WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державні цільові фонди - Реферат

Державні цільові фонди - Реферат

віку відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" здійснюються коштом Фонду сприяння зайнятості населення; добровільні та обов'язкові збори(внески) юридичних і фізичних осіб до недержавних пенсійних фондів (у випадках, передбачених законодавством) та доходи цих фондів використовуються для виплати пенсій в межах накопичувальної системи загальнообов'язкового державного та додаткового недержавного пенсійного страхування.
Для реалізації цих та низки інших завдань Указом Президента України від 4 травня 1998 року передбачено і поетапне впровадження до 2000 року персоніфікованого обліку зборів (внесків) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з використанням для цього можливостей банківської системи та інформаційного фонду державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
2. Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України
З метою забезпечення надходження та акумуляції збору на обов'язкове соціальне страхування та інших коштів, призначених для фінансування видатків на соціальні потреби, здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення соціальних витрат та контролю за цільовим використанням коштів створено Фонд соціального страхування України.
Він єдиний орган, який у межах наданих йому повноважень здійснює керівництво та управління обов'язковим державним соціальним страхуванням.
Виконавчі дирекції фонду вирішують покладені на них завдання разом з профспілковими органами.
Кошти Фонду соціального страхування України не належать до складу державного бюджету України. Вони формуються за рахунок:
- збору на обов'язкове соціальне страхування;
- сум, одержаних платниками збору від працівників за видані путівки, які придбані Фондом;
- сум витрат на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, спричиненої трудовими каліцтвами, які завдані, і професійними захворюваннями," які виникли внаслідок порушень власником підприємства або уповноваженим органом чинних правил з охорони праці та техніки безпеки чи одержаних травм з вини організацій або окремих осіб;
- сум пені, штрафів, не прийнятих до заліку витрат із соціального страхування та інших фінансових санкцій щодо організацій та службових осіб;
- добровільних внесків підприємств, установ, організацій і фізичних осіб;
- інших надходжень (2% від коштів, одержаних від продажу спеціальних торгових патентів). Платниками збору є:
1) суб'єкти підприємницької діяльності, їхні об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які використовують найману працю;
2) відділення, філії та інші відокремлені підрозділи (без статусу юридичної особи), які розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади;
3) фізичні особи (СПД), які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси, члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо (на добровільних засадах).
Об'єктами оподаткування збору на обов'язкове соціальне страхування є: фактичні витрати на оплату праці працівників. До складу витрат долучаються виплати основної і додаткової заробітної плати, премії, заохочення, у тому числі в натуральній формі.
Ставка збору на соціальне страхування визначена в розмірі 4% від фактичних витрат на оплату праці для платників першої і другої груп, а також для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, але щодо працівників, які не є інвалідами. Для платників третьої групи - в розмірі 1% від суми оподатковуваного доходу (прибутку).
Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50% від загальної чисельності, збір на обов'язкове соціальне страхування визначається за ставкою 1% від об'єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств.
При одержанні від підприємств доходів у натуральному вираженні (продукцією їхнього власного виробництва) розмір доходу працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживачам у місяці нарахування доходів. Якщо в поточному місяці продукція не реалізувалась, то її вартість обчислюється за середньою відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижчою від собівартості. За ціною придбання обчислюється збір щодо натуральної продукції інших виробників.
Кошти на рахунки Фонду перераховують платники одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банків.
Підприємства, які виплачують заробітну плату два і більше рази на місяць, перерахування коштів здійснюють у дні одержання заробітної плати. При одержанні коштів на заробітну плату за підсумками місяця підприємства подають до установи банку платіжне доручення про перерахування коштів за уточненим розрахунком за весь минулий місяць з урахуван-ням раніше сплачених сум збору.
У разі нестачі у платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці та сплата збору на обов'язкове соціальне страхування здійснюється у пропорційних розмірах.
Підприємства, які здійснюють виплату заробітної плати на поточні рахунки фізичних осіб в установах банків, сплачують платежі до Фонду в день перерахування коштів на особові рахунки. При видачі підприємствами коштів на оплату праці з виручки від реалізації продукції (надання послуг), а також натуроплатою збір перераховується не пізніше наступного дня з дня видачі.
Фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, сплачують платежі до Фонду щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем виплати заробітної плати. Не внесені платником суми платежів у встановлений строк вважаються недоїмкою і стягуються в безспірному порядку з нарахуванням пені. Вона нараховується з суми не-доїмки за кожний прострочений день у розмірі, встановленому законодавством.
У разі, якщо заробітна плата не виплачувалась за відсутністю коштів на рахунку підприємства, пеня за несвоєчасне перерахування платежів до Фонду не стягується.
При стягненні недоїмки за платежам до Фонду строки давності не застосовуються.
Кошти Фонду соціального страхування України зберігаються та обліковуються на окремих поточних рахунках в установах банків. Вони використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають.
Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження збору, інших платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів здійснюють страхувальники, профспілкові органи й органи Фонду соціального страхування України.
3. Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду сприяння зайнятості населення України
Для сприяння і оперативного вирішення фінансових та управлінських проблем зайнятості населення

 
 

Цікаве

Загрузка...