WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні цільові фонди - Реферат

Державні цільові фонди - Реферат

створено Фонд зайнятості населення України.
Він є самостійною ланкою фінансової системи і функціонує на державному та місцевому рівнях за рахунок:
- асигнувань з державного та місцевих бюджетів, обсяг яких встановлюється Верховною РадоюУкраїни (1% від коштів, одержаних від продажу спеціальних торгових патентів);
- обов'язкових внесків підприємств, установ і організацій всіх форм власності, які здійснюють виробничо-господарську або комерційну діяльність.
Норми відрахувань визначаються при затвердженні державного бюджету України на наступний рік. При цьому 20% коштів централізуються у Державному центрі зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України;
- добровільних внесків об'єднань громадян, громадян і зарубіжних фірм, інших надходжень;
- коштів служби зайнятості, отриманих від надходжень платних послуг підприємствам, організаціям і частини прибутку підприємств і організацій, що створюються державною службою зайнятості.
Важливим джерелом доходів Фонду є збори на обов'язкове соціальне страхування у разі безробіття.
Платниками збору є:
а) СПД незалежно від форм власності, їхні об'єднання, бюджетні, громадські, інші установи та організації, об'єднання громадян і юридичні особи, а також фізичні особи (СПД), які використовують працю найманих працівників;
б) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників збору, зазначених в п. "а", що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платники зборів, територіальної громади;
в) фізичні особи (СПД), які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси;
г) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи згідно з цивільно-правовими договорами, у тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо. Об'єкти оподаткування та ставки зборів є різними для платників. Для першої і другої групи (п.п. "а" і "б") це фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень. До цих витрат не належать витрати на оплату виконаних робіт згідно з цивільно-правовими договорами, виплата доходів у вигляді дивідендів, процентів тощо. Ставка збору становить 1,5%.
Платники третьої групи (п. "в" сплачують збір в розмірі 0.5 відсотка від суми оподатковуваного доходу (прибутку).
Ставка збору для платників четвертої групи (п. <<г") становить 0,5% від сукупного оподатковуваного доходу.
При визначенні об'єкта оподаткування треба враховувати, що при одержанні працівниками доходів у натуральній формі (продукція власного виробництва) розмір доходу обчислюється за ціною продукції, але не нижчою від собівартості у місяці нарахування доходів. Збір з оплати праці, одержаний в іноземній валюті, сплачується національною грошовою одиницею України за курсом НБУ, що діє на дату одержання доходу. Обчислення збору здійснюється платниками щомісяця.
Сплачується збір одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці і зараховується на балансовий рахунок державного бюджету України, відкритий в органах державного казначейства. При одержанні коштів на оплату праці з виручки від реалізації платники можуть вносити збір готівкою в день одержання заробітної плати.
Збір для фізичних осіб (СПД), які не використовують працю найманих працівників, адвокатів, приватних нотаріусів, діяльність яких заснована на приватній власності та виключно на її праці - нараховується на доход (прибуток), що підлягає оподаткуванню. Він визначається як різниця між валовим доходом та документально підтвердженими валовими витратами.
Ці платники сплачують збір на обов'язкове соціальне страхування у разі безробіття щоквартально із фактично одержаного доходу (прибутку) за звітний період, не пізніше 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 20 січня.
При здійсненні підприємницької діяльності, що підлягає патентуванню, збір сплачується одночасно з придбанням патенту.
Контроль за своєчасним та повним надходженням відрахувань із бюджетів до Фонду сприяння зайнятості населення України і правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням збору здійснюють органи Державної служби зайнятості.
4. Збір до Державного інноваційного фонду України
З метою фінансування заходів щодо забезпечення розвитку і використання досягнень науки і техніки створено Державний інноваційний фонд, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1992 року "Про створення Державного інноваційного фонду" і на виконання Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності".
Фонд має відділення в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
Кошти Державного інноваційного фонду формуються за рахунок:
1) бюджетних надходжень, у тому числі:
- збору до Державного інноваційного фонду;
- частини коштів, які виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності;
2) позабюджетних надходжень:
- кошти повернутих Державному інноваційному фонду та його регіональним відділенням виконавцями інноваційних проектів позик, фінансових інвестицій, лізингових платежів, надходжень від реалізації договорів про сумісну діяльність;
- добровільних внесків юридичних і фізичних осіб;
- інших надходжень, що не суперечать законодавству.
Збір до Державного інноваційного фонду підприємства і організації справляють в розмірі одного відсотка від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) за винятком ПДВ та акцизного збору, і відносять його на валові витрати.
Посередницькі, торговельні, страхові організації та банки визначають суму збору, виходячи з обсягів валового доходу без урахування зазначених непрямих податків.
Для забезпечення фінансування галузевої науки платники перераховують 70% від суми збору до спеціального фонду позабюджетних коштів, який утворюється у міністерствах, корпораціях та інших формуваннях.
Бюджетні надходження входять до складу доходів та видатків державного бюджету України.
Зараховуються кошти Державного інноваційного фонду відповідно: на балансові рахунки Державного казначейства - бюджетні надходження, а позабюджетні - на рахунки Державного інноваційного фонду та його реґіональних відділень, які відкриті в установах Національного банку та банків, уповноважених Кабінетом Міністрів України та Національним банком здійснювати обслуговування коштів державного бюджету і Державного інноваційного фонду.
Кошти фонду входять до складу доходів і видатків відповідних бюджетів і обліковуються на окремих рахунках.
Треба зауважити також і про особливості справляння збору до Державного інноваційного фонду. Так, зокрема:
- платники мають право залишати в своєму розпорядженні кошти збору в частині, належній галузевому позабюджетному фонду, за умов письмового погодження

 
 

Цікаве

Загрузка...