WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фіскальні платежі за користування землями лісогосподарського призначення: нові підходи - Реферат

Фіскальні платежі за користування землями лісогосподарського призначення: нові підходи - Реферат

науковців, лісозаготівельник, тобто суб'єкт, який здійснює розробку лісосічного фонду, за вилучення деревини шляхом РПК не сплачує до бюджету попенної плати та ще й отримує фінансування від держави на виконання всіх виробничих операцій для їх здійснення (купівля машин і механізмів, будівництво і ремонт доріг, інших об'єктів інфраструктури, оплата праці та ін.). Оскільки лісозаготівельник суміщає такі повноваження з веденням лісівництва, тому й зацікавлений весь обсяг заготівлі лісових матеріалів (продукція лісопромислової діяльності) перевести у проміжне користування, тобто без внесення у повному обсязі фіскальних платежів за вилучені природні ресурси деревини.
Знеособлена фіскальна плата за одиницю виміру деревини у складі лісосічного фонду (максимально 10,97 грн/м3), що поступає на ринок, навіть від головних рубок не пропорційна ринковим цінам на лісові матеріали, а в поєднанні з лісовими матеріалами від РПК її можна розглядати як надто малу. Заниження фіскальної плати створює умови надприбутковості лісозаготівельного виробництва, яке ще й фінансується при цьому з державного бюджету.
Таблиця 1
Динаміка показників заготівлі лісових матеріалів лісовими господарствами усіх форм власності по Україні
Показники Одиниці виміру
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2005 до
2000, %
Заготівля лісових матеріалів (ліквід),
усього млн. м3 11,26 12,03 12,83 13,75 15,28 15,24 135,3
у т. ч.: РГК1 - " - 5,24 5,50 5,83 5,97 6,57 6,46 123,3
РПК2 - " - 6,02 6,53 7,00 7,78 9,71 8,79 146,0
РПК до загального
обсягу % 53,5 54,3 60,4 56,6 63,5 57,7 х
Надходження до зведеного бюджету, млн. грн 41,6 47,3 57,8 60,3 68,9 80,08 192,5
у т.ч. до державного - " - 40,3 45,0 55,5 58,3 65,2 70,92 175,98
Знеособлена ціна за таксами
- шляхом РГК грн/м3 7,69 8,18 9,51 9,77 9,93 10,97 142,6
- з урахуванням РПК - " - 3,58 3,74 4,32 4,24 4,27 4.65 129,9
Реальні умови для порушень у виконанні фіскальних зобов'язань є наслідком недосконалості законодавства, що регулює економічні відносини суб'єктів господарювання з лісівництва (лісгоспів) з державою, настанов практичної реалізації його положень, системи обліку лісокористування, заготовлених лісових ресурсів, слабкістю державного контролю за їх реалізацією. А це дозволяє суб'єктам господарювання не виконувати належним чином зобов'язання зі сплати до бюджету зборів за спеціальне використання лісових ресурсів. Однією з причин ухилень від сплати або неповноти надходжень згаданого збору є також недосконалість чинних методик визначення його сум і контролю за внесенням їх до бюджету, хоча теоретичні засади цього процесу наукою давно вивчені й впродовж довгого часу запроваджувались у лісівництві України і колишнього Союзу [5]. Ця недосконалість закладена й звітною формою "Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" [6].
Аналіз показників щодо обсягів заготівлі лісових матеріалів (ліквідної деревини за ф. 2 - лг річна) з сортименту за 2002 рік свідчить про невідповідність виходу конкретних сортиментів (отже, і їхньої грошової оцінки) з теоретичним розподілом і оцінкою лісосічного фонду за розмірно-якісними обліковими категоріями ресурсів деревини. Так, розрахунки, за даними Держкомстату, в цілому по Україні показали, що обсяги дров'яної деревини для технологічних потреб і дров для опалення склали більше 54 % ((2395,8 + 4543,6) / 12826,8 тис. куб. м)) у загальних обсягах заготівлі ліквідної деревини [7], хоча нормативний вихід дров'яної деревини за таблицями товарної структури лісостанів повинен бути у межах 10 - 25 % залежно від лісоутворюючої породи [8].
Це, у сою чергу, викликає строкатiсть надходжень лiсового доходу навiть у межах одних i тих же областей за 2003 i 2004 роки. Вона є очевидною (табл. 2). Вiдсотки надходжень до мiсцевих бюджетiв, наприклад, по Чернiвецькiй i Чернiгiвськiй областях, не можна пояснити
об'єктивними обставинами. Логічно зробити висновок, що в різних областях лiсiвники зайнятi переважно заготівлею лісових матеріалів. На розвиток побiчних користувань, надання послуг з мисливства i рекреацiї, пожвавлення туристичних заходiв, звичайно, у них не вистачає часу і уміння. Тому нормативно-правові щодо здійснення лісівництва і системи фіскальних платежів у лісовому господарстві потребують суттєвого оновлення.
Таблиця 2
Порівняння надходження збору за спеціальне використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду за 2003 і 2004 роки

з/п Назва
області (регіону) Надходження коштів до бюджету, тис. грн Відсоток
лдм/лдзв
зведеного,
лдзв у тому числі до:
державного, лдд місцевого, лдм
2004 2003 2004 2003 2004 2003 04 03
1. АР Крим 5,3 8,0 0,0 2,6 5,3 5,4 100 67,5
2. Вінницька 2401,2 2594,3 2400,8 2594,0 0,4 0,3 0,03 0,01
3. Волинська 4274,4 3829,2 3793,2 3479,0 481,2 350,2 11,3 9,1
4. Дніпропетровська 19,9 9,8 0,1 0 19,8 9,8 99,5 100
5. Донецька 8,1 3,9 0 0 8,1 3,9 100 100
6. Житомирська 11680,8 10292,4 11138,4 9984,0 542,4 308,4 4,6 3,0
7. Закарпатська 6280,2 6154,8 5663,7 5740,0 616,5 414,8 9,8 6,7
8. Запорізька 3,8 5,4 1,0 1,0 2,8 4,4 73,7 81,5
9. Івано-Франківська 3215,9 2669,2 3119,2 2520,0 96,7 149,2 3,0 5,6
10. Київська 6184,3 5107,8 6150,7 5094,0 33,6 13,8 0,5 0,3
11. Кіровоградська 372,8 590,5 370,4 585,0 2,4 5,5 0,6 0,9
12. Луганська 242,9 105,2 246,4 97,6 2,8 7,6 1,2 7,2
13. Львівська 4981,9 4550,3 4980,8 4548,0 1,1 2,3 0,02 0,05
14. Миколаївська 10,5 11,4 0 0 10,5 11,4 100 100
15. Одеська 36,1 1,3 6,7 0 29,4 1,3 81,4 100
16. Полтавська 530,1 357,4 396,7 344,0 133,4 13,4 25,2 3,8
17. Рівненська 4714,3 4043,4 4185,5 3608,0 528,8 435,4 11,2 10,8
18. Сумська 4796,2 4236,0 4750,6 4236,0 45,6 0 1,0 0
19. Тернопільська 1081,7 918,2 1081,4 917,0 0,3 1,2 0,03 0,13
20. Харківська 1090,8 526,7 446,7 433,0 644,1 93,7 59,0 17,8
21. Херсонська 48,7 55,6 0 0 48,7 55,6 100 100
22. Хмельницька 3406,8 2964,9 3313,1 2904,0 93,7 60,9 2,8 2,1
23. Черкаська 1944,0 1410,0 1940,8 1410,0 3,2 0 0,2 0
24. Чернівецька 4160,6 3490,2 4035,8 3437,0 124,8 53,2 3,0 1,5
25. Чернігівська 7344,5 3388,3 7193,7 3369,0 150,8 19,3 2,1 0,6
26. м. Київ 9,9 7,0 0 0 9,9 7,0 100 100
27. м. Севастополь 0,4 0 0,4 0 0 0 100 0
Разом
у відсотках, 04/03 68852,4
120,1 57331,2
100 65216,1
117,9 55303,2
100 3636,3
179,3 2028,0
100 5,3
х 3,5
х
у відсотках до лдзв 100 100 94,7 96,5 5,3 3,5
Зазначене, практично, стосується майже всiх тих областей, де лiси мають промислове призначення i продаж лiсосiчного фонду приносить основнi доходи, незважаючи на символiчнi їхні цiни i купiвлю лiсосiчного фонду самими ж держлiсгоспами, тобто без жодних ринкових структур із прозорим i вiльним доступом iншим суб'єктам лісопромислового виробництва.
Звернемо увагу й на те, що внаслiдок такої економічної полiтики i стану господарювання та справляння фіскальних платежів мiсцевi органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування вiд використання лiсiв, розташованих у межах їм пiдпорядкованих територiй, практично не отримують коштiв на формування власної фiнансової основи. Навіть у межах тих областей, де доходи до місцевих бюджетів досягають майже 100 % усіх надходжень, питомi їхні показники на

 
 

Цікаве

Загрузка...