WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Управління валютною позицією як визначальний фактор ефективної діяльності на валютному ринку - Реферат

Управління валютною позицією як визначальний фактор ефективної діяльності на валютному ринку - Реферат

за кожною валютою щоденно на кінець робочого дня. Межі, які застосовуються до позицій на кінець робочого дня, називаються нічними лімітами. Вони існують для управління валютним ризиком тоді, коли банк не працює, і, таким чином, не має позицій реагування на події ринку. Банк, який більш активно проводить операції в іноземній валюті, використовує денні ліміти. Денний ліміт - це гранично допустима величина відкритої валютної позиції протягом робочого дня, яка можливо розширить потенційні збитки за рахунок безпосередньої оцінки ймовірних втрат і банк зможе визначити очікуваний розмір збитку, спричинений несприятливою зміною валютного курсу. Практикується використання деяких припущень щодо потенційно-можливої несприятливої зміни валютного курсу. На основі припущення розраховуються втрати, які мав би банк, здійснивши переоцінку відкритої позиції за цим гіпотетичним курсом. Тоді розмір потенційних збитків підлягає лімітуванню, якабсолютна величина збитку або відсоток, наприклад від прибутку банку.
При безпосередній оцінці потенційних збитків дуже важливо, щоб несприятливі зміни валютного курсу, які використовуються у таких обчисленнях, обов'язково враховувалися.
Необхідно зазначити, що прогнозування валютного курсу - надзвичайно складний процес. Адже на валютний курс впливає чимало факторів. Правильне визначення несприятливого руху курсу залежить від характеристик національної та іноземної валюти. Для банків країн з твердою національною валютою оцінка несприятливої зміни валютного курсу може ґрунтуватися на аналізі статистичних даних минулих періодів і побудові на їх основі прогнозів, як правило, короткострокового характеру і з певним ступенем достовірності.
I max = Li x Vi/100, (3)
де I max - максимально допустимий вплив валютного ризику на прибуток банку;
Li - ліміт відкритої валютної позиції за нашою валютою;
Vi - прогнозні зміни курсу іншої валюти (у відсотках) [7].
В управлінні відкритими валютними позиціями часто використовується поняття імунізації відкритої позиції, під якою розуміють техніку управління на валютному ринку, що дозволяє достатньо точно прогнозувати майбутні доходи. Основою імунізації є хеджування відкритої валютної позиції, але техніка імунізації позиції відрізняється від загальноприйнятих методів хеджування максимальним захистом відкритої валютної позиції у момент, коли не існує можливості здійснити повноцінне прогнозування валютного ринку.
Щоб на достатньому рівні проаналізувати ризик, пов'язаний з відкритою валютною позицією, необхідно врахувати як головні, так і другорядні фактори, які мають вплив на прибутковість діяльності на валютному ринку. При цьому увага в основному акцентується на факторах, які найбільш суттєво впливають на напрям і ступінь зміни валютного курсу.
За умови постійної присутності на валютному ринку знання майбутнього ступеня ризику є таким же важливим, як і знання сьогоднішнього. Володіючи такою інформацією, можна імунізувати свої відкриті позиції, тобто зробити свій прибуток незалежним від неочікуваних змін на валютному ринку. Імунізація автоматично враховує зміни на ринку, пов'язані з часом, трендами та циклами.
Техніка імунізації враховує нелінійний характер розвитку ринку. Практично будь-який сегмент валютного ринку нетривалий, займає деяке проміжне становище між можливістю детермінованого прогнозування ринку з його непередбачуваністю. При цьому можливість передбачити розвиток подій на ринку суттєво обмежена, а ризик, пов'язаний із відкритою валютною позицією, - пропорційний квадратному кореню часу знаходження на ринку.
Валютний ринок постійно підлягає випадковості коливань валютних курсів, проте навіть серед цієї непрогнозованості можна виділити певні елементи, комбінації, які час від часу повторюються. А це дозволяє їх вивчати та використовувати у практичній діяльності на валютному ринку. Звичайно, необхідно пам'ятати, що перші спроби діагностики можуть призвести до помилок.
Одним із найпростіших способів імунізації відкритої валютної позиції є одночасне відкриття однакових позицій з різних сторін на двох субрахунках. Тобто на одному рахунку можлива купівля євро за долари США, і тут же їх продаж за долари США на однакові суми. З теоретичного погляду дана ситуація може свідчити про прибутковість операції, яка дорівнювала нулю, тобто ми нічого не отримаємо, але й нічого не втратимо. На практиці можлива й інша ситуація: відбувається повільне (щоденне) зменшення загального рахунку за рахунок незначної різниці у процентах з овернайт на обох субрахунках, оскільки на довгу позицію нараховується менший відсоток, ніж відсоток, який стягуватиметься з короткої позиції.
Детальне дослідження можливостей торгівлі однією валютою з різних сторін на двох субрахунках дає у цілому позитивний результат, що досягається за рахунок вибору оптимальної торгової тактики і жорсткої дисципліни торгів, за правилами, що зводяться до таких тверджень:
1) активний менеджмент проводиться лише по збитковій позиції. Прибуткову позицію бажано не змінювати протягом усього часу існування тренду;
2) із двох відкритих позицій на спотовому ринку по одній валюті з однаковими обсягами у різні сторони спочатку закривається збиткова, і лише після цього є можливе скорочення чи закриття прибуткової позиції;
3) на одному рахунку позиція відкривається за принципом тривалого "переслідування тренду", таким розворотом найчастіше виступає денний розворот, на іншому рахунку швидше відслідковується розворотний сигнал, за яким відкривається позиція так званої "зворотної моделі". Тобто складається ситуація: трейдер одночасно притримується тактики двох проти-лежних принципів;
4) пріоритет сигналу технічних індикаторів такий: береться до уваги сигнал по тренду і на його основі проводиться торгівля. Перший сигнал, що виник проти тренду, ігнорується. Але якщо він підтверджується наступним, тобто, коли формується своєрідний кластер розворотних сигналів, тоді ці сигнали є керівництвом до дії;
5) збиткова позиція проти тренду повинна закриватися при перших сигналах, які засвідчують продовження тенденції.
Незважаючи на очевидні переваги даного підходу імунізації відкритої позиції можна виділити і його недоліки. Перш за все, при одномоментному виході на ринок трейдер одразу потрапляє на подвійний спред. Сумарна позиція, як правило, буває негативною у період флета. Крім того, на кожному субрахунку необхідно мати так звану "страхову підтримку" у розмірі 70

 
 

Цікаве

Загрузка...