WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фіскальна ефективність зміни податкових ставок залежно від форми власності - Реферат

Фіскальна ефективність зміни податкових ставок залежно від форми власності - Реферат


Реферат на тему:
Фіскальна ефективність зміни податкових ставок залежно від форми власності
Уже другий рік в Україні функціонує система оподаткування, в якій податкові ставки залежать від форми власності. У цьому випадку мається на увазі, що підприємства, які є власністю держави, повинні сплачувати податок на прибуток підприємств у розрізі ставки 50 %.
Такий підхід суперечить загальним принципам оподаткування, за якими правила оподаткування не повинні залежати від форми власності. У світовій економіці існує достатньо велика кількість варіантів стягування корпоративного податку, зокрема для деяких країн характерна залежність податкової ставки від рівня прибутків. Якщо для високорозвинених ринкових країн характерний немонотонний характер залежності ставки оподаткування від рівня прибутків (спочатку зростання, потім зменшення), то для країн, які розвиваються, - монотонний характер і суттєво менший рівень оподаткування. Держава, як власник, має всі права використовувати прибуток, що належить підприємству, однак у цьому випадку вона бере на себе відповідальність за оновлення основних фондів (інвестування у виробничий процес).
Розглянемо це питання докладніше з декількох поглядів: перший - фіскальна ефективність, запропонована урядом для зміни оподаткування, другий - ефективність економічна, тобто вплив таких змін на показники економічного розвитку та на поширення бази оподаткування. Що стосується першого пункту, то у 2005 році замість запланованих 5,9 млрд грн від підприємств державної форми власності до бюджету було отримано тільки 2,6 млрд грн [5]. На 2006 рік заплановано отримати надходження від підприємств державної та частково державної форм власності в розмірі 3,1 млрд грн (від податку на прибуток підприємств). Проаналізуємо питання оподаткування з погляду ефективності використання державного сектора економіки. Складовою державного сектора економіки є цілий спектр суб'єктів, до яких відносяться державні установи, підприємства, засновані на державній формі власності, підприємства із змішаним капіталом. Наші дослідження стосуються підприємств, які відносяться до державної форми власності та підприємств із змішаним капіталом. Питання щодо існування оптимальної частки підприємств державної форми власності в економіці України було розглянуто в роботі [2]. Іншу (маргінально-ліберальну) думку підтримує міністр фінансів КМ України В. Пинзеник, який вважає за необхідне найшвидшу приватизацію державних підприємств [4]. Щодо залежності рівня оподаткування від форми власності, то історичних прикладів не існує, а використовуються поділ на резидентів і нерезидентів, або існує розподіл умов оподаткування залежно від обсягів прибутку [7]. Тому метою даної роботи є аналіз впливу нерівномірності оподаткування за допомогою теоретичного аналізу податкового навантаження на мікрорівні та фіскальної ефективності на макрорівні.
Таблиця 1
Динаміка обсягу державного сектора економіки України в 1992-2003 рр. [2]
Роки Питома вага зайнятих у ДСЕ, % Питома вага в обсязі промислової продукції, % Питома вага в основних засобах, % Питома вага у кількості об'єктів, %
1992 82,9 81,8 73,2 70,1
1993 80,3 69,6 67,7 62,4
1994 75,5 62,2 65,3 53,1
1995 58,2 51,4 62,0 41,5
1996 52,0 40,6 58,9 28,8
1997 50,1 34,7 56,7 15,8
1998 49,0 30,5 52,6 14,7
1999 48,7 28,6 53,3 14,0
2000 48,9 23,7 54,5 13,5
2001 50,1 20,5 55,4 12,8
2002 51,7 18,6 54,2 12,3
2003 53,3 16,2 50,0 12,0
Останні п'ятнадцять років характеризувалися зменшенням кількості підприємств державної форми власності (табл. 1). Але в них досить зосереджена значна частка основних фондів, тому їх раціональне використання залишається актуальним завданням для української економіки.
Що стосується фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств, то частки цього податку у зведеному бюджеті також, як і частки інших бюджето-створюючих податків, подано у табл. 2.
Таблиця 2
Порівняльний аналіз частки окремих податків у зведеному бюджеті
Роки Податок на прибуток підприємств Податок на додану вартість Податок на доходи фізичних осіб
1996 18,2 20,7 8,6
1997 20,6 29,3 11,7
1998 19,7 25,8 12,3
1999 19,3 25,6 13,6
2000 15,4 19,2 13
2001 15,1 18,8 16,5
2002 15,2 21,7 17,5
2003 17,6 16,7 18
2004 17,8 18,5 14,6
Щодо частки окремих податків у зведеному бюджеті, то стабільне зростання характерне для динаміки податку на доходи фізичних осіб (прибутковий податок до 01.01.2004 р.). Внаслідок зростання ефективної ставки цього податку до 16 % у 2004 році перехід до плоскої шкали зі ставкою 13 % привів до суттєвого зменшення податкових надходжень з 18 % до 14,6 %, або в абсолютному виразі з 13,5 до 13,2 млрд грн, які не були компенсовані зростанням номінальних доходів громадян у 2004 році. Що стосується податку на прибуток підприємств, то важко виявити якусь закономірність, хоча можна сказати, що надходження від нього більш стабільні ніж від ПДВ. Крім того, необхідно зазначити, що зниження ставки у 2004 році з 30 % до 25 % не призвело до зменшення частки надходжень у зведеному бюджеті, тобто цей крок державного регулювання був позитивно сприйнятий з боку суб'єктів економічної діяльності.
Розглянемо питання впливу рівня оподаткування на інвестиційні процеси. Умова ефективності інвестування в основний капітал [1]:
(1)
де р - вартість одиниці продукції, F - виробнича

 
 

Цікаве

Загрузка...