WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Сучасна практика податкового стимулювання інвестиційної активності в індустріально розвинених країнах - Реферат

Сучасна практика податкового стимулювання інвестиційної активності в індустріально розвинених країнах - Реферат

пов'язані з основною діяльністю компанії, в тому числі заробітна плата дослідників, купівля необхідних для проведення розробок матеріалів і запасів, орендна плата за обладнання для НДДКР і 65% витрат на дослідження, виконані в університетах за контрактами з промисловістю.
Крім того, в США застосовуються спеціальні податкові стимули, щоб посилити співпрацю фірм з університетами. Американські фірми мають право вирахувати з податку на прибуток 20% з витрат на фінансування фундаментальних наукових досліджень в університетах. Також, фірмам дозволяється відняти з валового доходу, при розрахунку оподатковуваного податком прибутку, вартість наукової апаратури та обладнання, що безкоштовно передається ними університетам і некомерційним організаціям. Ці пільги сприяють розвитку на базі університетів великих науково-технічних центрів, у межах яких налагоджуються тісні зв'язки між університетською наукою і виробничими фірмами.
Знижка на інвестиції в НДДКР є однією з небагатьох податкових пільг, які, зміцнюючи фінансовий стан корпорацій, полегшували науково-технічний розвиток. Так, фірми завдяки знижці на НДДКР, наприклад, затративши 100 тис. дол. на дослідження і розробки, має право отримати 25 тис. дол. компенсації, що дозволяло приблизно на 10% збільшити розмір оборотних коштів, а багатьом високотехнологічним фірмам - на 20-40%.
За рахунок економії на податкових платежах фірми проводили масове списання непродуктивного обладнання, придбання новітньої технології, що поряд з дією інших факторів сприяло збільшенню доходів компаній. Доходи компаній у 1982-1988 рр. зростали в середньому на 22% у рік.
Отже, на основі вище зазначеного можна зробити такі висновки:
- надання цілого ряду податкових пільг суб'єктам господарювання спричинили стимулюючий вплив на інвестиції в основний капітал і збільшення власних витрат компаній на проведення науково-технічних досліджень і, що позитивно, в співпраці з науковим закладами ( університетами в США);
- податкове регулювання починає все в більшій мірі торкатися не тільки фінансового забезпечення НДДКР, але й фундаментальних винаходів і впровадження інновацій у виробництво;
- застосування прискореної амортизації дозволило більш швидше списувати вартість основного капіталу, що призвело до зростання амортизаційних фондів і в результаті до швидкого оновлення основних фондів.
Сучасна економіка України характеризується, з одного боку,глибокою кризою всіх джерел інвестування, а з іншого - спотворенням стимулів до інвестування і, в результаті, - недостатньо повним використанням з метою інвестування наявних засобів. У зв'язку з цим процес активізації інвестиційної діяльності неможливий без створення конкретних заходів не тільки з відновлення всіх джерел фінансування, але і посилення стимулів до їх цільового використання. Таким чином, проблему стимулювання інвестицій необхідно розглядати як проблему нарощування обсягів інвестицій та підвищення їх ефективності.
З метою активізації інвестиційної діяльності в Україні в Посланні Президента України до ВРУ на період 2002-2011 рр. передбачається щорічний приріст інвестицій в основний капітал на рівні 10-12% [18]. Але якщо взяти за основу щорічний приріст даних інвестицій за 11%, то в 2001 р. обсяг інвестицій складе 84% обсягу інвестицій у 1990 р., але статистика свідчить, що щорічний приріст інвестицій навіть не досягає 10%.
Отже, якщо не змінювати законодавство в напрямі стимулювання інвестицій (не тільки теоретично, але й практично) ситуація може бути критичною. Основні фонди вже застарілі як фізично, так і морально, тому їх необхідно якомога швидше замінювати на нові, більш продуктивніші. Як свідчить практика індустріально розвинених країн, це можна реалізувати за допомогою прискореної амортизації основних фондів. Виробниче обладнання повинно списуватись максимум за 5-6 років, а в нас воно списується приблизно за 12 років. Початкові втрати бюджету будуть значними, але вони компенсуються за рахунок вкладення даних коштів у виробничі фонди підприємства. За допомогою даного заходу основні фонди оновляться, а надалі, для стимулювання інвестицій, необхідно впровадити ІПК, який дасть змогу впроваджувати останні світові здобутки науки та техніки для збільшення продуктивності праці та економії ресурсів.
Література:
1. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2002/ibd/invo/092002.html
2. Чумаченко Н.Г., Червова Л.Г., Пешко А.В. Инвестиционная политика в Украине // Економіка промисловості. - 2002. - № 3 (17) - 9 с.
3. Караваева Н. Налоговое стимулирование инвестиций: опыт США // Налоги. - 1995. - № 7 - 4 с.
4. Зелтынь. Государственное стимулирование инвестиционного процесса // Эко. - 1997. - 186 с.
5. Караваева Н. Налоговое стимулирование инвестиций: опыт США // Налоги. - 1995. - № 7 - 4 с.
6. Никитин С. Никитин А. Налог на прибыль: опыт развитых стран // МЭиМО. - 1998. - № 2-3. - 7 с.
7. Tax reform. Perspectives on the White Paper C.D. Howe Institute. - Toronto. - 1988. - 52 р.
8. http://www.japantoday.ru/znakjap/ekonomika/022_01.shtml4
9. Kosai Y. The Era of High-Speed Growth. Notes on the Postwar Japanese Economy. - Tokyo. - 1986. - 91 р.
10. Тихоцкая И.С. Налоговая система Японии. - М., 1995. - 69 с.
11. Зелтынь. Государственное стимулирование инвестиционного процесса // Эко. - 1997. - 186 с.
12. Зелтынь. Государственное стимулирование инвестиционного процесса // Эко. - 1997. - 186 с.
13. МЭМО 1998. - № 2-3. с.8.: Supplementary Service to European Taxation. KPMG International Bureau of Fiscal Documentation. Amsterdam, 1996. - England-7.
14. Ibid. P. "France-1".
15. Ibid. P. "Italy-1".
16. МЭМО 1998. - № 2-3. с.8.: "Supplementary Service to European Taxation. KPMG International Bureau of Fiscal Documentation. - Amsterdam, 1996. - Belgium-3.
17. Comparative Tax-System. Ed. By J. Pechman. Arlington, 1987, P.3.; цит. по ж. ЭКО, М.:1997. - № 5. - 196 с.
18. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки. - К: ІВЦ Держкомстату України, 2002. - 20-21 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...