WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес як складова бюджетного менеджменту - Реферат

Бюджетний процес як складова бюджетного менеджменту - Реферат

впровадження ще відсутні.
До експерименту з впровадження програмно-цільового методу планування бюджетного процесу уже залучено тридцять міст, зокрема Київ, Дніпропетровськ, Харків тощо. Так, у Харкові готуються два паралельні проекти: традиційний і програмний, із застосуванням програмно-цільового методу одразу в трьох галузях - культурі, освіті та охороні здоров'я. Крім того, на рівні державного бюджету запроваджено тільки окремі елементи програмно-цільового методу планування бюджетного процесу. Тому протягом 2006 року плануються такі заходи: провести експеримент щодо впровадження цього методу на базі п'яти міністерств - фінансів, освіти і науки, охорони здоров'я, економіки та аграрної політики [2, с. 6].
Переконані, що запровадження програмно-цільового методу планування бюджетного процесу дозволить перетворити бюджет "проїдання" на бюджет розвитку, збалансувати бюджети у середньостроковій перспективі і головне - якісно підвищить рівень бюджетного менеджменту.
Крім того, для ефективного використання програмно-цільового методу планування бюджетного процесу вкрай необхідно приступити до створення єдиної методологічної і законодавчої бази, зокрема: удосконалити чинне бюджетне законодавство; запровадити державні мінімальні стандарти надання соціальних послуг; підвищити рівень підготовки спеціалістів бюджетної сфери шляхом проведення навчань, тренінгів, семінарів для того, щоб змінити стереотипне мислення; розробити систему показників оцінки виконання бюджетних програм; розробити список типових бюджетних програм за галузями; розпочати практику розробки стратегічних планів та розробити програмну класифікацію бюджетних видатків. Запровадження цих заходів у бюджетний процес дозволить покращити управління фінансовими ресурсами.
Ефективності проведення бюджетного процесу, на нашу думку, можна досягти за рахунок:
- утримання стійкого балансу бюджету;
- застосування програмного методу формування видатків бюджету, програмно-цільового підходу до складання і виконання бюджетів, публічності звітів про витрачання бюджету, створення єдиного органу управління доходами та видатками бюджету;
- казначейського виконання бюджету;
- внутрішнього контролю за цільовим витрачанням коштів і створення єдиної інформаційної бази.
На стадії планування та розробки бюджетних програм нам у перспективі слід застосовувати, як у більшості країн світу, складання проекту бюджету не тільки на наступний рік, а хоча б на середньострокову перспективу. Наприклад, вивчаючи досвід проведення бюджетного процесу в США, можна було б виділити деякі позитивні моменти і запровадити в бюджетний процес України: у США проект бюджету висвітлює бюджетне планування на п'ять років, а бюджетні таблиці складаються з семи років - минулий рік, поточний рік і п'ять наступних років; при складанні проекту бюджету відбувається обмін інформацією, пропозиціями, оцінками і нарисами політичних рішень між Президентом США, працівниками виконавчої служби Президента США, міністрами, головами виконавчих відомств тощо; готується і випускається довідник, де зазначені основні дані про бюджет США, розповсюджується він як у США, так і за кордоном [14, с. 182-184].
Нагально назріває потреба створити єдиний центр управління державними фінансами, що дозволить ефективно формувати бюджет, ліквідувати потребу у здійсненні внутрішніх позик і тим економити державні кошти, які тратяться на обслуговування позичених коштів, а головне - ефективно управляти його виконанням.
Переконані, досягти ефективного бюджетного процесу без належної виконавської дисципліни практично дуже важко. Тому внутрішній контроль використання бюджетних коштів повинні здійснювати самі розпорядники бюджетних коштів, а зовнішній - Рахункова палата, Головне контрольно-ревізійне управління, а також Державне казначейство України. При чому, вкрай важливо надавати їм достатні повноваження зі здійснення фінансового контролю за використанням бюджетних коштів.
На нашу думку, підвищення ефективності функціонування бюджетного процесу можна досягти через прозорість формування та, особливо, використання бюджетних коштів. Це можна забезпечити за рахунок гласності всіх процедур бюджетного процесу, а також публікації бюджетів, звітів тощо у засобах масової інформації або через мережу Інтернет. Чому б і нам не запровадити зрозумілу для громадян звітність не тільки використання бюджетних коштів, але й за рахунок яких надходжень вони формувалися, тобто куди і як витрачаються їх податки.
Для удосконалення бюджетного процесу місцевих органів самоврядування важливо створювати дорадчі громадські комісії або робочі групи які, як правило, широко обговорюють питання економічного розвитку, стратегічне планування, в тому чи іншому регіоні і тим удосконалювати управління бюджетним процесом.
Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що існуючий рівень управління бюджетним процесом в Україні не задовольняє повною мірою поточні потреби бюджетного менеджменту. Необхідно запровадити на законодавчому рівні прозорий механізм звітності використання бюджетних коштів, що забезпечить усім нам цивілізоване комфортне життя.
Література:
1. Уряд підготував бюджет розвитку, а не споживання // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 220. - 18 листопада. - С. 4.
2. Управління бюджетом: через відкритість до ефективності / Нагребецька І. // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 234. - 8 грудня. - С. 6.
3. Бюджетна політика України / Жиберт Т.В. // Фінанси України. - 2005. - № 8. - С. 7 - 8.
4. Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення // Фінанси України. - 2005. - № 9. - С. 25 - 29.
5. Сова О.Ю. Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв'язання // Фінанси України. - 2004. - № 5. - С. 83 - 86.
6. Триває підготовка постійного бюджетного розпису // Урядовий кур'єр. - 2006. - № 7. - 14 січня. - С. 2.
7. Біттнер О. Верховна Рада відхилила проект бюджету - 2006. // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 241. - 17 грудня. - С. 2.
8. Бюджетний менеджмент: Підручник / Федосов В., Опарін В., Сафонова Л. та ін.; За заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864с.
9. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20 грудня 2005 р. № 3235 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 52. - ст. 3251.
10. Верховна Рада приступає до розгляду Бюджету - 2006 // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 179. - 22 вересня. - С. 1, 2.
11. Держбюджет буде щедрішим до АПК // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 246. - 24 грудня. - С. 2.
12. Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів. // Фінанси України. - 2004. - № 6. - С. 33-36.
13. Чугунок І.Я., Самошкіна О.А. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету. // Фінанси України. - 2004. - № 9. - С. 37-38.
14. Кодацкий В. Бюджетный процесс в развитых странах (опыт США). // Підприємство, господарство і право. - 2005. - № 12. - С. 182-184.

 
 

Цікаве

Загрузка...