WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес як складова бюджетного менеджменту - Реферат

Бюджетний процес як складова бюджетного менеджменту - Реферат

іззабезпечення бюджетного процесу є такі: складання і забезпечення виконання державного бюджету, забезпечення державних фінансових гарантій щодо соціального захисту населення, удосконалення методів бюджетного планування, складання поквартальних розписів доходів і видатків, здійснення контролю за виконанням державного бюджету, складання звіту про виконання державного бюджету тощо.
Міністерство фінансів України для реалізації поставлених перед ним завдань на всій території держави має розгалужену організаційну структуру, зокрема фінансові органи на регіональному рівні і в містах державного й обласного підпорядкування та їх районах. У містах районного підпорядкування, селах і селищах фінансові органи не створюються, а функції забезпечення бюджетного процесу покладаються на районні фінансові органи або на відповідні місцеві ради. Всі згадані територіальні фінансові органи мають систему подвійного підпорядкування [8, с. 114-120].
Важливим органом оперативного управління забезпечення бюджетного процесу є Державне казначейство України, яке: здійснює касове виконання державного бюджету і місцевих бюджетів за принципом єдиного казначейського рахунка; веде облік асигнувань, кошторисних призначень і зобов'язань розпорядників бюджетних коштів; здійснює взаємні розрахунки між державним і місцевими бюджетами; організовує збирання, зведення та аналіз фінансової звітності про стан виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів; організовує роботу територіальних органів Державного казначейства тощо.
До територіальних органів Державного казначейства України відносяться управління Державного казначейства в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах [8, с. 138-140].
До третьої групи органів управління бюджетом відносять галузеві міністерства і відомства, які виконують функції головних розпорядників бюджетних коштів [8, с. 26].
Наприклад, головний розпорядник бюджетних коштів у сільськогосподарської галузі - Міністерство агрополітики в 2006 році планує спрямувати 1,1-1,2 млрд грн на розвиток зернового виробництва, зокрема шляхом надання дотацій - 100 грн за 1 га посівів озимини і 50 грн - за 1 га ярих посівів [11, с. 2].
Як стверджують науковці, система управління бюджетним процесом складається з бюджетного планування, виконання бюджету та складання і затвердження звіту про його виконання [8, с. 26-149].
Бюджетне планування є основним елементом у системі управління бюджетним процесом. Його рівень значною мірою залежить від багатьох чинників. По-перше, від чіткості формулювання цілей і завдань як складових будь-якого менеджменту, у тому числі бюджетного менеджменту. По-друге, від достовірності інформації, яка використовується для розрахунків проекту бюджету. По-третє, від методології планування показників бюджету, зокрема прямого розрахунку - нормативний, аналітичний та програмно-цільовий методи.
Крім того, бюджетне планування дозволяє: забезпечити збалансованість фінансових ресурсів держави; визначити реальні джерела доходів бюджету та пріоритети у видатковій політиці бюджету; здійснювати ефективне управління державним боргом; реалізувати на практиці єдину бюджетну політику на всіх рівнях державної влади тощо.
Світова практика показує, що над удосконаленням бюджетного планування працюють уже довгий час. У 50-60 роках ХХ століття в США, Канаді, Франції застосовувалися такі методи бюджетного планування, як бюджетування "з нуля", програмне бюджетування та інші. На основі цих методів визрів сучасний метод - бюджетування, орієнтоване на результат. Останній забезпечує розподіл бюджетних ресурсів відповідно до цілей або функцій держави з урахуванням пріоритетів суспільного значення очікуваних кінцевих результатів.
В Україні здійснення стратегічного планування, тобто розробка стратегічних завдань держави на довгострокову чи середньострокову перспективу, а це відповідно 3-5 або 10-15 років, бажає бути значно кращим.
Певною мірою покращанню стратегічного планування сприятимуть:
- широке запровадження програмно-цільового методу планування бюджету;
- розробка ефективної системи показників попередньої оцінки програми, оцінки ефективності виконання програм;
- постійне проведення моніторингу впровадження програми;
- необхідність доповнення бюджетної функціональної класифікації програмною цільовою класифікацією;
- оптимізація системи бюджетних установ, а при потребі навіть їх реорганізація;
- належна організація внутрішнього і зовнішнього фінансового контролю за дотриманням чинного бюджетного законодавства [4, с. 26-27].
Після затвердження Бюджетного кодексу в Україні поступово запроваджується планування бюджетів усіх рівнів. Одним із основних методів планування бюджетних коштів є програмно-цільовий метод. При використанні цього методу зосереджується увага на тому, як найкраще використати обмежені ресурси для досягнення бажаного результату. Крім того, він забезпечує прозорість бюджетного процесу, а отже, сприяє виконанню завдань учасниками бюджетного процесу [12, с. 33].
На основі ретельного аналізу наявних бюджетних ресурсів, на думку окремих авторів, програмно-цільовий метод планування бюджетного процесу забезпечує фінансування програм головних розпорядників бюджетних коштів у плановому та наступних роках. Крім того, починаючи з 2004 року, головні розпорядники бюджетних коштів визначають суму коштів, необхідних для виконання бюджетної програми, законодавче обґрунтування її реалізації, напрями діяльності та відповідальних виконавців. При чому цей процес починається на етапі складання ще проекту державного бюджету [13, с. 37-38; 2, с. 6].
Перевагою програмно-цільового методу планування бюджетного процесу є можливість встановлювати чіткі пріоритети у використанні бюджетних ресурсів і, головне, платникам податків контролювати ефективність надання державних послуг. Таким чином, це сприятиме оптимізації бюджетного процесу.
Одна з головних переваг програмно-цільового методу планування - помітне підвищення відповідальності всіх без винятку муніципальних службовців за складання та виконання бюджету, оскільки він передбачає обов'язкове здійснення моніторингу, оцінки бюджету, стратегічного менеджменту. Крім того, він передбачає під час громадських слухань залучати громадськість до формування бюджету.
З метою оцінки економічної ефективності використання бюджетних коштів при застосуванні програмно-цільового методу планування бюджетного процесу держава здійснює моніторинг результативності бюджетних програм, тобто контролює реалізацію бюджетних програм на практиці.
Деякі автори розглядають програмно-цільовий метод планування бюджетного процесу не тільки як стратегічний план, а ще більше як управління бюджетом [12, с. 36].
Поки що програмно-цільовий метод планування бюджетного процесу на місцевому рівні перебуває на рівні експерименту і тому нормативні документи з його

 
 

Цікаве

Загрузка...