WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль бюджетного планування в забезпеченні збалансованості державного бюджету - Реферат

Роль бюджетного планування в забезпеченні збалансованості державного бюджету - Реферат

бюджету шляхом упорядкування та оптимізації мережі бюджетних установ було поглиблено Урядом Українив минулому році.
В Україні близько трьох років застосовуються окремі елементи програмно-цільового методу складання і виконання бюджету. Прийнято ряд законодавчих і нормативних документів, зокрема, Бюджетний кодекс (2001 р.), розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі" (2002 р.), Наказ Міністерства фінансів України "Про паспорти бюджетних програм" (2003 р.) та інші. Але поки що цей метод розвивається більше на технічному рівні, не торкаючись основ та ідеології системи прогнозування та планування. Для того, щоб повною мірою задіяти потенціал цього методу, необхідно здійснити певний комплекс заходів, а саме:
- визначити на законодавчому рівні, що програмно-цільовий метод є основним методом складання, виконання та оцінки бюджетів усіх рівнів і встановити його основні ознаки для подальшого застосування та удосконалення на всіх рівнях бюджетної системи України;
- запровадити поступовий перехід до середньострокового бюджетного планування на всіх рівнях бюджетної системи України та у міжбюджетних відносинах;
- запровадити обов'язкову розробку стратегічних планів у міністерствах, відомствах, місцевих органах влади як основу бюджетного планування;
- провести глибокі наукові та практичні дослідження, особливо щодо показників виконання програм;
- переглянути існуючу систему органів економічного планування з урахуванням необхідності тісної ув'язки планів розвитку з фінансовими ресурсами [8].
У Програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність" з метою підвищення ефективності державних фінансів передбачається повномасштабне впровадження механізмів середньострокового бюджетного планування.
Експертами Групи фіскального аналізу (ГФА) здійснено оцінку відповідності основних макропоказників соціального та економічного розвитку України за результатами 2003 року та макропоказників, закладених до даної Програми показникам, закладеним до Державного бюджету України 2004 року. За підсумками здійсненої експертної оцінки, додатковий обсяг фінансових ресурсів державного бюджету становитиме 6,1 млрд гривень (табл. 1) *.
Таблиця 1
Розрахунок прогнозного обсягу доходів державного бюджету у 2004 році
Показник 2002 рік (факт) 2003 рік (план) 2003 рік (факт, розра-хунково) 2004 рік
(план, враховано у бюд-жеті) 2004 рік
(прогноз КМУ та оцінка ГФА)
Реальний приріст ВВП, % 5,2 4,8 9,3 4,8 9,5
ВВП номінальний, млрд. грн. 225,8 247,0 269,2 283,5 312,0
Рівень перерозподілу ВВП через державний бюджет (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), %
20,6 21,6 20,9 21,4 21,4
Обсяг доходів державного бюджету, млрд грн. 45,5 53,3 55,0 60,7 66,8
Додатковий ресурс до державного бюджету, млрд грн. - - - - 6,1
Виконання наведених нижче рекомендацій зможе доповнити успішність запровадження довгострокового бюджетного планування в Україні та не допустити причин формування дефіциту державного бюджету:
1. Для обмеження ступеня невпевненості щодо розвитку економічної ситуації необхідне обґрунтоване макроекономічне планування та проведення виваженої соціально-економічної політики держави.
2. Нинішнім умовам в Україні - трансформаційний період економіки - більше відповідає середньострокова система бюджетного планування, яка уточнюється щорічно. Часовий горизонт бажано визначити як бюджетний рік плюс два наступних роки, а не три - як це має місце у більшості країн.
3. Наступне бюджетне планування на багаторічній основі повинно здійснюватися у номінальному виразі.
4. Підвищення ефективності функціонування галузей економіки та механізму оподаткування господарюючих суб'єктів.
5. Стимулювання процесу виробництва з метою збільшення податкових надходжень у бюджет.
6. Створення науково-обґрунтованої методологічної бази прогнозування доходів і видатків бюджетів усіх рівнів.
7. Слід контролювати рівень і характер видатків у межах багаторічного бюджетного планування для запобігання невідповідності реального фінансування окремих сфер рівню, встановленому державою. З метою уникнення такої проблеми бюджетна система має характеризуватися високим рівнем прозорості. Дані щодо фінансування статей бюджету повинні регулярно публікуватися з урахуванням проведених змін.
8. Підвищенню ефективності використання бюджетних коштів й посиленню контролю за їхнім використанням сприятиме зміна механізмів фінансування сільськогосподарського комплексу, житлового будівництва: розподіл пільг повинен здійснюватися за принципом здешевлення кредитів на будівництво житла - комерційні банки беруть на себе відповідальність за повернення кредитів, держава - за відшкодування відсотків.
9. Реформування бюджетної практики, спрямоване на підвищення ефективності та дієвості управління державним сектором.
10. Для підвищення довіри до середньострокових цілей фіскальної політики дуже важливим є реформування та підвищення відповідальності місцевих органів влади, стимулювання уваги до функціонування розпорядників бюджетних коштів і результатів їхньої діяльності.
11. Застосування єдиної методології планування та прогнозування тенденцій і напрямів соціально-економічного розвитку країни.
З метою удосконалення державного регулювання трансформаційними процесами необхідно продовжувати впровадження в практику роботи центральних органів виконавчої влади середньо- та довгострокового бюджетного планування для підвищення рівня збалансованості і прозорості державного бюджету.
Отже, перспективне бюджетне планування є важливим чинником підвищення ефективності бюджетного управління.
Література:
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 37-38. - С. 189.
2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. - К.: Центр навчальної літератури. - 2003. - С. 60.
3. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). - К.: ЦУЛ, 2002. - С. 86.
4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. - К.: Атіка, 2004. - С. 41, 44.
5. Томчинська М. Рекомендації щодо часових рамок бюджетного процесу // Center for social and economic research. -Warsaw. - 2001. - 28 лютого. - С. 1.
6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - С. 93.
7. Сарраф Ф. Система програм бюджетного планування в теорії та практиці // Матеріали семінару з питань державних фінансів. Міжнародний валютний фонд, Департамент фіскальних справ. Об'єднаний Віденський Інститут. - 2000. - № 10.
8. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Програмно-цільовий метод в бюджетному процесі України. Досягнення та перспективи" 27-28.01.2004. Адреса в Інтернет: www.sefr.kiev.ua/ukr/budgeting/

 
 

Цікаве

Загрузка...