WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Концептуальні проблеми аналізу кредитних операцій у комерційному банку - Реферат

Концептуальні проблеми аналізу кредитних операцій у комерційному банку - Реферат


Реферат на тему:
Концептуальні проблеми аналізу кредитних операцій у комерційному банку
Проблема структурної макроекономічної трансформації економіки України та подальшого переходу до довгострокового економічного зростання на новій інноваційно-інвестиційній моделі розвитку потребує підвищення ефективності роботи грошово-кредитної системи країни. На сьогодні ситуація в цій сфері фінансової системи України залишається неоднозначною. З одного боку, банківська система функціонує досить стабільно без істотних збоїв і потрясінь. Поступово зростають обсяги ресурсної бази банків, відповідно до цього збільшуються обсяги кредитування економіки. Проте на фоні позитивної динаміки кількісних показників не простежується бажаних якісних змін у системі кредитних відносин між банками та економічними агентами.
Таке явище можна пояснити по-різному. По-перше, більшість банків фактично вичерпала свій кредитний потенціал внаслідок недостатніх темпів нарощування власного капіталу та неадекватних обсягів залучення в банківську систему коштів фізичних осіб. По-друге, в багатьох підприємств України, незважаючи на значні суми основних засобів на їхніх балансах, існує дефіцит ліквідних застав під банківські кредити. Ця проблема посилюється тим, що до цього часу не створено єдиної бази даних заставного майна. По-третє, незважаючи на значний обсяг проведених наукових робіт у працях таких вчених, як М.І. Баканов, І.В. Волошин, О.В. Дзоблюк, А.М. Мороз, М.І. Савлук, А.Д. Шеремета, залишається невирішеною проблема інтегральної оцінки кредитних ризиків і створення синтетичної (з лат. - з'єднання, складання) методики аналізу кредитних операцій комерційного банку.
У зв'язку з цим у даній роботі зроблено спробу концептуально (тобто найбільш узагальнено) визначити проблемну ситуацію, межі та склад предметної ділянки наукової проблеми для того, щоб на основі цих знань зробити висновок про можливість або неможливість створення єдиної (синтетичної) методики аналізу кредитних операцій у комерційному банку.
Основні категорії предметної ділянки аналізу кредитних операцій. Основними категоріями в процесі аналізу кредитних операцій виступають такі терміни: "кредит", "кредитний ризик", "кредитна операція", "відсотки за кредитом" (плата за кредит), "позичальник", "кредитор" (банк).
Таблиця 1
Визначення основних категорій сфери аналізу кредитних операцій: порівняння положень економічної теорії та законодавства України
Якщо проаналізувати сутність наведених визначень, то можна зробити висновок про те, що існують серйозні методологічні розбіжності між положеннями економічної теорії та нормативно-правового поля України. Так, термін "кредит" в економічній теорії з феноменологічних позицій визначено як процес, дію, в той час як згідно з законодавством України - це кошти та матеріальні цінності (табл. 1). Подібна розбіжність на такому фундаментальному рівні уявлення предметної ділянки дослідження зумовлює неадекватне розуміння загальних властивостей та відношень об'єктивної дійсності. Аналогічні розбіжності стосуються таких категорій, як кредитна операція та плата за кредит. Хоча фактично тотожними є сутність таких категорій, як кредитний ризик, кредитор і позичальник.
Виходячи з існуючої невідповідності положень економічної теорії та нормативно-правового поля України, можна стверджувати, що існує певний когнітивний дисонанс у процесі аналізу кредитних операцій. Суб'єкт пізнання за таких обставин знаходиться в досить аморфному полі смислових значень, понять. Далі, у міру руху за гносеологічним ланцюгом (досліджуване явище або процес > категорії > предметна ділянка аналізу > методологія дослідження > методи аналізу > інструменти аналізу), цей дисонанс лише збільшується на кшталт того, як зростає невідповідність прогнозу з плином часу. Кожен дослідник фактично самостійно вирішує, якими термінами, категоріями йому оперувати в процесі аналізу кредитних операцій банку. Пропонуємо використовувати, як категоріальні домінанти, положення економічної теорії. Зокрема, під кредитом необхідно розуміти систему відносин позики в умовах дефіциту фінансових, матеріальних і природних ресурсів.
Методологія аналізу кредитних операцій. Методологія аналізу кредитних операцій ґрунтується на фундаментальному економічному принципі - принципі ефективності. Економічний аналіз є наукою прикладною, оскільки, як вважають М.І. Баканов та А.Д. Шеремет, вона повинна забезпечувати збільшення економічної ефективності практичної діяльності людини [8, с. 11]. Повністю поділяємо цю думку, і вважаємо, що цю обставину, поряд зі специфікою предметної ділянки пізнання економічного аналізу, зумовлюють її методології. В. Кохановський зазначає, що основні властивості об'єкта дослідження зумовлюють його методологію, оскільки "метод не может быть дан весь, целиком до начала всякого исследования, но в значительной мере должен формироваться всякий раз заново в соответствии со спецификой предмета" [9, с. 177].
Виходячи з цієї закономірності вибору методів та прийомів аналізу постає питання архітектоніки предметної ділянки пізнання. Яка специфіка аналізу кредитних операцій у комерційному банку?
Під аналізом кредитних операцій, з одного боку, розуміють аналіз ефективності кредитних операцій банку (ефективність діяльності кредитного департаменту банку). З іншого - існує аналіз кредитоспроможності позичальника. Оскільки архітектоніка предметної ділянки аналізу гетерогенна (різнорідна), то згідно зі специфікою

 
 

Цікаве

Загрузка...