WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основні напрями стратегії розвитку ринку страхування в Україні - Реферат

Основні напрями стратегії розвитку ринку страхування в Україні - Реферат

багаторівневої збалансованої системи фінансування медицини із залученням недержавних коштів і ринкових механізмів.
Досить важливими заходами цього напряму є істотне покращання прийняття нормативних актів на рівні Держфінпослуг. Проекти нормативних документів даного державного органу повинні в обов'язковому порядку проходити попередню юридичнута фінансово-економічну експертизу з боку Ліги страхових організацій України. За умови, якщо є розбіжності у вирішенні того чи іншого питання, необхідно знаходити ефективні шляхи їх вирішення.
Основні напрями вітчизняного законотворення в страховій сфері в найближчі три роки необхідно пов'язати з модернізацією загального законодавства і нормативних актів по добровільних та обов'язкових видах страхування. Про страховий кодекс України можна говорити через 7-10 років після повного формування законодавчої бази в страхуванні і кодификації всіх нормативних актів.
2. Шляхи взаємодії органів державної влади з ринком страхових послуг, створення ефективного механізму нагляду та контролю за ринком і забезпечення розвитку саморегулювання в страховій галузі
Державне регулювання страхової діяльності являє собою створення державою рамкових умов для функціонування страховою ринку, у межах якого його суб'єкти вільні в прийнятті рішень. Головне завдання державного регулювання - забезпечити формування ефективної державної політики та системи регулювання в страховій галузі. В Україні державне регулювання має здійснюватися шляхом прийняття законів і підзаконних актів, що встановлюють:
- забезпечення надійного і стабільного функціонування страхового ринку;
- забезпечення дотримання суб'єктами страхового ринку вимог законодавства та недопущення монополізації ринку;
- підвищення за допомогою страхування соціальної й економічної стабільності в суспільстві;
- забезпечення виконання зобов'язань сторонами договорів страхування;
- захист внутрішнього страхового ринку від діяльності закордонних компаній та створення рівних конкурентних умов функціонування страховиків, недопущення монополізації ринку;
- одержання державою податків і зборів від здійснення страхової діяльності.
Страховики як суб'єкти регулювання очікують, у першу чергу, заходів, що розвивають страховий ринок. Держфінпослуг на даний час займається в основному лише наглядом за страховим ринком. Функціями перспективного розвитку галузі на даний час державні органи активно не займаються.
Держава проводитиме стимулююче регулювання на страховий ринок тільки в тому випадку, якщо це відповідатиме її основній меті - захисту інтересів страхувальників і держави. При цьому доцільно зазначити, що наглядові механізми на сьогодні явно переважають над стимулюючими.
Проте стимулювання впливу державного регулювання на страховий ринок є і воно проявляється досить ефективно (у першу чергу це заслуга страховиків та Ліги страхових організацій України), а саме:
- законодавчий та нормативний розвиток обов'язкових видів страхування;
- надання спеціальних податкових режимів страховикам і страхувальникам (режим оподаткування в страхуванні на сьогодні є найкращим порівняно з іншими секторами економіки).
Система державного страхового нагляду повинна бути доповнена системою гарантій виконання страховиками своїх зобов'язань по договорах страхування. Для створення такої системи, на нашу думку, необхідно: внести зміни в Закон України "Про банкрутство підприємств", в якому чітко регламентувати особливий порядок визнання неплатоспроможними страхових компаній при їх банкрутстві. Зокрема, повинен бути встановлений особливий порядок черговості задоволення вимог кредиторів страхової компанії, за яким у першу чергу задовольнялися б вимоги страхувальників і вигодонабувачів по договорах страхування; створити за рахунок відрахувань від премій страхових організацій спеціальний резервний фонд на випадок їх банкрутства, із якого можна було б здійснювати страхові виплати по договорах компанії страховика-банкрута у відповідних лімітах, передбачених законодавством.
З метою удосконалювання державного страхового нагляду за діяльністю страхових організацій та інших професійних учасників ринку страхових послуг, а також захисту прав та інтересів його суб'єктів необхідно здійснити такі заходи:
- підвищення надійності системи страхування за допомогою встановлення єдиних вимог і стандартів надання страхових послуг, які використовуються у міжнародній практиці;
- встановлення правил, нормативів і показників платоспроможності і фінансової стійкості на основі звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів ціноутворення страхових послуг;
- встановлення для професійних учасників страхування вимоги про наявність відповідної освіти та стажу роботи зі спеціальності, що дозволяють виконувати покладені на них функції, а також здійснення заходів, що перешкоджають доступ до керівництва страховою компанією осіб, які допустили фінансові зловживання [2].
3. Активізація та розвиток обов'язкового і добровільного видів страхування
У перехідній економіці введення обов'язкових видів страхування може бути тим інструментом, який розширює можливості ринку, оскільки попит на страхові послуги є низьким при існуючій платоспроможності суб'єктів ринку та незначній страховій культурі. У свій час багато країн, що на сьогодні є високорозвиненими (наприклад, як Німеччина - після Другої світової війни, США - на початку 20-х років минулого століття, Великобританія - у різні періоди, Японія, Франція - і донині) використовували цей інструмент впливу на економіку. Розумна політика щодо ризиків, обсягів відповідальності страховика та цінових параметрів на страхові послуги може дати позитивні результати не тільки щодо підвищення стану економіки в цілому, а й переконати більшість суб'єктів народного господарства в доцільності та вигідності обов'язкового страхування і підвищити страхову культуру в цілому.
Незважаючи на те, що на сьогодні в Україні прийняті законодавчі та нормативні документи з основних видів обов'язкового страхування відповідальності фізичних та юридичних осіб (страхування відповідальності власників транспортних засобів, зброї, страхування на випадок заподіяння шкоди в результаті великих аварій при перевезенні небезпечних вантажів тощо), необхідно посилення контролю за проведенням такого страхування та наявністю у страхувальників укладених договорів обов'язкового страхування.
При цьому, ми вважаємо, що обов'язкове страхування повинні здійснювати страховики, які мають власний капітал в обсязі не менше 50 млн грн., розгалужену регіональну мережу по всій території держави, працювати на ринку не менше п'яти

 
 

Цікаве

Загрузка...