WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні цільові фонди - Реферат

Державні цільові фонди - Реферат

з вищестоящим органом, яким створено фонд, та проведення науково-дослідних робіт;
- платники залишають збір у своєму розпорядженні, якщо їхня підпорядкованість не визначена, за винятком відрахувань 30% до Державного інноваційного фонду, і використовують ці кошти лише за цільовим призначенням;
- збір, який віднесенона валові витрати платника, але не перераховано до галузевого позабюджетного фонду, вилучається податковими органами до державного бюджету.
Кошти Державного інноваційного фонду і його реґіональних відділень вилученню не підлягають.
Головним розпорядником коштів є Державний інноваційний фонд.
Перерахування збору до державного інноваційного фонду провадиться не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
Фінансові санкції за несплату збору не застосовуються, оскільки за цим збором не встановлено обов'язкове подання розрахунків податковим органам.
5. Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів
Законом України "Про основи соціального захисту інвалідів в Україні" передбачено встановлення для всіх підприємств, установ та організацій нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. З цією метою на основі пропозицій Міністерства праці та соціальної політики
України місцеві ради спільно із підприємствами і організаціями усіх форм власності щороку визначають такі нормативи.
Для всіх СПД (юридичних осіб) нормативи визначено у розмірі не менше 4% від загальної кількості працівників. При кількості працівників на підприємстві від 15 до 25 осіб норматив встановлюється у кількості одного робочого місця.
У разі нестворення робочих місць відповідно до доведеного нормативу або якщо працевлаштоване інвалідів менше, ніж передбачено нормативом, СПД зобов'язані щороку відраховувати до відділень Фонду цільові кошти для створення робочих місць та здійснення заходів щодо соціальної та професійної реабілітації інвалідів.
Розмір відрахувань визначається середньою річною заробітною платою на підприємстві за кожне нестворене робоче місце для інваліда.
Для фінансування робіт та державних програм із соціального захисту інвалідів створено Фонд України соціального захисту інвалідів.
Бюджет Фонду формується за рахунок:
і - коштів, що передаються Фонду з державного бюджету;
2 - надходжень від підприємств, установ та організацій, що не забезпечили додержання встановлених нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів:
3 - благодійних внесків організацій, трудових колективів і громадян;
4 - відтворення позабюджетних коштів, у тому числі відсотки за користування комерційними банками тимчасово вільними залишками цільових коштів Фонду України соціального захисту інвалідів;
5 - інших надходжень.
До Фонду спрямовується збір на обов'язкове соціальне страхування, визначений за ставкою 1% від обсягів об'єкта оподаткування для підприємств та організацій, де працюють інваліди.
Кошти Фонду, зазначені у пунктах 1 і 2, акумулюються на розрахункових рахунках органів Державного казначейства. Інші надходження - на позабюджетних рахунках Фонду.
Порядок відтворення позабюджетних коштів Фонду та витрачання доходу від цієї діяльності на здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів визначається його правлінням за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України і Міністерством фінансів України.
Фонд і його відділення в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі є юридичними особами.
Відрахування до Фонду соціального захисту інвалідів України не відносяться до обов'язкових податків і зборів та справляються як фінансова санкція за невиконання відповідних нормативів. Сплачується сума таких відрахувань за рахунок власних доходів підприємства.
СПД, яким визначено нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, зобов'язані зареєструватися у відділенні Фонду за місцем свого знаходження не пізніше 15 січня року, який настає за звітним.
Зазначені відрахування перераховуються на рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів України СПД самостійно не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.
6. Збір за забруднення навколишнього
природного середовища
Правовою основою цього збору є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
Для концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з таких питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення утворено Державний фонд охорони навколишнього природного середовища.
Фонд формується з коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших коштів відповідно до доходів державного бюджету України.
Збір за забруднення навколишнього природного середовища запроваджено з метою вирішення екологічних проблем, збереження природного середовища, а також для ство-рення джерел фінансування відповідних природоохоронних заходів.
Він встановлюється за:
- викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;
- скиди забруднюючих речовин у водні ресурси і підземні горизонти;
- розміщення відходів у навколишньому природному середовищі,
Треба зауважити, що стягнення збору не звільняє підприємства від відшкодування збитків, які заподіяні порушеннями природоохоронного законодавства.
Ставки збору запроваджуються урядом АР Крим та органами місцевого самоврядування на підставі лімітів викидів та
скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів, а також нормативів плати за них.
Ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України у формі видачі дозволів на викиди і скиди строком на 5 років.
Об'єктами обчислення збору є:
- обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або скидають безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього об'єктах - для стаціонарних джерел забруднення;
- обсяги фактично спожитих видів пального, завдяки використанню яких утворюються забруднюючі речовини - для пересувних джерел забруднення.
Нормативи збору встановлюються Кабінетом Міністрів України як фіксовані суми в гривнях за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів.
Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням органів Мінекобезпеки можуть збільшувати перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і скиди, враховуючи місцеві умови.
За викиди пересувними джерелами забруднення нормативи збору встановлюються залежно від виду пального та транспорту.
У порядку справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища враховуються ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин

 
 

Цікаве

Загрузка...