WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Модель прогнозування дохідно-видаткового розподілу в регіоні - Реферат

Модель прогнозування дохідно-видаткового розподілу в регіоні - Реферат

найбільш точно.
Постановка завдання. Кошти місцевого бюджету складаються з дохідних та видаткових статей. На величину цих статей впливають інфляційні потоки, що описуються випадковою величиною q. Статті доходів та витрат подаються випадковими величинами h1 та h2. Завдання полягає в прогнозуванні доходів і витрат місцевого бюджету, періодів дефіциту та профіциту бюджету.
Опис внутрішніх станів моделі
а1(t) - випадкова величина h1: значення фактичних доходів місцевого бюджету на момент часу t;
а2(t) - випадкова величина h2: значення фактичних витрат місцевого бюджету на момент часу t;
а3(t) - випадкова величина q: значення інфляційних впливів на момент часу t;
а4(t) - значення витрат місцевого бюджету на момент часу t-1;
а5(t) - значення витрат місцевого бюджету на момент часу t-2;
а6(t) - значення доходів місцевого бюджету на момент часу t-1;
а7(t) - значення доходів місцевого бюджету на момент часу t-2;
а8(t) - планові витрати місцевого бюджету на момент часу t, отриманий шляхом усереднення попередніх і поточних даних з урахуванням інфляційних впливів;
а9(t) - плановий дохід місцевого бюджету на момент часу t, отриманий шляхом усереднення попередніх та поточних даних з урахуванням інфляційних впливів;
а10(t) - прогнозне значення дефіциту бюджету на момент часу t;
а11(t) - прогнозне значення профіциту бюджету на момент часу t.
A1 1
A2 2
A3
A4 a1(t)
A5 a4(t)
A6 a2(t)
A7 a6(t)
A8
A9
A10
A11
Коментар до моделі. Автомати А1-А7 не потребують пояснення.
Автомат А8. Внутрішній стан автомату формується на основі усереднення трьох попередніх значень витрат місцевого бюджету з поправкою на інфляційні процеси. Аналогічно для автомату А9.
Автомат А10
Внутрішній стан автомата обчислюється як різниця між доходами та витратами місцевого бюджету для поточного моменту автоматного часу.
Аналогічно автомат А11.
Час A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11
0 5,00 3,00 0,3 4,00 3,00 3,00 1,00 5,00 5,00 0,00 0,00
1 9,86 11,47 0,3 5,00 4,00 3,00 3,00 5,20 3,03 0,00 2,17
2 10,59 13,56 0,1 9,86 5,00 11,47 3,00 8,17 7,57 0,00 0,60
3 9,22 11,97 0,1 10,59 9,86 13,56 11,47 9,33 10,28 0,95 0,00
4 9,24 18,02 0,3 9,22 10,59 11,97 13,56 10,88 13,57 2,69 0,00
5 9,33 13,42 0,1 9,24 9,22 18,02 11,97 12,59 18,87 6,28 0,00
6 9,52 17,18 0,2 9,33 9,24 13,42 18,02 10,19 15,92 5,73 0,00
7 9,67 13,73 0,1 9,52 9,33 17,18 13,42 11,24 19,45 8,21 0,00
8 10,28 16,53 0,2 9,67 9,52 13,73 17,18 10,46 16,25 5,80 0,00
9 11,41 15,18 0,3 10,28 9,67 16,53 13,73 11,79 18,97 7,19 0,00
10 10,53 15,49 0,1 11,41 10,28 15,18 16,53 13,59 19,69 6,10 0,00
11 11,14 16,76 0,1 10,53 11,41 15,49 15,18 11,82 17,30 5,49 0,00
12 10,30 18,03 0,3 11,14 10,53 16,76 15,49 12,13 17,39 5,26 0,00
13 9,65 14,04 0,2 10,30 11,14 18,03 16,76 13,86 21,79 7,93 0,00
14 10,23 10,40 0,1 9,65 10,30 14,04 18,03 12,44 19,53 7,09 0,00
15 11,63 14,42 0,3 10,23 9,65 10,40 14,04 11,07 15,57 4,50 0,00
16 9,70 14,46 0,1 11,63 10,23 14,42 10,40 13,66 16,84 3,18 0,00
17 7,74 15,03 0,3 9,70 11,63 14,46 14,42 11,57 14,40 2,83 0,00
18 9,74 17,03 0,4 7,74 9,70 15,03 14,46 12,59 19,03 6,43 0,00
19 10,78 16,29 0,1 9,74 7,74 17,03 15,03 12,68 21,71 9,03 0,00
20 8,80 15,66 0,4 10,78 9,74 16,29 17,03 10,36 17,73 7,37 0,00
21 10,20 17,46 0,2 8,80 10,78 15,66 16,29 13,68 22,86 9,17 0,00
22 10,44 16,34 0,2 10,20 8,80 17,46 15,66 11,91 19,76 7,85 0,00
23 8,77 14,95 0,2 10,44 10,20 16,34 17,46 11,78 19,78 8,01 0,00
24 9,43 16,02 0,2 8,77 10,44 14,95 16,34 11,77 19,50 7,73 0,00
25 8,76 15,41 0,2 9,43 8,77 16,02 14,95 11,46 18,93 7,47 0,00
26 10,49 21,09 0,2 8,76 9,43 15,41 16,02 10,78 18,55 7,77 0,00
27 9,68 14,35 0,1 10,49 8,76 21,09 15,41 11,47 21,01 9,54 0,00
28 8,76 15,54 0,3 9,68 10,49 14,35 21,09 10,61 18,64 8,04 0,00
29 9,45 14,65 0,2 8,76 9,68 15,54 14,35 12,54 22,09 9,55 0,00
30 9,68 12,25 0,2 9,45 8,76 14,65 15,54 11,16 17,81 6,66 0,00
Як бачимо, автоматна модель дозволяє отримати прогнозні значення для доходів, витрат, дефіциту та профіциту місцевого бюджету і дозволяє зменшувати вплив випадкових коливань вихідних даних при визначенні прогнозних показників.
Література:
1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 року № 2542-1 [І //www.rada.gov.ua.
2. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000.
3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Знання, КОО, 1999.
4. Опарін В.М., Малька В., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.
5. Пилипів В.В. Регіональні особливості формування міжбюджетних відносин в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №3. - С. 39-43.
6. Костіна Н., Сучок С. Імовірнісно-автоматне моделювання податкової системи // Міжнародна конференція "Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності". - К., 2001.
7. Костіна Н., Сучок С. Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент валютного прогнозування // Міжнародна науково-практична конференція "Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання": Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки. - Луцьк, 2002. - № 2. - С. 223-228.
8. Костіна Н., Сучок С. Автоматизація моделювання за допомогою транслятора автоматних моделей // Науково-практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці".- Ірпінь, 2002.
9. Костіна Н. Гроші та грошова політики. - К.: НІОС, 2001.
10. Костіна Н., Антонов В., Ганах Н. Банки: сучасні інформаційні технології. - Ірпінь, Академія ДПС України, 2001. - С. 358.
11. Костина Н., Алексеев А. Финансовое прогнозирование в экономических системах. - М., ЮНИТИ, 2002.
12. Костина Н., Сучок С. Нейроавтоматное моделирование - новая технология валютного прогнозирования // Банковские технологии. - М., 2002. - № 11-12.
13. Костина Н., Сучок С. Автоматноепрогнозирование: путь от модели до компьютера // Банковские технологии. - М., 2002. - № 9. - С. 43-49.
14. Костина Н., Сучок С. Методология вероятностно-автоматного моделирования // Банковские технологии. - М., 2001. - № 11. - С. 39-42.
15. Костина Н., Сучок С. Прогноз динамики продажи и покупки валюты в коммерческом банке // Банковские технологии. - М., 2002. - № 3. - С. 14-17.
16. Костіна Н., Алексеев А., Василик О. Фінанси: система моделей та прогнозів. - К.: Четверта хвиля, 1998.
17. Костіна Н., Кононець О., Сучок С. Моделювання прибуткового податку з громадян за допомогою системи імовірнісних автоматів // Економіст. - К., 2002. - № 9. - С. 56-59.
18. Костіна Н., Сучок С. Моделювання діяльності комерційного банку в умовах нерівномірності платіжних строків та існуванні валютного обміну коштів // Вісник НБУ. -К., 2002. - № 3. - С. 26-31.
19. Костіна Н., Сучок С. Деякі аспекти прогнозування валютного курсу за допомогою технології нейро-автоматного моделювання // Вісник НБУ. - К, 2003. - № 1.- С. 38-45.
20. Костина Н., Сучок С. Прогнозирование работы банкоматов // Мир карточек. - М., 2003. - № 1. - С. 40-44.
21. Костина Н., Сучок С. Автоматные модели кредитного риска банка // Банковские технологии. - М., 2003. - № 7-8. - С. 35-39.

 
 

Цікаве

Загрузка...