WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів - Реферат

Фінансово-податкові проблеми впровадження в Україні механізмів кіотського протоколу та створення національного ринку парникових газів - Реферат

світового ринку ПГ національні фінансово-податкові системи регулювання викидів ПГ антропогенного походження мають три основні етапи розвитку:
- створення внутрішньої системи податкових інструментів регулювання викидів ПГ антропогенного походження;
- впровадження національної системи регулювання викидів ПГ антропогенного походження за допомогою ринкових механізмів Кіотського протоколу (у окремих країнах, в яких не введене оподаткування викидів ПГ антропогенного походження, він може бути першим етапом або здійснюватись одночасно з першим етапом);
- формування національної регулюючо-стимулюючої фінансово-податкової системи регулювання викидів ПГ антропогенного походження, що поєднує комплекс податкових і фінансових інструментів ринкових механізмів екополітики.
Згідно з рішеннями 7-ї Сесії Конференцій Сторін, виділено два підходи до визначення рівня готовності окремих країн і, відповідно, надання їм різних повноважень для участі в торгівлі квотами з введенням у дію Кіотського протоколу в 2008-2012 роках. При створенні лише національної системи регулювання викидів ПГ за допомогою ринкових механізмів Кіотського протоколу і виконанні інших обов'язкових вимог участь обмежена - для виконання проектів спільного впровадження необхідне їх підтвердження незалежним акредитованим агентом,здійснення торгівлі ОВК можливе лише з санкції Наглядової Ради. За іншим підходом, за умови створення національної регулюючо-стимулюючої фінансово-податкової системи регулювання викидів ПГ та створення на їх основі національних ринків ПГ, країни мають право вільно здійснювати трансакції з купівлі/продажу ОВК, за національними процедурами виконувати проекти спільного впровадження та фінансувати проекти в інших країнах. За останнім підходом право вільної активної участі в ринкових механізмах світового ринку ПГ мають не лише країни, але і їх компанії.
Для забезпечення національної безпеки та активної участі на світовому ринку ПГ не лише для держави, а й українських компаній в Україні, необхідно в стислі строки створити національний ринок ПГ на основі національної регулюючо-стимулюючої фінансово-податкової системи регулювання викидів ПГ антропогенного походження. Термін підготовки обмежений. Реєстрація в Секретаріаті РКЗК ООН триватиме лише до 1 січня 2007 р. (при цьому максимальний термін розгляду документів - 16 місяців). Таким чином, країни-Сторони Додатка В Кіотського протоколу, в т. ч. Україна, повинні до 1 вересня 2005 р. подати в Секретаріат РКЗК ООН необхідні документи для отримання дозволу на участь у торгівлі квотами на викиди ПГ.
Національна регулюючо-стимулююча фінансово-податкова система регулювання викидів ПГ антропогенного походження повинна стати першим етапом переходу до запровадження в Україні регулюючо-стимулюючої фінансово-податкової системи в усіх сферах господарства, де можлива її організація. Регулюючо-стимулююча фінансово-податкова система - це система фінансових і податкових інструментів та методів їх застосування, що діють в умовах ринкової економіки на принципах сталого розвитку і їх регулюючо-стимулююча функція направлена на забезпечення інноваційного розвитку соціально орієнтованої, екологічно збалансованої ринкової економіки України на основі комплексного врахування внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку. Таким чином, регулюючо-стимулююча фінансово-податкова система повинна стати основним механізмом переходу України до постіндустріального суспільства.
При обґрунтуванні регулюючо-стимулюючої фінансово-податкової системи регулювання викидів ПГ антропогенного походження необхідно організувати облік викидів ПГ антропогенного походження, створити базу платників податків, науково обґрунтувати систему диференційованих ставок податків на викиди всіх ПГ антропогенного походження, розробити єдину методику їх обчислення, надання пільг платникам податків за впровадження сучасних технологій та зменшення викидів ПГ, застосування фінансових санкцій за порушення норм оподаткування, привести у відповідність податкове законодавство з міжнародними нормами. Аналогічні заходи доцільно здійснити для створення належних умов впровадження ринкових механізмів Кіотського протоколу. Введення оподаткування викидів ПГ антропогенного походження, проектів спільного впровадження та трансакцій ОВК, ОСВ і ССВ необхідно здійснити шляхом реформування фінансово-податкової системи на основі концепції про "подвійні" дивіденди (термін і його значення за [11]), що може одночасно дати позитивні економічні, еко-логічні та соціальні результати шляхом посилення стимулюючої ролі екологічних податків та ослаблення негативного впливу недосконалих податків.
Разом з тим, на сьогодні в посланнях Президента України до Верховної Ради і в державних законодавчих актах при розгляді перспектив соціально-економічного розвитку України мало уваги приділяється одночасному комплексному вирішенню екологічних проблем, тобто не впроваджуються на практиці принципи сталого розвитку. Аналогічна ситуація складається і з науковим забезпеченням даного напряму, про що свідчить належно не розроблена і не затверджена на сьогодні концепція сталого розвитку України.
На нашу думку, не можна погодитися з думкою тих вчених, які вважають, що екологічні проблеми, у т. ч. пов'язані із забрудненням атмосфери, другорядні. На їх думку, в умовах, коли для дотримання норм екологічної безпеки необхідно щорічно витрачати в середньому 3- 5 % валового національного продукту держави, а в Україні, територія якої проголошена зоною екологічного лиха, цей показник у 10-15 разів менший, спочатку необхідно збудувати сильну цивілізовану економіку в державі, а вже потім на її основі забезпечити вирішення актуальних проблем охорони навколишнього середовища. Необхідно шукати шляхи вирішення еко-логічних проблем одночасно з іншими проблемами, у т. ч. і економічними, на принципах сталого розвитку. Саме на комплексне вирішення сучасних проблем в Україні буде направлено створення національного ринку ПГ. Останній сприятиме реалізації найбільш перспективних моделей подальшого розвитку:
- монетарної (шляхом збільшення надходжень іноземних інвестицій, капіталів за реалізацію сертифікатів на викиди ОСВ, ОВК);
- економічного розвитку (збільшення надходжень інвестицій, виконання проектів СВ впливатиме на модернізацію виробництва, стабілізацію економічного зростання з

 
 

Цікаве

Загрузка...