WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини місцевих бюджетів - Реферат

Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини місцевих бюджетів - Реферат

аналіз факторів. Для цього спочатку будується матриця коефіцієнтів парної кореляції, яка є симетричною.
Результатом математично-статичного аналізу є знаходження множини основних незалежних між собою факторів, які є базою для побудови регресійної моделі.
Далі (четвертий етап) відбувається перевірка моделі на адекватність за допомогою F - критерій Фішера, а також перевірка значимості знайдених параметрів за t - критерій Ст'юдента. Якщо модель неадекватна, то необхідно повернутися до етапу побудови моделі. При перевірці на адекватність за допомогою F - критерію Фішера наша модель показала себе адекватною.
У цьому випадку можемо працювати далі: робити прогнозування, вивчати вплив окремих факторів на залежний показник, аналізувати отримані результати.
Прості регресійні моделі встановлюють лінійну залежність між двома змінними. У нашому прикладі це буде залежність: у першому випадку загальних видатків від дотацій вирівнювання; в другому - видатків на освіту; в третьому - видатків на охорону здоров'я; і в четвертому - загальних видатків від видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій). При цьому одна із змінних вважається залежною змінною у, яка розглядається як функція від незалежної змінної х; у нашому прикладі за у приймаються загальні видатки місцевих бюджетів, за х - міжбюджетні трансферти та різні види видатків.
У загальному вигляді проста вибіркова модель записується так [2, с. 110]:
у = b1x + b0 + e,
де у - вектор спостережень за залежною змінною; у = {у1, у2, … , уn};
х - вектор спостережень за незалежною змінною; х = {х1, х2, … , хn};
b0, b1 - невідомі параметри регресійної моделі;
е - вектор випадкових величин (помилок); е = {е1, е2, … , еn}.
Розглянемо залежність дотації вирівнювання з державного бюджету від кількості наявного населення.
Для того щоб встановити цю залежність, припустимо, що ця залежність описується лінійною функцією:
у = b0 + b1x1 +b5 х5 + e,
тобто її можна розглядати як просту лінійну регресію.
Таблиця 2
Розрахункові показники міжбюджетних трансфертів і кількості наявного населення на 2004 рік, тис. грн
Роки у Х1 Х5
Всього Дотації вирівнювання з державного Кількість наявного населення
тис. осіб
м. Біла Церква 55235,3 23907,5 196,9
м. Березань 5236,9 3435,0 14,9
м. Бориспіль 15170,0 0,0 51,1
м. Бровари 24490,9 1855,2 82
м. Васильків 11449,8 5109,9 40,3
м. Ірпінь 24471,1 5262,2 94,7
м. Переяслав-Хмельницький 9229,7 4683,9 29,5
м. Ржищев 2008,3 1071,9 9,8
м. Славутич 6214,3 0,0 11,4
м. Фастів 13948,1 0,0 53,9
Всього 167454,4 45325,6 584,5
Зробивши підрахунки, отримаємо b0 = 925,9223;
b1 = 0,067944;
b5 = 265,3816.
Отже, маємо рівняння:
у = 925,9223 + 0,067944x1 +265, 3816x5.
При цьому коефіцієнт детермінації, або ще як його називають коефіцієнт залежності (R2), дорівнює 0,99, а у відсотках - 99 %. Це свідчить про те, що при постійних трансфертах, якщо населення цих міст збільшиться в середньому на один, то видатки в середньому збільшаться на 265,381 грн, а при збільшенні трансфертів на одиницю видатки місцевого бюджету зменшаться на 0,068 грн.
Тепер розглянемо залежність кількості наявного населення від суми сплачених податків до місцевих бюджетів. Розрахунки проводяться аналогічно до розрахунків таблиці 2, використовуючи дані таблиці 3.
Таблиця 3
Розрахункові показники кількості наявного населення та суми сплачених податків на 2004 рік, тис. грн
Роки у Х5 Х6
Всього Кількість наявного населення,
тис. осіб Сума сплачених податків до місцевих бюджетів
м. Біла Церква 55235,3 196,9 105191,6
м. Березань 5236,9 14,9 7327,571
м. Бориспіль 15170,0 51,1 90770,878
м. Бровари 24490,9 82 104200,2
м. Васильків 11449,8 40,3 19821,256
м. Ірпінь 24471,1 94,7 81552,971
м. Переяслав-Хмельницький 9229,7 29,5 11788,138
м. Ржищев 2008,3 9,8 3535,678
м. Славутич 6214,3 11,4 29518,408
м. Фастів 13948,1 53,9 12844,474
Всього 167454,4 584,5 466551,17
Зробивши необхідні підрахунки отримаємо, що b0 = 584,8629;
b5 = 262,8093;
b6 = 0,017134.
Отже, рівняння матиме вигляд:
у = 584,8629 + 262,8093x5 + 0,017134x6 + e.
Розрахункове значення коефіцієнта залежності при цьому становить також 99 %. Це свідчить про те, що при видатках 584,86 грн з місцевого бюджету за кожну збільшену на одиницю суму трансфертів, податкові надходження до місцевого бюджету зростуть на 0,02 грн.
Тепер розрахуємо залежність дотацій вирівнювання з державного бюджету від видатків на освіту, видатків на охорону здоров'я та видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення. Розрахунки проводяться аналогічно до розрахунків таблиці 3, використовуючи дані таблиці 4.
Таблиця 4
Розрахункові показники дотацій вирівнювання та видатків на 2004 рік, тис. грн
Роки Х1 Х2 Х3 Х4
Дотації вирівнюван-ня з державного бюджету Видатки на освіту Видатки на охорону здоров'я Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій)
м. Біла Церква 23907,5 30176,7 18985,6 755,7
м. Березань 3435,0 2485,3 1645,6 601,9
м. Бориспіль 0,0 7957,9 5229,0 410,8
м. Бровари 1855,2 13258,5 8261,4 503,9
м. Васильків 5109,9 6465,5 3760,6 95,7
м. Ірпінь 5262,2 12032,4 9556,0 132,6
м. Переяслав-Хмельницький 4683,9 4477,7 2990,2 860,7
м. Ржищев 1071,9 913,4 816,4 15,3
м. Славутич 0,0 5496,7 0,0 10,8
м. Фастів 0,0 7711,0 4481,5 283,7
Всього 45325,6 90975,1 55726,3 3671,1
Зробивши необхідні підрахунки, отримаємо: b0 = 3037,33;
b2 = 0,601034;
b3 = 0,119223;
b4 = 3,9008825.
Отже, рівняння матиме вигляд:
х1 = 3037,33 +0,601034x2 + 0,119223x3 + 3,9008825x4 + e.
Але коефіцієнт залежності в цьому випадку менший, ніж у попередніх, і становить 76,64 %. Це свідчить про те, що місцевий бюджет буде отримувати 3031, 33 грн з державного бюджету незалежно від суми видатків з місцевого бюджету. За кожну додаткову одиницю витрат на освіту очікується, що трансферти зростуть 0,60 одиниць, за кожнудодаткову одиницю витрат на охорону здоров'я - трансферти зростуть на 0,12 одиниць, а при збільшенні на одиницю витрат на соціальний захист трансферти зростуть на 3,9 одиниць.
Як видно з результатів проведених розрахунків, дотації вирівнювання з державного бюджету спрямовані не на економічний розвиток відповідних структур соціальної сфери, які вищевказані, а на "проїдання" ними державних коштів. Через це виникає необхідність у відмові від дотаційних форм бюджетного регулювання з переходом до стратегії стимулювання самозабезпечення місцевого бюджету, тобто до ефективної фінансової децентралізації бюджетів різних рівнів. Неминучі в економічному розвитку розходження регіонів породжують розбіжність регіональних інтересів, що проявляється в нестабільній економічній, соціальній та політичній ситуації. У зв'язку з цим виникає необхідність у реформуванні бюджетної системи в цілому і системи бюджетного вирівнювання, що є складовою частиною глибоких соціально-економічних перетворень в Україні. Вказаний процес значно вплине на розвиток інших реформ (приватизаційні та інвестиційні процеси). Пріоритетом реальної політики економічного вирівнювання регіонів є перегляд та децентралізація закріплених податкових доходів на різних рівнях бюджетів, щоб зменшити кількість дотаційних регіонів.
Література:
1. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 320 с.
2. Лук'яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 494 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...