WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України - Реферат

Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України - Реферат

можливості надання гарантій Кабінетом Міністрів України. Другий - остаточний розгляд питання доцільності надання гарантій Кабінетом Міністрів України.
Безпосередньо питаннями залучення іноземного капіталу в Україну займаються державні структури, створені на основі указів Президента України (табл. 2).
Таблиця 2
Державні структури з залучення іноземного капіталу
Державні інститути Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів (ВКР)
Функції Подає на розгляд КабінетуМіністрів України проекти рішень про надання іноземним кредиторам державних гарантій при одержанні кредитів
Палата незалежних експертів з питань інвестицій
Постійно діючий консультаційно-дорадчий орган при Президентові країни, метою якого є попередження конфліктів між іноземними інвесторами та органами виконавчої влади
Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україну
Створена при Президентові країни для опрацювання і реалізації державної політики щодо залучення і використання інвестицій із-за кордону
Національне агентство України з реконструкції та розвитку (НАУРР)
Бере участь у формуванні державної політики щодо залучення іноземних інвестицій та забезпечує координацію співробітництва міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з міжнародними фінансовими організаціями та здійснює контроль проектів, які вони підтримують
Державний інвестиційно-кліринговий комітет Координаційна рада з питань інвестиційно-клірингового співробітництва
Розглядає питання в рамках інвестиційно-клірингових відносин, пов'язаних із залученням інвестиційних ресурсів
Національне агентство України з реконструкції та розвитку створене в липні 1996 року на базі Української державної кредитно-інвестиційної компанії (постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1995 року № 793), яка не мала правового статусу центрального органу виконавчої влади. Національне агентство України з реконструкції та розвитку має статус міністерства і виконує функцію контролю за використанням коштів, що надходять.
Усі державні структури справляють певний вплив на процес залучення інвестицій із-за кордону в національну економіку країни. На регіональному рівні в управлінні іноземними інвестиціями беруть участь органи місцевої адміністрації, їм делеговані функції соціально-економічного розвитку регіонів.
Країни СНД, у тому числі й Україна, і Східної Європи вважали прямі іноземні інвестиції основним джерелом розвитку у перехідний період. Хоча частково вони і відіграють певну роль у розвитку економіки, але беручи до уваги економічний стан країни, підтримка їх незначна. Саме у зв'язку із значно менш сприятливим кліматом обсяги вкладення капіталу найбільш розвинених країн - основних реципієнтів країни, що розвиваються, і колишні соціалістичні країни - незіставно малі [1].
Так, за даними німецьких спостерігачів за семирічний період обсяг прямих іноземних інвестицій в кількісному виразі як у процес економічного зростання, так і у фінансування внутрішніх інвестицій в країнах-реципієнтах був невеликим, із загальної суми прямих іноземних інвестицій у всіх 26 країнах, де провадяться реформи, близько 40% направлені в Угорщину і 70% у країни Східної та Центральної Європи.
В Україні на душу населення припадає близько 85 дол. США іноземних інвестицій. Це останнє місце серед східноєвропейських країнах, в яких проводяться реформи (наприклад, у 1996 році: Угорщина - 1000 дол. США на душу населення, Чехія - 400, Естонія - 320, Польща - 140) [2].
Іноземні інвестиції нерівномірно розподіляються по регіонах країни. Найбільш пріоритетними щодо аналізу політики реформ є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська області, а також м. Київ. Великий обсяг інвестицій надходить в Україну із США, Німеччини, Великобританії. Західні інвестори вкладають капітал насамперед у галузі машинобудування і металургію.
У галузевій структурі агропромислового комплексу України іноземні інвестиції спрямовуються переважно не в первинну переробку сільськогосподарської сировини, тобто не в ті підприємства, які безпосередньо пов'язані Із сільським господарством, а пріоритетною галуззю, що одержує великий обсяг іноземних інвестицій, є харчова промисловість, яка має понад 20% у загальному обсязі інвестицій, сільське господарство одержує в 10 разів менше (2,2%). іноземні інвестиції в АПК спрямовуються переважно для розвитку харчової та "переробної промисловості.
На підставі проведеного аналізу інвестиційного процесу нами визначені фактори, від яких залежить надходження прямих іноземних інвестицій в Україну. Фактори, що впливають на іноземні інвестиції, можна поділити на дві групи, виділивши позитивні та негативні або переваги і недоліки інвестицій для іноземних інвесторів (табл. 3).
Таблиця 3
Фактори, що впливають на прямі іноземні інвестиції
Переваги для прямих іноземних інвестицій
Перешкоди для іноземних інвесторів
Географічне положення в Європі Велика чисельність населення Сприятливі природні умови Великий за розмірами ринок Нерозвинута виробнича і соціальна інфраструктура Високий рівень освіти населення Високий рівень кваліфікації робочої сили, у тому числі інженерно-технічних працівників Низький рівень заробітної плати
Негативний міжнародний рейтинг України Відсутність політичної відповідальності держави Відсутність стабільності в законодавстві Бюрократичний апарат з низьким рівнем доходів Відсутність ініціативи прийняття рішення Тривалий строк розгляду документів для реєстрації спільних підприємств Низькі темпи приватизації Відсутність державних гарантій для іноземних інвестицій, які можуть захищатися в суді Складна і дорога процедура одержання в'їзних віз і прикордонний контроль Труднощі при одержанні дозволу на трудову діяльність Податкова система, робота податкової інспекції (податки і збори; суб'єктивна інтерпретація чинних законів) Порушення домовленостей про зустрічі з представниками державних структур або підприємств України Нерозвинутий внутрішній фінансовий ринок Недостатньо розвинуті і дорогі послуги інфраструктури
"Недоліки" переважають "переваги", що пояснюється нестабільністю інвестиційного процесу в країні, залежного від багатьох суб'єктивних факторів.
Географічне положення та природні умови України сприятливі для інвесторів як і велика чисельність населення та високий рівень його освіти. Частина населення не має постійної роботи та сталих прибутків. Низький рівень заробітної плати

 
 

Цікаве

Загрузка...