WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України - Реферат

Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України - Реферат

може мати і негативне значення, оскільки спонукає до одержання хабарів при проведенні економічних заходів.
Кваліфікована робоча сила, соціально не захищена і не затребувана державою, використовується зарубіжними підприємцями. Оплата праці значно нижча, ніж в інших економічно стабільних країнах
Нерозвинута інфраструктура як виробнича, так і соціальна, з одного боку, є перешкодою для західних бізнесменів, а з іншого - об'єкт вкладення капіталу.
Серед причин, визначених аналітичним методом, що перешкоджають надходженню іноземних інвестицій в інші країни СНД, характерними є нестабільність і невизначеність законодавства, особливо непередбачувані зміни в оподаткуванні.
Для залучення іноземних інвесторів у кожній країні слід обов'язково передбачити наступні заходи:
- податкові пільги на прибуток; звільнення від податків і мита матеріалів, комплектуючих виробів, устаткування, що завозяться з метою розвитку виробництва; урахування приоподаткуванні курсових змін;
- введення п'ятирічної відстрочки застосування положень нових законів, що погіршують умови діяльності іноземних інвесторів;
- звільнення від сплати митних зборів, податку на додану вартість при ввезенні товарів, які є внеском іноземного інвестора у статутний капітал протягом строку його формування, звільнення від вивізного мита товарів власного виробництва;
- заміна податків, зборів та обов'язкових платежів розподілом виробничої продукції між інвестором і країною або суб'єктами країни;
- визначення основ господарської діяльності вільних економічних зон і надання пільг у зонах експортного виробництва.
В Україні іноземні інвестори керуються у своїй діяльності понад 70 нормативними актами різного рівня. Зміни і доповнення, що вносяться у чинне законодавство, не покращують умов інвестиційної діяльності.
Таблиця 4
Класифікація способів усунення перешкод прямим іноземним інвестиціям (ПП)
І. Стабілізація політичної обстановки та поліпшення макроекономічного середовища
Зниження рівня інфляції
Сприяння з боку уряду
Якість і надійність інформації міністерств, відомств та інших фінансових інститутів
Забезпечення стимулів з боку місцевої адміністрації в регіонах для одержання ПП
Продовження економічної політики формування народного господарства України, відкритого для світового ринку
Проведення маркетингової кампанії для підвищення іміджу України як країни-одержувача ПП
II. Усунення перешкод, що збільшують ризик капітальних вкладень
Стабілізація законодавства
Рівноправне ставлення як до своїх, так і до іноземних інвесторів
Забезпечення захисту прав власності
Виконання норм закону на всіх рівнях системи управління інвестиціями
Призначення посадової особи, яка відповідає за ПП
Забезпечення можливості звернення до суду у випадку порушення закону органами управління
Зниження рівня корупції і злочинності
Скорочення контролю до необхідного мінімуму
Наближення стилю менеджменту в Україні до міжнародних стандартів
Ш. Усунення перешкод, що збільшують витрати на здійснення заходів підвищення доходності інвестицій
Спрощення бюрократичних процедур відносно інвестиційного процесу
Фінансові стимули для зацікавленості інвесторів
Удосконалення податкової системи, зменшення податкового тиску на підприємство
Поліпшення транспортної та телекомунікаційної інфраструктури
Зниження розмірів плати за одержання дозволів, віз тощо
Забезпечення на законодавчому рівні гарантій повернення експортерам прибутку на додану вартість
IV. Поліпшення умов для реалізації стратегічних цілей підприємств
Лібералізація зовнішньої торгівлі
Конкуренція регіонів для одержання ПП
Довгостроковість вкладень
Поліпшення соціальної інфраструктури
Вивчення умов залучення іноземних інвестицій в Україну показало, що іноземним інвесторам дуже важливо, щоб в країні-реципієнті були створені певні умови для їх діяльності. На підставі даних проведеного дослідження умов надходження іноземних інвестицій розроблена класифікація способів усунення перешкод прямим іноземним інвестиціям. У табл. 4 наведено чотири групи перешкод прямим іноземним інвестиціям і запропоновано заходи щодо їх усунення.
Серед заходів загального характеру першочерговими варто вважати наступні:
- стабільність політичної ситуації і довіра уряду;
- надійність інформаційного забезпечення;
- простір для дій приватного підприємництва;
- адекватне і прогнозоване оподаткування;
- правові гарантії і гарантії виконання договорів;
- скорочення ролі бюрократичного апарату управління, спрощення процедури видачі дозволів;
- ліберальний зовнішньоторговельний режим;
- можливість користування такими недорогими послугами інфраструктури, як електроенергія, вода, телекомунікації, транспортні шляхи, послуги тощо;
- відсутність контактів з кримінальними структурами.
Для усунення перешкод у надходженні іноземних інвестицій уряд намагається покращити умови для інвесторів. З цією метою приймаються закони, вносяться зміни і доповнення до чинних законодавчих актів. Передбачається, що іноземці матимуть можливість набувати права власності на землю.
У сучасних умовах в Україні необхідно проводити політику сприяння іноземним інвестиціям, обов'язкову для усіх державних установ, яка сприятиме зростанню довіри інвесторів і покращанню умов для процесу інвестування.
У сфері сприяння надходженню іноземних інвестицій в Україну пріоритетними на даному етапі економічного розвитку є такі питання: право власності на землю; організація роботи Агентства по сприянню іноземним інвестиціям, визначення його функцій; правове забезпечення; податкова система зниження зборів.
Як свідчить досвід західних країн, надходження іноземних інвестицій повинні сприяти розвитку економіки країни, оздоровленню платіжного балансу за рахунок поточних операцій, технологічному оздоровленню економіки, запровадженню досягнень науково-технічного прогресу.
Для створення сприятливого інвестиційного клімату та його стабілізації потрібен тривалий період часу, що сприятиме розвитку міжнародної інвестиційної співпраці, збільшенню надходження інвестицій із-за кордону та їх ефективному використанню.
Література:
1. Курс переходной екномики: Учебник для вузов / Под ред. акад. Л.Н. Абалкина. - М.: ЗОТ "Финстатинформ", 1997. - С. 570.
2. Зрушення до ринкової економіки / За ред. Лутца Гофмана і Акселя Зідінберга. - К., 1997. - С. 225.

 
 

Цікаве

Загрузка...