WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Легалізації коштів через систему страхування - Реферат

Легалізації коштів через систему страхування - Реферат


Реферат на тему:
Легалізації коштів через систему страхування
Відмивання грошей - це всесвітнє явище. Воно прямо пов'язано з діяльністю організованої злочинності. Відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, надається легальний характер. Страхування також часто використовується з метою відмивання грошей.
У даний час в Україні формується новий напрям досліджень страхових відносин, що знайшло відображення в роботах провідних вітчизняних учених: С. Осадця [1], В. Базилевича [2], М. Клапків [3]. У російській економічній літературі організація страхової справи і технологія страхування досліджувалися В. Шаховим [4], Рейтманом [5], Л. Орланюк-Малицькою [6].
Разом з тим проблеми оптимізації страхових відносин в умовах транзитивної економіки в теоретичному і методологічному аспекті досліджені недостатньо, чим і обумовлюється вибір теми, цілей, завдань, об'єкта даного дослідження.
Головна мета роботи полягає у виявленні схем відмивання брудних грошей, що здійснюються з використанням страхових компаній України.
Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: розглянути страхування як інструмент управління ризиками; виявити проблеми, що виникають на ринку страхування, які обумовлені недостатньою його капіталізацією; проаналізувати механізм перестрахування, який забезпечує відтік страхового капіталу за межі України. Відповідно до поставленої мети, об'єктом дослідження є український страховий ринок. Предмет дослідження - сукупність суспільних відносин, що складаються між суб'єктами даного ринку в сучасних умовах розвитку економіки України.
Усе вищевикладене визначило застосування в даній роботі методів аналізу і синтезу, які є, у свою чергу, складовою частиною методу матеріалістичної діалектики.
Інформаційною базою послужили вітчизняні і закордонні розробки з проблем функціонування ринку страхових послуг, законодавчі і нормативно-правові документи України, спрямовані на протидію механізмам легалізації коштів.
Страхування - система економічних відносин із захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні визначених в угоді подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, сформованих з страхових внесків, що сплачуються страхувальниками. Перехідна економіка створює додаткові підстави для пізнання сутності страхування. Методологічні питання прогнозування розвитку страхування потребують розуміння термі-на "віртуальна економіка", який з'явився і активно використовується останнім часом, хоча його значення є досить розпливчастим. Американські дослідники в середині 1998 р. назвали економіку Росії "віртуальною економікою", тобто фактично ввели новий термін, абсолютно придатний і для України. Віртуальна економіка базується на оманливому уявленні про всі найважливіші параметри, оскільки не оперує реальними грошима і реаль-ними цінами. Віртуальна економіка має глибоке коріння і використовується як синонім "фіктивності", "неринковості".
За визначенням А.А. Гриценка, "існує реальність, що проявляється у певних явищах і процесах, які стають відносно самостійними. Потім реальність з цих форм йде, втрачається, зникає, але вони продовжують своє життя. За ними немає тієї реальності, яка була, але водночас вона є в них. Ця єдність відсутності (за зовнішніми формами) і присутності (у зовнішніх формах) реальності виражається поняттям віртуальності" [7, с. 54].
В умовах перехідної економіки, яка набирає ознак "віртуальної", страхування трансформується у псевдострахування, що має такі форми прояву, як зарплатне і зворотне медичне страхування, організація фінансових "схем" для підприємств за допомогою майнового страхування, що не забезпечуються резервами та значним власним капіталом.
Рис. 1. Страхування як економічна категорія
Схематично сутність економічної категорії страхування подано на рис. 1 "Віртуальна економіка", що не оперує реальними грошима і реальними цінами, проектує на страхові відносини, що мають як родові, так і специфічні ознаки страхового захисту розширеного відтворення, прояви "фіктивності", "неринковості". Маючи зовні форми страхування, останнє лише обслуговує інтереси тіньової економіки.
Страхові схеми та інші елементи псевдострахування, як правило, не мають на меті формування резервів і не потребують від компаній, що займаються ними, значного власного капіталу. Тому до останнього часу ріст страхових внесків істотно перевищував ріст активів. Більше того, завдяки комісійним страхова компанія могла не хвилюватися щодо стійкості свого невеликого ризикового портфеля. Але коли він почав різко зростати, ситуація змінилася. Саме тоді з'явився попит на класичне страхування, а не на відмивання грошей під вивіскою страхової фірми.
З 2002 року страхові компанії відчули досить серйозний ріст попиту на реальне страхування, що зумовлюється, по-перше, зростанням доходів громадян, по-друге, збільшенням обсягів банківського кредитування, у тому числі і споживчого, і як наслідок - страхування заставного майна. Крім того, спостерігався і ріст реального попиту від підприємств, що пов'язано зі збільшенням вартості їх основних фондів і поліпшенням соціальної захищеності працівників. Свою роль у збільшенні збору премій відіграло і деяке підвищення тарифів. У цілому ж, за оцінками експертів, обсяг класичного ринку виріс приблизно на 20 %, тоді як загальний показник росту становив понад 30 %. Даний феномен пояснюється просто. Найбільшу динаміку продемонстрував у 2002 році саме сегмент фінансових схем. Наочним підтвердженням тому служить стабільність виплат, на які в 2003 році прийшлося всього 9,4 % зібраних платежів, у той час як у світовій практиці цей показник становить майже 70 %.
Ідеальним інструментом відмивання грошей може також бути перестрахування. Перестрахування не є страховою операцією, його відносять до фінансових заходів, що припускають перерозподіл між страховими організаціями створеного первинного страхового фонду.
У договорі перестрахування беруть участь страховик, який прийняв ризик від страхувальника у всій сумі, здійснивши його первинне розміщення. Якщо цей ризик виявляється для нього занадто великим, він виступає як цедента і звертається до іншого страховика чи в спеціалізоване перестрахове товариство (цесіонер) із пропозицією прийняти частину ризику на свою відповідальність у вторинне розміщення.
Відповідно до Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування, затвердженого КМУ від 24.10.96 № 1290, страховик зобов'язаний передати ризик у вторинне розміщення, якщо страхова сума з окремого об'єкта чи виду страхування становить більше 10 % від суми сплаченого статутного фонду і створених страхових резервів на останню звітну дату.
Прагнення максимально розподілити ризики, неоднорідність останніх і їхня сумарна величина припускає проведення операцій перестрахування на міжнародному страховому ринку, що обумовлює відтік валюти у вигляді перестрахових премій. Уряди різних держав, регулюючи перестрахування, обмежували співробітництво знерезидентами, створювали державні перестрахувальні товариства. Українська перестрахова компанія вперше зареєстрована в середині 1994 року. Cвітовий досвід демонструє, що перестрахування об'єктивно не може обмежуватися межами однієї держави. Українські страхові компанії найчастіше перестраховують ризики у таких світових лідерів, як Lloyds, Swiss Re, General Cologne Re, Munich Re, Heath Group, Coris, Willis Faber, J & H, Marth & Mclennan.
Після терактів у США перестрахові ставки цих гігантів істотно збільшилися, що позначилося і на українському ринку. У 2001 р. із зібраних українськими страховиками премій близько 57,4 % було витрачено на перестраховиків. З них 785 млн грн склали комісійну винагороду іноземним цесіонерам. У 2002 р. закордонні перестраховики одержали 75-85 % від загальної страхової премії.
Чи варто заборонити перестрахування на зовнішньому ринку, вважаючи його каналом відтоку капіталу? Необхідно розділяти здорові тенденції ринку і нездорові. Роль перестрахування окремих цих сегментів страхування діаметрально протилежна. Якщо йдеться про реальне

 
 

Цікаве

Загрузка...