WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний процес як складова бюджетного менеджменту - Реферат

Бюджетний процес як складова бюджетного менеджменту - Реферат


Реферат на тему:
Бюджетний процес як складова бюджетного менеджменту
Сьогодні головним інструментом стратегічного розвитку держави є ефективний бюджетний процес як основна складова частина державного бюджету.
Затверджений бюджет 2006 року повинен сприяти розв'язанню таких основних завдань, як зростання соціальних виплат, збільшення інвестицій, зниження податків, розвиток села, розбудова доріг, охорона здоров'я, підтримка освіти та зміцнення самоврядування. Отже, у бюджеті 2006 року передбачені зміни у бюджетному процесі [1, с. 4].
У Бюджетному кодексі України в ст. 2, п. 11 бюджетний процес визначено як "регламентовану нормами права діяльність, пов'язану із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України". Також можна стверджувати, що бюджетний процес - це постійний процес визначення пріоритетів завдань та функцій держави, розроблення відповідних цільових програм, контроль за дотриманням бюджетного законодавства, визначення управлінських стратегій або бюджетного менеджменту. У свою чергу, бюджетний менеджмент являє собою інструмент для розв'язання соціальних проблем [2, с. 6].
Про актуальність теми свідчить те, що над проблематикою бюджетного процесу працювали і плідно працюють багато економістів і науковців. В Україні дослідженням окремих питань бюджетного процесу та бюджетного менеджменту присвячені праці вчених-економістів, зокрема В. Федосова, В. Опаріна, Л. Сафонової, І. Януля, С. Левицької та інших.
Водночас, незважаючи на численні наукові розробки, проблема управління бюджетним процесом не дістала системного розв'язання, а тому й надалі залишається актуальною і є предметом нашого дослідження. Необхідно, вивчаючи різні літературні джерела, визначити, які існують перспективні напрями та тенденції в удосконаленні бюджетного процесу. Отже, метою нашої статті є визначення основних напрямів удосконалення бюджетного процесу як складової бюджетного менеджменту.
Бюджетний процес весь час потребує постійного удосконалення на вимоги економічного, соціального, демографічного, екологічного, інших напрямів розвитку цілей і завдань держави. За допомогою бюджетного процесу держава втілює на практиці свою бюджетну політику. При чому виконання бюджетної політики не завжди вдається досягти за один бюджетний рік [3, с. 8; 4, с. 29].
На думку окремих авторів, не завжди законодавча влада розуміла значення бюджету і зокрема бюджетного процесу. Адже це не просто доходи і видатки, а в першу чергу це середньострокове бюджетне планування покращання добробуту громадян України [5, с. 86].
Невчасні або не виважені законодавчі норми стосовно бюджетного процесу призводять до розбалансування бюджету. Крім того, несвоєчасне прийняття Верховною Радою України закону про державний бюджет може призвести до того, що з 1 січня наступного року буде змушений діяти бюджет попереднього року, а це втрата можливості, перш за все, виконувати цільові бюджетні програми, так як уряд не може використовувати кошти повністю, а лише не більше 1/12 від річного обсягу затрат на той чи інший напрям. Прикладом подібного становища є ситуація, яка склалася в нас, коли на період підготовки постійного бюджетного розпису на 2006 рік країна живе за тимчасовим бюджетним розписом, який передбачає розпис бюджетних фінансів на перший квартал 2005 року [6, с. 2; 7, с. 2].
Незважаючи на те, що реформування бюджетного процесу розпочалося після прийняття Бюджетного кодексу України ще в 2001 році, але, на жаль, ще й до цього прийняті законодавчі нормативи не дозволяють запровадити єдині "правила гри" для всіх учасників бюджетного процесу. Тому постійно виникає потреба удосконалювати бюджетне законодавство [2, с. 6].
На думку І.Є. Януля, головними проблемами сучасного бюджетного процесу є [4, с. 25]:
- недостатньо об'єктивне бюджетне планування, яке не завжди відповідає реальним надходженням до бюджету;
- невиконання цільових бюджетних програм через непродумане їх складання;
- недостатня прозорість використання бюджетних коштів;
- недостатній або недійовий бюджетний контроль на кожній стадії бюджетного процесу та інші недоречності.
На думку В. Федосова, В. Опаріна та Л. Сафонової [8, с. 24], однією з основних причин низької ефективності функціонування бюджетного процесу є недостатня відповідальність учасників бюджетного процесу за цільове використання бюджетних коштів. Адже налагодженість бюджетного процесу значною мірою впливає на стан бюджету, а отже, на соціальні блага громадян суспільства.
У новому бюджетному році передбачено випереджаюче зростання видатків розвитку порівняно з видатками споживання. Видатки державного бюджету на 2006 рік перевищують його доходи на 12,9 млрд гривень. Граничний розмір дефіциту державного бюджету буде фінансуватися: за борговими операціями - 1,5 млрд грн; за рахунок надходжень від приватизації державного майна - 2,1 млрд грн. І фінансування за активними операціями - 9,3 млрд грн [9, с. 48, 92; 10, с. 2].
У 2006 році зросте мінімальна зарплата та пенсія - відповідно до 400 та 366 грн, зрівняються розміри пенсій військовослужбовцям, які пішли на пенсію у різний час, утричі збільшиться пенсія інвалідам-ліквідаторам чорнобильської аварії першої групи. Значно збільшаться асигнування для оновлення дорожнього комплексу, зокрема на будівництво метрополітенів, мостів та доріг, а також на розвиток відповідної інфраструктури.
У розвиток охорони здоров'я планується сконцентрувати зусилля на таких державних програмах, як боротьба зі СНІДом, раком, туберкульозом і серцево-судинними захворюваннями.
Щодо освітньої галузі, то передбачається збільшити бюджетне фінансування на ремонт сільських шкіл, на харчування учнів 1-4 класів та повне забезпечення початкової школи підручниками.
Крім того, планується збільшити бюджетні видатки на підтримку місцевих бюджетів у розміри 8,5 млрд грн, у тому числі через прямі трансферти - 4,7 млрд грн [1, с. 4].
Для того, щоб успішно виконати запланований на 2006 рік бюджет, необхідно чітко організувати систему управління бюджетним процесом, визначити завдання, обов'язки, відповідальність органів управління бюджетом. Бюджетний процес відображає систему управління бюджетом, що включає органи управління бюджетом, його структуру та методологію бюджетної діяльності.
Окремі автори виділяють три групи органів управління бюджетом. До першої відносять органи законодавчої та виконавчої влади, зокрема Верховну Раду та Кабінет Міністрів України. До другої групи - органи оперативного управління бюджетом і бюджетного контролю, зокрема, Міністерство фінансів та спеціалізовані органи - Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство тощо [8, с. 25].
Провідну роль у системі органів оперативного управління забезпечення бюджетного процесу відіграє Міністерство фінансів.
Основними завданнями Міністерства фінансів України

 
 

Цікаве

Загрузка...