WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки - Реферат

Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки - Реферат

математичні дослідження за таких умов безсилі і потребують допомоги з боку відповідних владних структур.
Графік 1. Темпи росту реального ВВП, дохідна і витратна частини Зведеного бюджету України, 1991-2003 рр.
Не призводить, як виявилося, до збільшення реальних обсягів ВВП і до зростання коефіцієнта обслуговування зовнішнього боргу:
r (F 1, F 9)1991-2001 = 0,5584 (р = 0,150).
Прямо пропорційна залежність за умов такої значної імовірності помилки не є показовою.
І тільки обернено-пропорційна залежність між темпами росту реального ВВП (F 1) та темпами росту імпорту (F5) в Україну, навіть за умов досить високої імовірності помилки в отриманих розрахунках, свідчить про досить позитивну тенденцію:
r (F 1, F 5)1991-2001 = - 0,6360 (р = 0,066),
що додатково доводить необхідність зосередження всіх зусиль у напрямі економічного зростання в Україні.
Не відрізняються суттєво від розглянутих результатів і коефіцієнти кореляції між темпами росту інвестицій в основний капітал (F 2) та розглянутими показниками.
Збільшення інвестицій в основний капітал не тільки не призводить до збільшення дохідної частини зведеного бюджету (F 6), а, навпаки, простежується тенденція до зменшення таких надходжень:
r (F 2, F 6)1991-2001 = - 0,4435 (р = 0,199).
Ще менше із збільшенням інвестицій в основний капітал зростає витратна частина зведеного бюджету (F 7):
r (F 2, F 7)1991-2001 = - 0,7904 (р = 0,007).
І тільки бюджетний дефіцит (F8) дійсно скорочується із збільшенням інвестицій в основний капітал:
r (F 2, F 8)1991-2001 = - 0,9039 (р =0,000).
Позитивна тенденція зберігається і щодо збільшення коефіцієнта обслуговування зовнішнього боргу (F 9):
r (F 2, F 9)1991-2001 = 0,7675 (р = 0,026).
Досить логічними відповідно до отриманих розрахунків є зміни у рівні безробіття протягом періоду, що аналізується. Спостерігається тенденція до його падіння із зростанням обсягів імпорту в Україну та збільшенням дохідної частини зведеного бюджету, хоча отримані коефіцієнти кореляції між ними супроводжуються дещо завищеними рівнями імовірності помилки в розрахунках.
Але найбільш чутливим за умов обернено пропорційного зв'язку виявився показник рівня безробіття до видаткової частини зведеного бюджету. Збільшення бюджетних витрат (F 7) призводить до зменшення рівня безробіття (F 3), і навпаки, що безпосередньо і відбувається за останні роки:
r (F 3, F 7)1991-2001 = - 0,8732 (р = 0,001).
Встановлена позитивна тенденція продовжилась і протягом 2002 та 2003 років:
r (F 3, F 7)1991-2003 = - 0,9254 (р = 0,000).
Навіть зростання бюджетного дефіциту (F 8), особливо за рахунок збільшення видаткової частини, сприяє зменшенню рівня безробіття (F 3):
r (F 3, F 8)1991-2001 = - 0 ,8307 (р = 0,003).
Відповідно:
r (F 3, F 8)1991-2003 = - 0,8701 (р = 0,000).
А ось збільшення коефіцієнта обслуговування зовнішнього боргу (F 9), яке певною мірою передбачає зменшення витрат на розширення виробництва товарів та послуг, а також і на соціальну сферу, призводить до значного збільшення рівня безробіття:
r (F 3, F 9)1991-2001 = 0,7663 (р = 0,027).
Проаналізуємо між зазначеними економічними показниками коефіцієнти кореляції у короткостроковому періоді.
Таблиця 3
Матриця парних кореляцій між зазначеними вище показниками, 1996-2003рр.
Отримані результати дещо відрізняються від відповідних у довгостроковому періоді. За умов досить високої імовірності помилки спостерігається тенденція щодо прямо пропорційного зв'язку між рівнем інфляції та дохідною і витратною частинами зведеного бюджету. В Україні протягом 1996-2003 років відбувалося одночасне зменшення як рівня інфляції, так і обсягів дохідної та витратної частин зведеного бюджету.
Така залежність може бути зрозумілою лише в контексті класичної економічної теорії. Зростання дохідної і відповідно витратної частин бюджету, яке теоретично відбувається на базі зростання обсягів ВВП, повинно супроводжуватися зростанням темпів інфляції, і навпаки.
Але в умовах української економіки спостерігається дещо інша ситуація. Зростання обсягів реального ВВП та інвестицій в основний капітал супроводжуються зменшенням темпів інфляції. Тобто зменшення обсягів дохідної та витратної частин Зведеного бюджету України, яке відбувається на фоні інфляційної стабілізації та зростаючих темпів росту реального ВВП та інвестицій в основний капітал, є не протиріччям, а ще одним доказом поступового розширення обсягів тіньової економіки.
Аналогічна ситуація спостерігається і щодо коефіцієнтів кореляції між темпами росту реального ВВП (F1) та дохідною (F 6) і витратною (F 7) частинами Зведеного бюджету України у короткостроковому періоді:
r (F 1, F 6)1996-2001 = - 0,7338 (р = 0,097);
r (F 1, F 7)1996-2001 = - 0,8348 (р = 0,039).
Звернемось знову до таблиці 1, яка досить наочно демонструє, що починаючи з 1994 року в Україні відбувається щорічне зростання обсягів реального ВВП (відносно попереднього року) та зменшення обсягів дохідної та витратної частин зведеного бюджету. Тобто економічна стабілізація у сфері виробництва, як виявилося, не має нічого спільного з наповненням дер-жавного бюджету.
Досить складно пояснити таке явище чимось іншим, тільки як тіньовою економікою.
Водночас поступові позитивні зміни, які спостерігаються протягом 2002 та 2003 років, призвели також і до відповідної корекції стосовно статистичних показників. Відповідно:
r (F 1, F 6)1996-2003 = - 0,6858 (р = 0,060);
r (F 1, F 7)1996-2003 = - 0,8215 (р = 0,012).
Що ж стосується коефіцієнтів кореляції щодо темпів росту фактичного ВВП, а також обсягів експорту та імпорту, вони настільки непоказові, що немає сенсу у даному випадку на них зупинятися.
Привертають також увагу отримані коефіцієнти кореляції між темпами росту інвестицій в основний капітал (F 2) і дохідною (F 6) та витратною (F 7) частинами Зведеного бюджету України протягом 1996-2001 років:
r (F 2, F 6)1996-2001 = - 0 ,7743 (р = 0,071);
r (F 2, F 7)1996-2001 = - 0 ,8941 (р = 0,016).
Це ще один доказ того, що інвестиції в основний капітал, які у свою чергу безпосередньо мають призводити до

 
 

Цікаве

Загрузка...