WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Перспективні напрями розвитку безготівкових розрахунків у платіжному обороті України - Реферат

Перспективні напрями розвитку безготівкових розрахунків у платіжному обороті України - Реферат

грошей", які будуть обслуговувати таку торгівлю. Цей досить молодий та новий вид розрахунків і напрям розвитку торгівлі несе неабияку небезпеку не тільки на мікрорівні, де задіяні окремі підприємства та банки, а й на макроекономічному рівні. На перший погляд може здатися, що для України ще проблема такого розширення не існує. Але навіть у даний час, коли в Україні електронна комерція (торгівля) не зовсім розвинена, така думка є досить хибною. Інтеграція нашої країни у Європейське співтовариство неминуче призведе до збільшення товарно-грошового обороту. Існуюча платіжна система, форми та інструменти безготівкових розрахунків навряд чи зможуть задовольнити нові реалії. Адже Україні, яка як стратегічні орієнтири визначила вступ до СОТ та ЄС і безперечно з часом буде признана країною з ринковою економікою, не можна відрізнятися і відставати в цих питаннях від провідних країн світу.
Сучасні світові тенденціїрозвитку електронної комерції (торгівлі) в провідних країнах світу свідчать про їх значний обсяг, що вже сьогодні неможливо не враховувати. Безперечним лідером такої торгівлі і розрахунків можна без перебільшення назвати одну із наймогутніших економічно-розвинених країн світу - Сполучені Штати Америки. Спеціалісти стверджують, що оборот електронної торгівлі вже становить майже 2 відсотки від загального товарообігу США. У таблиці 1 наведено дані, що свідчать про стан розвитку такої торгівлі в окремих країнах світу на початку XX століття.
Таблиця 1
Обсяги електронної комерції в окремих країнах світу в 2000 р.
Країна Електронна комерція ВВП у цінах 1999 р. Частка електронної комерції до національ-ного ВВП, %
млрд. дол. США частка світового обсягу, % млрд. дол. США частка світового обсягу, %
США 488,7 74,4 8350,1 21,5 5,8
Японія 31,9 4,9 3042,9 7,8 1,04
ФРН 20,6 3,1 1837,8 4,7 1,12
Канада 17,4 2,6 726,1 1,9 2,4
Великобританія 17,2 2,6 1234,4 3,2 1,4
Франція 9,9 1,5 1293,8 3,3 0,76
Італія 7,3 1,1 1196,3 3,1 0,61
Всього у світі 657,2 100,0 38804,9 100,0 1,7
Статистика електронної комерції провідних країн світу говорить про стрімке зростання такої торгівлі. Як видно з таблиці 1, у країнах з розвиненою інфраструктурою оборот електронної комерції (торгівлі) у відсотках до національного ВВП становить у: США - 5,8 %; Японії - 1,04 %; ФРН - 1,12 %; Канаді - 2,4 %; Великобританії - 1,4 %; Франції - 0,76 %; Італії - 0,61 %. І це тільки початок.
Уже сьогодні можна прогнозувати, що з розвитком телекомунікаційних мереж і каналів зв'язку, підвищення рівня надійності захищеності таких трансакцій, комп'ютерної оснащеності українських громадян і підприємств відбудеться значне розширення електронної торгівлі, а відповідно і сумарних розрахунків цій торгівлі. Це є тільки питання часу. Тому робота, яка проводиться НБУ в цьому напрямі, вбачається дуже вчасною і необхідною. Щодо цього можна повністю погодитися з думкою директора департаменту інформатизації НБУ А.С. Савченко про те, що "система електронних платежів (СЕП) - колиска електронних платежів в Україні, але не можна все життя залишатися в колисці" [4]. Іншими словами, можна вважати роботу в напрямку впровадження нових видів, форм, інструментів і платіжних систем безготівкових розрахунках в епоху тотальної "електронізації" грошових розрахунків тільки початком великої роботи в цьому напрямі.
Разом з тим уже сьогодні завантаженість Системи електронних платежів (СЕП) швидко збільшується. Так, в Україні за 2004 рік через СЕП виконано 225 623 тисячі початкових платежів, що на 18 % більше, ніж за попередній 2003 рік, а в сумарному виразі такий приріст складає 33%. Обсяг електронних платежів досягнув у 2004 ріці 2 353 766 млн грн. Така тенденція спостерігається і Чернігівському регіоні. Дані про завантаженість регіональної розрахункової палати Чернігівської області, при обробці початкових і відповідних платежів наведені на рис. 1 і 2.
Рис. 1. Кількість платіжних документів, оброблених у системі електронних платежів кредитно-фінансових установ Чернігівської області в 2003-2004 роках
Рис. 2. Сума платежів, оброблених у СЕП кредитно-фінансових установ Чернігівської області в 2003-2004 роках
Таке стрімке зростання завантаженості СЕП в Україні та тотальна "електронізація" грошових розрахунків і торгівлі в майбутньому несе певну небезпеку, про яку уже сьогодні відкрито говорять провідні вчені. Так, відомий український вчений-економіст і теоретик М.І. Савлук висловлює певні занепокоєння щодо деяких аспектів такого розвитку. На його думку, інтенсивніший розвиток електронних грошей, особливо у сфері роздрібного обороту, несе небезпеку послаблення регулятивної ролі центральних банків у грошовій сфері та економіці в цілому, зниження ефективності монетарної політики ЦБ. Виникне реальна загроза самому існуванню центральних банків [3].
Але ж і не розвиватися електронні гроші і торгівля не можуть. До цього спонукає стрімке зростання виробництва в світовій економіці, гіпервисокі темпи зростання внутрішнього і зовнішнього платіжних оборотів. Загальновідомий факт, про так звану "чекову проблему" або "чековий бум", коли в 80-х роках у провідних європейських країнах переміщення та обробка такої традиційної форми безготівкових розрахунків як чек стала цілою проблемою. Банки ледве справлялися з таким потоком чеків, тому впровадження електронних розрахунків у розрахунково-платіжний безготівковий оборот стало вкрай необхідними.
У контексті зазначених проблем актуальним є питання, як не порушити монетарної стабільності внаслідок безконтрольного введення в обіг електронних грошей. Адже теоретично емісію електронних грошей може здійснити будь яка установа, навіть не банківська. А це в свою чергу може різко збільшити грошову масу в обігу і тим самим спричинити небажану інфляцію. З позицій зазначених проблем передчасною є думка російського економіста А.С. Генкіна, який закликає якомога швидше перейти від державних грошей до так званих "приватних грошей". На його думку, централізована грошова система є неефективною, тому її необхідно міняти на приватну. Але без відповіді на запитання, як забезпечити контроль за емісією приватних грошей, як не послабити центральну монетарну роль НБУ і як впливати на пропозицію грошей, не можна відходити від державної регульованності грошового ринку.
Такі побоювання розділяє і Європа, яка розпочала роботу в цьому напрямі ще у 1993 році. Європейський центральний банк (ЄЦБ) уже тоді розпочав аналізувати схеми з оплати карт багатоцільового використання і прийшов до

 
 

Цікаве

Загрузка...