WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Cуверенні та субверенні кредитні рейтинги в оцінці ризиків фінансування позичальників - Реферат

Cуверенні та субверенні кредитні рейтинги в оцінці ризиків фінансування позичальників - Реферат

зобов'язаннями категорії ААА складали 0,01 % протягом року, ВВВ - 0,35 %, а категорії В- 3,0 % за рік [3].
Заслуговує на увагу дослідження факторів, які впливають на визначення рейтингів відповідними агентствами. Серед них фігурують у першу чергу показники внутрішньої та міжнародної статистики. Зарубіжні дослідники Р. Кантор та Ф. Пекер зафіксували високу кореляцію тільки шести макроекономічних показників із суверенними кредитними рейтингами [4]. До них належать: дохід на душу населення, темп зростання ВВП, інфляція, обсяги/динаміка зовнішнього боргу, рівень економічного розвитку, кредитна історія. Регресійний аналіз додатково показав, що у дев'яти з десяти випадків на зміну рейтингових оцінок, крім названих шести факторів, також впливали обсяги бюджетного дефіциту та дефіциту балансу поточних операцій.
Відліковується кілька років співробітництва України та вітчизняних корпоративних структур із міжнародними рейтинговими організаціями. Вперше, і досить високий, кредитний рейтинг державним запозиченням України був присвоєний агентством "Moody's" 6 лютого 1998 р. в класифікації В 2. Після погіршення ринкової кон'юнктури у вересні того ж року внаслідок запровадження конверсійних схем реструктуризації боргу по ОВДП мало місце погіршення рейтингу до В 3, а у лютому 1999 р. - до Саа 1. У січні 2002 р. "Moody's" відновила докризову оцінку платоспроможності державних цінних паперів України на рівні В 2. Паралельно й інші рейтингові агентства надавали аналогічні послуги. На сьогодні, крім трьох вищезазначених агентств, рейтингову оцінку зобов'язанням України як суверенного позичальника надає і агентство "Rating and Investment Information, Inc".
Суверенний рейтинг України, наданий провідними рейтинговими агентствами, з 2002 року покращувався чотири рази. Узагальнена картина кредитних рейтингів державних цінних паперів України, за даними Міністерства фінансів, подана в табл. 3.
Запозичення України згідно з даними наведеної таблиці 3 виглядають фактично маржинальними між інвестиційною і спекулятивною градаціями кредитних рейтингів (належність до позичальників з "найвищим" спекулятивним рейтингом є більш, ніж відносною). Такий рівень оцінки з боку міжнародних агентств вбачається необґрунтованим, і цьому є відповідні пояснення.
Протягом останніх років Україна має позитивний тренд динаміки державного боргу, обсяг якого скоротився відносно ВВП практично у два рази до 21 %. Успішна реструктуризація комерційної та офіційної частини боргу в межах відповідно Лондонського і Паризького клубів кредиторів у 2000-2002рр., а також вдалі емісії євробондів у 2003-2004 рр.* засвідчили дієвість інструментарію боргової політики і платоспроможності держави.
Таблиця 3
Кредитний рейтинг державних цінних паперів України
жерело: www. minfin.gov.ua.
Тут і далі зазначені дати присвоєння (підтвердження) рейтингу.
Тому кредитний рейтинг України в класифікаційній групі "В" на сьогодні вбачається замалим. За експертними оцінками, позиція України в частині дотримання критеріїв безпечності запозичень є чи не найкращою серед країн-позичальників у даній рейтинговій групі [5]. У вересні 2004 р. авторитетний у фінансовому світі міжнародний журнал "Institutional Investor's" опублікував кредитний рейтинг країн світу [6]. За півроку, з березня 2004, Україна піднялася на шість позицій: з 86 на 80 місце. Загалом у рейтингу зазначено 173 країни. За версією "Institutional Investor's", суверенний рейтинг нашої держави упродовж року зріс на 4,5 пункта і сягнув 37 балів (найбільша позитивна зміна у Мальти - 11,1 та Ізраїлю - 7,8). Найвищий суверенний рейтинг у вересні 2004 року був у Швейцарії - 95,2 бала (значення рейтингу встановлюється від 0 до 100 балів).
Звісно, кредитори справедливо очікують вчасного виконання наявних зобов'язань зі сплати боргових сум, особливо в періоди пікових виплат. Особливого значення на сьогодні набуває нормалізація відносин з Організацією боротьби з відмивання грошей (FATF) і закріплення позитивних зрушень у частині покращання інвестиційного клімату та іміджу держави. Безумовне врівноваження макроекономічної ситуації, бюджетної системи і поступальний розвиток корпоративного сектору дозволяють очікувати адекватних змін в оцінках платоспроможності і підвищення рейтингових категорій України як позичальника на міжнародних ринках капіталу.
Існує об'єктивний взаємозв'язок між рівнями суверенних і субсуверенних кредитних рейтингів, - перші з них є визначальними для фіксації загальної рейтингової оцінки.
Особливість субсуверенних запозичень полягає у тому, що кредитний рейтинг муніципальних чи корпоративних позичальників не може бути вищим, ніж рейтинг держави, і виходячи з цього потенційна вартість кредитування також синхронізується. У частині рейтингової оцінки муніципальних емісій цінних паперів (облігацій місцевих позик) запозичення Київської міської ради у 2003 р. отримали від рейтинги "В" та "В 2" відповідно від агентств S&P та Moody's з однаковим прогнозом "позитивний". Серед корпоративних позичальників першим з українських банків АКБ "Надра" у 2000 р. отримав від згадуваного вище рейтингового агентства "Thomson Вank Watch" досить невисокі оцінки (наприклад, тільки рівень ССС за довгостроковими запозиченнями), що не перевищували тогорічні відповідні державні рейтингові характеристики. Згодом, після стабілізації макроекономічної ситуації в державі разом з підвищенням кредитних рейтингів України банківські структури також отримали більш високі рейтингові оцінки. Так, АКБ "Укрсоцбанк" з 2003 р. користується довго- і короткостроковими кредитними рейтингами агентства Moody's на рівні В 2, а "Приватбанк" наприкінці 2003 р. отримав від агентств "Fitch" і "S&P" довгостроковий рейтинг "В-" з прогнозом "стабільний". На початку 2004 р. обидва зазначені банки успішно організували розміщення власних трирічних євробондів обсягами по 100 млн дол. США кожний під 10,875 % річних (Укрсоцбанк при посередництві банку ABN Amro, а Приватбанк використав послуги Credit Suisse First Boston). Банк "Аваль" у 2004 р. залучив річний синдикований кредит обсягом 45 млн дол США під 5,8 % річних.
Таким чином, підвищення прозорості та інформативної ефективності вітчизняного фінансового ринку потребує утвердження більш розвинених інфраструктурних інститутів і впровадження адекватних потребам рейтингових оцінок фінансового ризику.
Література:
1. www. bis. org / Annual Report. - 2002.
2. www. oecd.org / report, 2001 / analysis review.
3. Буклемишев О.В. Рынок еврооблигаций. - М.: Дело, 1999. - С.158.
4. Cantor R., Packer F. Determinations and Impact of Sovereign Credit Rating // Economic Policy Review. - 1996. - Vol. 2. - № 2. - October.
5. Корнєєв В. Компаративний аналіз державного боргу в рейтинговому розподілі країн-позичальників // Наукові праці НДФІ. - 2003. - Вип. 2. - С. 19.
6. www. minfin. gov. ua

 
 

Цікаве

Загрузка...