WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Джерела формування фінансових ресурсів природоохоронної діяльності - Реферат

Джерела формування фінансових ресурсів природоохоронної діяльності - Реферат

відшкодування затрат на відновлення природних ресурсів.
Цілком очевидно й те, що реальний рівень екоресурсних платежів не може бути нижчим затрат на відновлення природних ресурсів і повинен базуватись на рентній концепції їх економічної оцінки. Основу цієї концепції складає категорія диференційної ренти, яка являє собою додатковий дохід, отриманий від середніх і кращих природноекономічних умов порівняно з гіршими умовами.
У зв'язку з цим на державному рівні питання повноти отримання природоресурсної ренти не можна розглядати поза відносинами власності. Як правило, відносини власності розглядаються у двох аспектах - економічному та правовому. Безперечно, що вихідними є саме економічні відносини привласнення матеріальних благ у ході суспільного виробництва, які існують і розвиваються за об'єктивними законами. Однак певна частина таких економічних відносин власності, в процесі яких суб'єкти за власною волею створюють, розподіляють і привласнюють матеріальні блага, може піддаватись правовому регулюванню тими чи іншими нормами права.
Конституцією України передбачено, що природні ресурси є загальнодержавною власністю. По суті, це означає, що держава повністю наділяється повноваженнями, які виходять з права володіння, користування та розпорядження природними ресурсами.
У зв'язку із цим варто підкреслити виняткову роль держави у здійсненні політики природокористування та природоохоронної діяльності, яка спрямовується на забезпечення оптимального відтворення, раціонального і збалансованого використання та охорони всіх природних ресурсів для забезпечення високої якості життя суспільства в цілому та кожного індивіда зокрема, створення передумов сталого розвитку при дотриманні геополітичнихінтересів і національної безпеки. Б. Данилишин та В. Міщенко серед пріоритетних завдань досягнення такої мети визначають:
- забезпечення у повному обсязі функцій держави щодо володіння, розпорядження та управління природними ресурсами на шляху зменшення ресурсоємності економіки, скорочення витрат природних ресурсів у розрахунку на одиницю ВВП тощо;
- створення ефективної державної системи управління природно-ресурсним комплексом на шляху впровадження принципів ринкової економіки, децентралізації існуючої системи, диверсифікації форм власності;
- забезпечення раціонального відтворення природних ресурсів як вирішального чинника стабільного функціонування природно-господарських, природно-рекреаційних та соціокультурних систем [6, С. 35].
Тому цілком закономірним є те, що державна форма власності на природні ресурси зовсім не суперечить основним вимогам ринкової економіки, а саме: переважанню приватної власності на засоби виробництва. Взаємовідносини державних інститутів з приватними природокористувачами можуть здійснюватися на основі повного збереження прав і на суто економічних засадах, таких, як ціна, прибуток, плата. Природокористувачам при цьому надається право брати участь в управлінні природокористуванням і природоохоронною діяльності і безпосередньо здійснювати її, фінансовою базою якої є саме екологічні платежі.
Якщо ж в умовах трансформаційної економіки і розглядаються питання про різні форми власності на природні ресурси, то суть їх полягає не у забезпеченні різноманітних форм власності як таких, а швидше у створенні відповідних умов для найефективнішого регулювання природокористування та природоохоронної діяльності. Це і зумовлює те, що підходи, темпи та глибина відповідних перетворень до природних ресурсів повинні бути диференційованими. Загальними принципами тут виступають:
- здійснення реформ у системі природокористування та природоохоронної діяльності у комплексі та відповідно до всієї системи реформування державного регулювання, особливо в податковій сфері;
- здійснення відповідних реформувань поетапно, що супроводжується еколого-економічним моніторингом і нормативно-правовим забезпеченням;
- формування нової системи кадастрів, що наближені або повністю відповідають ринковим вимогам;
- забезпечення при наданні у користування природних об'єктів обмежень, які стосуються можливого негативного впливу на стан навколишнього природного середовища та відшкодування можливих збитків шляхом платежів і штрафів.
Таким чином, особливості формування екологічних платежів в умовах трансформації економіки знаходяться у трьох сферах: організаційно-методологічній, нормативно-правовій та відносин власності. Організаційно-методологічна сфера визначається підходами у питанні переходу від адміністративного визначення вартості природного ресурсу до ринкового. Нормативно-правова сфера - формуванням відповідних законів та інших нормативних документів, що регулюють економічні відносини у галузі природокористування і природоохоронної діяльності. Сфера відносин власності у частині природокористування допускає різноманітність форм власності за умови, що головним власником, користувачем і розпорядником природних ресурсів залишається держава.
Література:
1. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - С.1143-1175.
2. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов: Учебное пособие / Под ред. Б.Супруновича. - М.: МФИ, 1990. - 75 с.
3. Методика визначення тимчасових нормативів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. - К.: Мінприроди України, 1992. - 28 с.
4. Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про Республіканський позабюджетний фонд навколишнього природного середовища: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р. № 18// Зібрання Постанов Уряду україни. - 1992. - № 2. - С. 38.
5. Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 13 січня 1992 р. № 18 Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 1992 р. № 373 // Зібрання Постанов Уряду України. - 1992 . - № 7. - С. 1.
6. Данилишин Б., Міщенко В. Реформування відносин власності на природні ресурси // Економіка України. - 2003. - № 9. - С. 34-42.

 
 

Цікаве

Загрузка...