей ПГ, які кожна Сторона Додатка І може викинути в повітря у 2008-2012 рр. При цьому кількість ОСВ повинна від-повідати скороченню викидів ПГ за проектами спільного впровадження, зареєстрованими у Секретаріаті РКЗК ООН; кількість ОВК - різниці між дозволеним обсягом викидів і кількістю ОСВ. Також у країнах, в яких виконуватимуться спільні проекти за механізмом чистого розвитку, за-реєстровані в Секретаріаті РКЗК ООН, будуть введені у обіг ССВ в обсягах скорочення викидів ПГ за цими проектами. Сертифікати ОВК, ОСВ і ССВ - нові види фінансових інструментів ринкових механізмів екополітики. Одиниці ОВК, ОСВ і ССВ дорівнюють 1 т СО2-екв. Відповідно, рівноцінними вважаються сертифікати ОВК, ОСВ і ССВ одного номіналу. Для України щорічний обсяг випуску сертифікатів (ОВК і ОСВ) у 2008-2012 рр. складає 867,082 млн т СО2-екв. - обсяг викидів у базовому 1990 р.
Реалізація сертифікатів ОВК на викиди ПГ сприятиме залученню в Україну значних обсягів нового виду інвестицій. Особливістю останніх, згідно з Кіотським протоколом, є відсутність потреби їх повернення. Аналогічна ситуація складається при інвестуванні в Україні проектів спіль-ного впровадження в обмін на сертифікати ОСВ. Новою особливістю вище-згаданих сертифікатів (порівняно з класичними сертифікатами, що виконують лише фінансові функції) є надання покупцеві дозволу на викиди ПГ в обсягах, вказаних у придбаних сертифікатах. В умовах все більшого залучення природних ресурсів у сферу ринкових відносин, у процесі здій-снення трансакцій на ринках ПГ фактично йдеться про купівлю/продаж "спе-цифічного" товару. Таким чином, створення національного ринку ПГ сприятиме подальшому посиленню взаємозв'язків функціональних елементів внутрішнього і світового ринку на території України - фондового, валютного і товарного ринків.
При функціонуванні національного ринку ПГ повинні враховуватися державні інтереси та інтереси окремих українських компаній. В умовах "силових" (термін і його значення за [1]) процесів глобалізації, коли національні економіки розвинених країн прагнуть до перерозподілу сві-тового доходу на свою користь, а транснаціональні компанії - контролювати всі види ресурсів, повинна бути забезпечена національна безпека України. Тому з метою запобігання деформації ринкових механізмів Кіотського протоколу, унеможливлення нееквівалентного обміну сертифікатів в Україні, створення національного ринку ПГ необхідно здійснювати на основі національної регулюючо-стимулюючої фінансово-податкової системи регулювання викидів ПГ антропогенного походження. Лише вона зможе гарантувати дотримання національних інтересів і забезпечення національної безпеки.
Відповідно до етапів розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...