WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Економічні та політичні передумови податкової амністії в Україні - Реферат

Економічні та політичні передумови податкової амністії в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Економічні та політичні передумови податкової амністії в Україні
Ідея використання коштів тіньового сектора економіки як альтернативного джерела залучення фінансових ресурсів в економіку України за рахунок проведення податкової амністії набула особливого значення для забезпечення динамічного зростання темпів росту ВВП і нарощування обсягів інвестицій у державі.
Вона досліджувалася багатьма вітчизняними вченими, зокрема: В.Геєцем, М. Азаровим, О. Барановським, О. Василиком, М. Крупкою та ін. - і була досить дискусійною пропози-цією, оскільки, крім правових і фінансових аспектів, торкалася також соціальних і морально-етичних, з погляду їхніх наслідків для суспільства. Крім того, зазначалося, що лише силові методи боротьби з тіньовою економікою дають тимчасовий ефект і не ліквідовують першопричину цього явища.
Однак поза увагою наукових розробок залишалися питання щодо співставлення отриманого економічного ефекту для економіки країни від проведення легалізації (податкової амністії) доходів і можливості виникнення у суспільстві правового нігілізму та втрати довіри населення до органів виконавчої влади, в тому числі до органів податкової служби тощо.
Враховуючи, що легалізація доходів є багатогранною проблемою, розглянемо лише її один аспект, а саме економічні та політичні передумови податкової амністії в Україні.
Глобалізація світової економіки породжує ряд проблем, які створюють реальну загрозу національній безпеці будь-якої країни. Найбільш гострою серед них є інтернаціоналізація злочинності в економічній сфері, посилення її впливу на ефективність функціонування національного господарського комплексу, зростання обсягів завданої шкоди економіці країни.
Не стала винятком Україна. За оцінками українських експертів, майже 45-50 % ВВП України перебувають у "тіні". При цьому до 80 % тіньових капіталів створюється завдяки навмисному ухиленню від сплати податків, що негативно впливає як на формування дохідної частини державного бюджету, так і на обсяги ВВП [1]. Тому саме криміналізація економіки на сьогодні визначається експертами як один із основних стримуючих факторів темпів розвитку України.
Проблема вивезення капіталу за кордон, крім правового аспекта, з погляду законності таких операцій, має ще й негативні економічні наслідки. Нестача капіталу не дозволяє на сьогодні Уряду України вирішити багато життєво важливих проблем. З одного боку, уряд намагається отримати кредити для вирішення невідкладних завдань, з іншого - відбувається відтік значних обсягів коштів з країни. Вирішити цю проблему лише адміністративними методами не можна, оскільки такий підхід створить умови для ізоляції нашої країни від інших. Крім того, капітал завжди буде шукати для себе більш вигідне застосування. Тільки створивши сприятливі умови для розвитку вітчизняної економіки, насамперед, реального сектора, можна розраховувати, що відтік капіталу за кордон призупиниться і ця тенденція зміниться на протилежну. У сфері оподаткування це стосується зниження податкового навантаження на суб'єктів господарювання, спрощення механізму адміністрування податків, створення партнерських відносин між органами податкової служби та платниками податків. Тому, як один із напрямів податкової реформи в Україні, з метою легалізації тіньового капіталу Президентом України та урядом неодноразово було запропоновано провести у державі податкову амністію. При цьому проведення податкової амністії повинно здійснюватися паралельно з процесом реформування як податкової систем в цілому, так і підвищення рівня "прозорості" фінансових операцій і контролю за їхнім виконанням з боку органів влади.
Важливу роль під час проведення податкової амністії відіграє політична та економічна ситуація в країні. Так, основним офіційним мотивом проведення амністії в Україні є залучення коштів, у тому числі із-за кордону, як значного джерела поповнення інвестиційного ресурсу держави. Уряд планує, що частина легалізованих населенням коштів шляхом проведення податкової амністії буде спрямована на інвестиції у виробничий сектор у вигляді придбання акцій підприємств. Інша частина легалізованих у такій спосіб коштів буде зберігатися на депозитних рахунках у вітчизняних комерційних банках (це одна із головних умов проведення легалізації доходів), які також будуть у вигляді кредитів спрямовуватися на розвиток виробництва. Таким чином, уряд намагається вирішити проблему нестачі іноземних інвестицій в економіку країни.
Класичним взірцем вдалого проведення податкової амністії є амністія в Ірландії 1988 року. При цьому акумульовані під час проведення амністії кошти становили 2,5 % ВВП цієї країни. Що стосується досвіду інших країн, то в США регулярно проводяться податкові амністії на рівні окремих штатів. За період з 1982 по 1997 роки 35 штатів реалізували на власному рівні різні програми податкових амністій. Найбільш успішні з них дозволити залучити до місцевих бюджетів додатково кошти у обсязі 1-3 % від їхньої загальної суми.
Що стосується країн з перехідною економікою, то ефективність проведення амністії також досить висока. Так, у Казахстані податкова амністія 2001 року дозволила вивести з "тіні" 500 млн дол. Однак, на нашу думку, доцільно буде розраховувати на обсяг легалізованих коштів під час проведення податкової амністії в Україні на рівні до 5 % від ВВП. В узагальненому вигляді результати податкових амністій у деяких країнах світу подано у таблиці 1.
Таблиця 1
Економічна ефективність проведення податкових амністій у деяких країнах світу [5]
Країна Рік проведення Ставка податку на доходи, що легалізуються, % Залучено додатково коштів в економіку, дол. США
Ірландія 1988 знижена ставка 1,5 млрд
США (по окремих штатах) 1982-1998 знижена ставка у межах 2 млрд
Індія 1997 30 2,5 млрд
Польща 2003 7,5 120 млн
Казахстан 2001 0 500 млн
Важливу роль у процесі проведення податкової амністії відіграє також кількість громадян, які взяли участь у легалізації доходів. Так, у Казахстані амністією скористалися 3 000 чоловік і середня сума, яку вони декларували, становила 165 тис. доларів. В Індії в амністії доходів взяло участь 466 тис. платників податків і було задекларовано прихованих від податків доходів на суму 8,2 млрд дол. Легалізація доходів відбувалася за зниженою ставкою оподаткування.
Не менш важливим аргументом на користь проведення податкової амністії в країні є наявність дефіциту державного бюджету. Так, на 2007 рік Верховна Рада України затвердила державний бюджет з граничним розміром дефіциту 15,7 млрд грн. Хоча сам по собі розмір дефіциту на рівні 2,58 % ВВП не є загрозливим для економіки країни, але враховуючи, що існують значні ризики недовиконання окремих показників дохідної частини бюджету, то вже зараз уряд розпочав пошук коштів для його покриття.
Необхідно також взяти до уваги те, що в Державній програмі приватизації в Україні на 2003-2008 роки передбачено, зокрема, виставлення на продаж пакетів акційенергогенеруючих та енергопостачаючих компаній, гірничовидобувних підприємств, підприємств-монополістів і транспорту. Тобто це підприємства, які мають значне стратегічне значення для держави та апріорі є рентабельними та прибутковими. Крім того, Президент України підписав відповідні документи щодо продажу у цьому році державних пакетів акцій самих привабливих об'єктів приватизації - "Укртелекому" та Одеського припортового заводу. Однак відповідно до чинного законодавства вітчизняні бізнес-групи не можуть легітимно взяти участь у приватизації таких важливих і прибуткових об'єктів через обмеження, що існують для офшорних компаній. Тому їм дуже вигідно шляхом податкової амністії реально легалізувати або надати власним доходам виду легалізованих (псевдолегалізація) для того, щоб взяти участь у завершальному етапі переділу власності.
Також потрібно зазначити, що протягом терміну проведення податкової амністії (до 1 року) в умовах глобалізації економічних процесів, територія нашої країни може бути використана як один із варіантів квазіофшорної зони для відмивання коштів, у тому числі і з метою можливого фінансування злочинних угруповань, а також для виходу на фінансовий ринок України з метою приватизації об'єктів у провідних секторах національної економіки з прямим використанням доходів, отриманих незаконним шляхом, що створить реальну загрозу національній безпеці держави.
Як уже зазначалося, надто значні розміри тіньового капіталу призводять до криміналізації економічних взаємовідносин у країні, що в свою чергу знижує темпи економічного розвитку і стримує процес залучення іноземних інвестицій в країну. Крім того, саме такої суми інвестицій (порівняно з

 
 

Цікаве

Загрузка...