WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів - Реферат

Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів - Реферат

їхнього кумулятивного ВВП, а в 1991 році - лише 29 %. Тобто відбувся приріст пенсійних заощаджень на рівні майже 4,4 % щорічно. Для розрахунку використано формулу безперервного нарощування: r = ln(45 % /29 %)/10, де r - ставка нарощування [9, c.19].
У таблиці 1 можна побачити вражаючу динаміку зростання активів глобальних пенсійних фондів. При цьому, частка трьох - США, Великобританія та Японія - становить понад 80 % станом на 2001 рік. Це пов'язано з тим, що дані країни найбільше здійснили перехід до накопичувальної системи пенсійного страхування. За останніми даними, в світовій пенсійній індустрії у розпорядженні пенсійних фондів на кінець 2003 року знаходиться близько $15 трлн пенсійних активів [7]. Тобто порівняно з даними, наведеними в таблиці 1, обсяги глобальних пенсійних активів зросли ще на 3,5 трлн. доларів США, або на 30 % за два роки.
Таблиця 1
Структура та динаміка зростання активів глобальних
пенсійних фондів, млрд доларів США
Джерело: за даними сайту http://www.dfp.gov.ua
Країни з перехідною економікою, звичайно, знаходяться в ар'єргарді цього процесу, оскільки пенсійні реформи тут розпочалися з значною затримкою у часі, ніж у розвинених країнах. Крім того, "стартові умови" реформування були нерівними. Розвинені країни Західної Європи, Північної Америки, Південно-східної Азії почали реформаційний процес на фоні макроекономічної стабільності та економічного росту. Країни з перехідною економікою, зокрема, Східної Європи не мали таких умов і здебільшого реформування розпочалося за економічної кризи. Для порівняння можна навести дані щодо динаміки зростання активів пенсійних фондів у деяких країнах Східної Європи. У Болгарії з початку реформи (2000 рік) до 2002 року обсяги активів пенсійних фондів зросли до $121 млн, у Чехії - з 1994 до 2002 р. до $1,4 млрд, в Угорщині - з 1998 до 2002 р. до $3,4 млрд, в Польщі - з 1998 до 2002 р. до $6,7 млрд.
Якщо брати до уваги інший аспект діяльності глобальних пенсійних фондів, а саме, інвестиційну політику пенсійних фондів, то ці пріоритети простежуються з таблиці 2.
Таблиця 2
Структура інвестиційних активів глобальних пенсійних фондів, 2001
Джерело: за даними сайту http://www.dfp.gov.ua
Як видно з поданих даних найбільшу частку коштів, що знаходяться в управлінні пенсійних фондів світу, інвестовано в цінні папери - акції та облігації (майже 70 %). Тому для розвитку фінансових ринків перехідних економік світу пенсійні фонди мають велике значення не лише з погляду перспектив інвестиційного потенціалу, а й виходячи зі специфіки інвестиційної політики цих фінансових інститутів.
Таблиця 3
Структура активів пенсійних фондів Японії та США, %
Джерело: за даними сайту http://www.boj.or.jp
Так, в Японії загальний обсяг вкладень у цінні папери сягає майже 90 % загального обсягу інвестицій. При цьому близько чверті становлять інвестиції в цінні папери інших країн. З таблиці 3 видно, що в США лише за один рік обсяг інвестицій пенсійних фондів зріс на 7 %. Таким чином, пенсійні фонди по всьому світу стають вагомим елементом фінансових ринків не лише в межах національних ринків, а й на глобальному ринку фінансів.
При цьому головною перевагою пенсійних фондів як суб'єктів фінансового ринку є їх інвестиційна політика, яка характеризується високим рівнем вимог при визначенні напрямів інвестування та конкретних об'єктів вкладень.
У вітчизняному законодавстві, що регулює інвестиційну діяльність пенсійних фондів, існують певні обмеження щодо використання їх активів. Так, у статті 49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [4], зокрема, зазначено, що особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду під час провадження нею такої діяльності, не має права:
1) тримати на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду, при цьому не більше як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку;
2) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери доходи, за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України більше як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
4) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик більше як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
5) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, більше як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
6) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
7) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більше як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
8) придбавати або додатково інвестувати в іпотечні цінні папери, визначені законодавством України, більше як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
9) придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;
10) придбавати або додатково інвестувати в банківські метали більше як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів.
В Україні порівняно зі світовими стандартами функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення встановлено досить ліберальні вимоги щодо інвестиційної політики пенсійних фондів. Проте порівняно з іншими країнами світу ми значно відстаємо від світових темпів розвитку пенсійної системи. В Україні тільки починають створюватися нові інститути з великим інвестиційним потенціалом (що видно з наведених вище даних), які здатні суттєво прискорити не лише розвиток фінансового ринку України, а й реального сектора економіки. Це дозволяє в межах накопичувальної системи нагромаджувати значні обсяги інвестиційних ресурсів та відповідно створити передумови для довгострокового економічного зростання.
Література:
1. Vittas D. Pension Reform and Financial Markets / Development Discussion Paper.-
№ 697. - April. - Harvard University,1999.
2. Walker E., Lefort F. Pension Reform and Capital Markets: Are There Any (Hard) Links? / The World Bank, Social Protection Discussion Papers Series. - February. - 2002. - 76 p.
3. Chan-Lau J.A. Pension Fund and Emerging Markets // IMF Working Paper WP/04/181. - September. - 2004. - 30 р.
4. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV.
5. Гитман Лоренс Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования. - М.:Дело, 1999. - 1008 c.
6. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. - М.: Инфра-М, 1997. - 1024 с.
7. http://www.dfp.gov.ua/viewpage.php?iid=142&lang=ua
8. OECD Secretariat Compilation from Various National Sources and Institutional Investors Database. OECD. - 2002. - July.
9. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учебн. пособие для вузов: Пер. с англ. / Под. ред. М.Р. Ефимовой. - М.: Финанси, ЮНИТИ, 1999. - 527 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...