WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Формування доходів місцевих бюджетів - Реферат

Формування доходів місцевих бюджетів - Реферат


Реферат на тему:
Формування доходів місцевих бюджетів
На сучасному етапі трансформації економіки та бюджетної системи України гострою залишається проблема міжбюджетних відносин. Економічна сутність місцевих бюджетів полягає у формуванні грошових фондів та їхньому цільовому використанні. Вони зобов'язані забезпечувати необхідними коштами фінансування економічного та соціального розвитку відповідних територій, що здійснюється місцевими органами влади. Вплив органів місцевого самоврядування на формування нових економічних і соціальних відносин можливий лише в тому випадку, якщо вони матимуть у своєму розпорядженні достатній обсяг фінансових ресурсів.
Сукупність усіх видів доходів місцевих бюджетів, їхнє взаємопов'язане та цільове застосування утворює систему доходів місцевих бюджетів, що повинна вирішувати не лише фіскальні, а й регулюючі завдання: стимулювати зростання виробництва і підвищення його ефективності, забезпечувати соціальний захист населення та розвиток соціальної сфери.
У сучасних умовах переходу до ринкових відносин практика свідчить про недостатність дохідної бази місцевих бюджетів для виконання функцій, покладених на місцеве самоврядування. Отже, актуальність теми зумовлено незабезпеченістю місцевих бюджетів в Україні фінансовими ресурсами та їхньою неспроможністю надавати мінімальний рівень державних послуг.
Питання формування дохідної частини місцевих бюджетів, особливостей фінансових відносин на місцевому рівні висвітлювались у працях вітчизняних науковців і практиків, серед яких потрібно відзначити С.А. Буковинського, О.Д.Данілова, В.В. Зайчикову, О.П. Кириленко, В.І. Кравченка, О.І. Луніну, В.М. Опаріна, О.О. Сунцову, І.Я. Чугунова та інших. У дослідженнях розкрито зарубіжний досвід побудови міжбюджетних відносин і напрями застосування його в Україні.
Метою даної роботи є пропозиції щодо вдосконалення формування місцевих бюджетів у цілому та розподілу доходів між рівнями місцевих бюджетів.
Значення та роль доходів місцевих бюджетів певною мірою визначаються величиною ВВП, що через них перерозподіляється. За статистичними даними, протягом останніх років в Україні частка доходів місцевих бюджетів у ВВП (без урахування трансфертів) мала тенденцію до зниження: 2001 р. - 8,7; 2002 р. - 8,8; 2003 р. - 8,4; 2004 р. - 6,6; 2005 р. - 7,2 %. Також зменшувалася частка місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюд-жету: 2001 р. - 32,3; 2002 р. - 31,4; 2003 р. - 30,0; 2004 р. - 24,9; 2005 р. - 22,6 % (таблиця 1).
Таблиця 1
Частка місцевих бюджетів у ВВП і доходах зведеного бюджету, % [4]
Рік Частка у доходах зведеного бюджету Частка у ВВП
без урахування трансфертів з урахуванням трансфертів без урахування трансфертів з урахуванням трансфертів
2001 32,3 47,4 8,7 12,2
2002 31,4 46,3 8,8 12,8
2003 30,0 45,6 8,4 12,8
2004 24,9 43,3 6,6 11,5
2005 22,6 40,0 7,2 12,8
*Дані зі статистичного щорічника Державного комітету статистики за 2005 рік.
Частка місцевих бюджетів за доходами у перерозподілі ВВП та у зведеному бюджеті поряд з економічним і соціальним має важливе політичне значення. Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем розвитку держави та є загальним показником, який відображає рівень фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та дозволяє оцінити рівень розвитку місцевих бюджетів.
Якщо проаналізувати стан у країнах з перехідною та розвиненою економікою, то з таблиці 2 видно, що середній рівень частки доходів місцевих бюджетів у ВВП в країнах з перехідною економікою на 8,6 % нижчий, ніж у країнах з розвиненою економікою, і складає 8,0 %.
Таблиця 2
Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП, % [5]
Країна Частка доходів місцевих бюджетів у ВВП
Країни з перехідною економікою
Україна 12,0
Чехія 8,6
Угорщина 11,1
Латвія 10,8
Польща 12,0
Румунія 4,4
Середнє значення 8,0
Країни з розвиненою економікою
Данія 30,7
Франція 10,0
Італія 12,0
Великобританія 9,9
Середнє значення 16,6
Деякі позитивні зміни у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів в Україні відбулися у 2006 році. Станом на 1 липня 2006 року (за оперативними даними Державного казначейства України) до місцевих бюджетів надійшло 30 093,8 млн грн. До дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 13 828,4 млн грн, що на 33,0 % більше, ніж за січень-червень 2005 року і складає 49,2 % річного розрахункового показника Мінфіну.
Питома вага доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у січні-червні 2006 року, становить 86,1 % доходів загального фонду, що складає 109,4 % від розрахункового показника Мінфіну на даний період. При цьому план за доходами місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, із 690 адміністративно-територіальних одиниць - виконали 615 (плановий показник Міністерства фінансів на цей період виконано на 109,4 %).
Але з наведених даних видно, що протягом січня-червня 2006 року, як і протягом попередніх років, зросла вага трансфертів у доходах місцевих бюджетів. Так, частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів на 2004 р. становила 42,5 %; на 2005 р. - 43,5 %. Частка ж трансфертів у доходах місцевих бюджетів країн з перехідною економікою нижча, ніж в Україні. У Литві ця частка складає 0,3 %; Румунії - 10,8 %; Словенії - 20,9 %; Латвії - 28,1 %; Польщі - 40,2 %. Наведений аналіз свідчить про низький рівень самостійності та стабільності доходів місцевих органів влади в Україні.
Слід також зазначити, що згідно з бюджетною класифікацією доходи місцевих бюджетів України поділяються на: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, державні цільові фонди, офіційні трансферти. Їхній склад і структуру у 2001-2005 роках наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Структура доходів місцевих бюджетів у 2001-2003 р.р., % [3]
Показник 2001 2002 2003 2004 2005
Разом доходів 71,0 68,8 65,8 57,5 56,5
1. Податкові надходження, з них: 59,1 58,3 54,2 46,2 44,0
- прибутковий податок з громадян 35,1 38,3 39,4 31,8 30,7
- податок з власників транспортних засобів 2,2 2,1 1,7 1,7 1,6
- плата за землю 6,5 6,4 5,9 5,8 5,1
2. Неподаткові надходження, з них: 8,7 7,3 7,1 5,5 6,6
-

 
 

Цікаве

Загрузка...