WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний менеджмент: проблеми та перспективи - Реферат

Бюджетний менеджмент: проблеми та перспективи - Реферат


Реферат на тему:
Бюджетний менеджмент: проблеми та перспективи
Для процвітання та розвитку України важливою умовою є стабілізація бюджетної системи в країні. Тому головним завданням у державі є удосконалення основних механізмів бюджетного менеджменту. Ефективність управління бюджетом у ринкових відносинах має вирішальну роль для держави. Саме тому необхідно вивчати і удосконалювати функції органів законодавчої і виконавчої влади та фінансових органів стосовно бюджету та методів, що використовують ці органи у процесі управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають під час руху бюджетних потоків.
Як свідчить тисячолітня історія існування ринку, останній завжди ігнорував відрахування коштів з прибутку підприємств на вирішення соціальних проблем і тільки за допомогою ефективного бюджетного менеджменту забезпечуються стабільні соціальні гарантії.
На сьогодні розвиток фінансових відносин в Україні потребує удосконалення бюджетного менеджменту з метою підвищення ефективності державних послуг за рахунок раціонального використання бюджетних коштів. Тому нашим завданням є ретельне вивчення суті проблем бюджетного менеджменту за допомогою різних джерел наукової літератури та визначення основних напрямів удосконалення управління бюджетними ресурсами нашої країни.
Дослідженням з проблем бюджетного менеджменту присвячені останні публікації Вегери С.А., Ісмаїлова А.Б., Левицької С.О., Сафонової Л.Д., Самошкіної О.А., Чугунова І.Я., Юрія С. та інших економістів [2, 7, 9, 11-13].
Існують різні думки щодо на визначення бюджетного менеджменту. Одні автори визначають бюджетний менеджмент як управління коштами державного та місцевого бюджетів з метою цільового та ефективного їх використання, або іншими словами, це управління публічними коштами прозорими методами [5, 9]. Інший науковець вважає, що бюджетний менеджмент - це сукупність взаємопов'язаних дій (управлінських функцій), прийомів, методів, спрямованих на керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі руху бюджетних потоків [11, с.13]. На нашу думку, бюджетний менеджмент являє собою комплекс принципів, методів, функцій, прийомів і засобів з метою ефективного та цільового використання бюджетних ресурсів.
Отже, основним завданням бюджетного менеджменту є уміння успішно працювати як із дохідною, так і видатковою частиною бюджетів.
Недосконала методологія формування дохідної частини бюджету в попередні роки давала різницю від реальних обсягів, як правило, у бік зменшення. Для прикладу візьмемо минулий 2004 бюджетний рік, де видатки Зведеного бюджету України перевищували доходи за період січень-листопад на 6,2 млрд грн. Тому за цей період Державний бюджет України був зведений з дефіцитом 7,8 млрд грн. Подібна тенденція повторювалася з року в рік, що спостерігалося і в бюджетному плануванні на 2005 рік, де передбачено видатки Державного бюджету України у сумі 114 млрд грн., які також перевищують дохідну його частину на 7 млрд грн. [1, 4, 10].
Як показали дослідження, недотримання вимог бюджетного менеджменту виявилося основними причинами порушень використання бюджетів різних рівнів, зокрема:
- недотримання органами місцевого самоврядування та виконавчої влади норм чинного законодавства;
- відсутність належної вимогливості до підпорядкованих установ і організацій щодо бюджетної дисципліни;
- послаблення контролю за використанням бюджетних коштів;
- надання безповоротної фінансової допомоги суб'єктам підприємництва;
- прийняття дефіцитних місцевих бюджетів;
- недотримання порядку розподілу доходів між бюджетами різних рівнів;
- використання не грошової форми розрахунків у бюджетній сфері (з 2002 року заборонено);
- фінансування з місцевих бюджетів установ, які утримувалися за рахунок коштів державного бюджету [3, с. 28-30].
Крім того, Вегера С.А. [2, с. 183] стверджує, що неефективний бюджетний менеджмент спочатку призводить до виникнення надмірної диференціації суспільства, а потім до соціального конфлікту або навіть до соціальної катастрофи.
Тому з метою застереження подібного, особливо у міжбюджетних відносинах, бюджетний менеджмент повинен забезпечувати наступне:
- виконання окремих соціальних та економічних функцій;
- виконання повноважень, закріплених за кожним рівнем бюджетної системи;
- закріплення джерел доходів усіх рівнів;
- підтримку регіонів [7, с. 28].
На думку деяких авторів, ефективному бюджетному менеджменту заважають такі фактори: ручне управління місцевими бюджетами, завищення показників доходів, непередбачення субвенцій, непідпорядкованість ДПІ місцевим радам, відповідальність за помилки, допущені Мінфіном. Наприклад, на території Харківської області в 2003 році зібрано податків на душу населення - 1100 грн., а видатків з місцевих бюджетів області лише 560 грн. на душу [5, 8].
Бюджетний менеджмент повинен включати в себе такі складові:
- бюджетне планування;
- організацію виконання бюджету;
- облік виконання бюджету та звітність;
- контроль за виконанням бюджету [11, с. 17].
Бюджетному плануванню держави передує підготовча робота, що включає в себе розробку основних прогнозних макропоказників соціального і економічного розвитку України на плановий рік; розробку і затвердження Постанови Верховної Ради України "Про основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний рік"; аналіз виконання бюджету за минулий рік і очікуване виконання бюджету в поточному році та підготовку інструктивних листів про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік [11, с. 36].
На жаль, головна функція бюджетного менеджменту - стратегічне планування - у сучасних умовах не реалізується в Україні. Спроби розробити деякі стратегічні документи були, але невдалі, наприклад, бюджетна концепція (її розробка так і не була завершеною). У напрямі реалізації функції стратегічного планування першим кроком можна вважати розробку бюджетної резолюції на кожен рік (перша бюджетна резолюція була прийнята 7 липня 1995 року).
З прийняттям Бюджетного кодексу з'явилася можливість здійснювати бюджетний менеджмент на рівні місцевого самоврядування шляхом управління частиною фінансових ресурсів. На думку Жукінського А. [6, с. 42], тепер виник стимул до нарощування все більшого обсягу фінансових ресурсів, оскільки немає загрози втрати з початком нового бюджетного року державних дотацій. Крім того, можна застосовувати перспективне бюджетне планування, тобто планування бюджетних видатків на довгострокову перспективу.
На практиці в бюджетному менеджменті функцію планування виконують у два етапи: по-перше, доведення граничних обсягів бюджетних видатків на наступні роки для кожного розпорядника бюджетних коштів. По-друге, складання середньострокового прогнозу видатків бюджету в цілому [12, с. 40-41].
В останні роки спостерігається в бюджетному менеджменті надмірна централізація функції планування, оскільки в основуметодики бюджетного планування покладено формульний порядок розрахунку доходів і нормативний у плануванні видатків місцевих бюджетів.
Ряд авторів пропонують покращувати функцію бюджетного планування поступовим переходом до програмно-цільового методу. Наприклад, Чугунок І.Я. та Самошкіна О.А. стверджують, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі України встановлює зв'язок між виділенням бюджетних коштів і результатами їх використання, тобто зіставлення витрат і результатів [12, 13].
Виконання бюджету включає в себе організацію виконання дохідної частини бюджету, бюджетне фінансування та регулювання міжбюджетних потоків. Формування бюджетних засобів в Україні проходить по багатоканальній системі зверху вниз, тому має високу концентрацію ресурсів у державному бюджеті з наступним їх перерозподілом. Цей механізм має недоліки. Найбільше проблем виникає при розподілі функцій між різними ланками бюджетів та виконанні власних і делегованих повноважень органами влади. Передані повноваження повинні фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету або шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...