WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий механізм екологічного регулювання як засіб реалізації концепції сталого розвитку України - Реферат

Фінансовий механізм екологічного регулювання як засіб реалізації концепції сталого розвитку України - Реферат

реалізації сталого розвитку. Адже природокористування - це процес експлуатації природних благ з метою задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства [16, с. 80], природоохоронна діяльність, в основному заснована на введенні заборон та регламентації, а не на загальній раціоналізації природокористування [17]. На нашу думку, більш повно розкриває сутність цієї економічної категорії термін фінансовий механізм екологічного регулювання, зважаючи на визначення регулювання як впливу на об'єкт управління з метою досягнення стану його стійкості у разі виникнення відхилень від графіків, планових завдань, визначених норм і нормативів, а стійкості як звичайної динамічної рівноваги в період тривалого росту. Отже, якщо об'єктом управління є еколого-економічна система, то екологічне регулювання можна визначити як вплив на еколого-економічну систему з метою досягнення стану екологічної рівноваги. При чому під екологічною рівновагою ми будемо розуміти квазістійкий або квазістаціонарний стан екологічних систем. Баланс змінених людиною компонентів, які формують НПС, і природних умов, призводить до тривалого (умовно нескінченного) існування даної екосистеми [18].
На нашу думку, недоцільно вживати термін фінансово-кредитний механізм, оскільки кредит є складовою фінансів, а кредитна система, як складова фінансового ринку, відноситься до фінансової системи [19; 20].
Враховуючи зауваження Василика О.Д. [21] щодо обов'язковості законодавчого закріплення складових механізму та докази Онишко С.В. [7] про системний характер фінансового механізму, можна дати своє визначення фінансового механізму екологічного регулювання. Це система спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм, методів, інструментів і важелів створення і використання фінансових ресурсів з метою досягнення екологічної рівноваги, еколого-економічної збалансованості функціонування суспільного виробництва, раціонального природокористування та зниження негативного антропогенного впливу на НПС. У складі фінансового механізму екологічного регулювання, необхідно виділити такі методи, інструменти та важелі, як:
- збори за спеціальне використання природних ресурсів;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;
- фінансові стимули, зокрема надання пільг при оподаткуванні на заходи, пов'язані з оздоровленням та охороною навколишнього природного середовища;
- фінансові санкції (штрафи за порушення природоохоронного законодавства);
- система фінансування та кредитування природоохоронних заходів (місцевий і державний бюджети, природоохоронні фонди, банки, кошти підприємств і організацій, іноземні надходження, інвестиції);
- екологічне страхування.
Сутність будь-якої економічної категорії, у тому числі і фінансового механізму, проявляється в її функціях. Функції показують, якими методами реалізується економічна категорія (фінансовий механізм у нашому випадку). Функціями фінансового механізму в науковій літературі визначають фінансове забезпечення та фінансове регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Щодо функцій фінансового механізму екологічного регулювання можна сказати, що це фінансове забезпечення природоохоронних заходів і фінансове регулювання, раціонального природокористування та зниження негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.
Результати аналізу дозволяють зробити такі висновки:
1. Дослідження теоретичних засад концепції сталого розвитку дозволило визначити поняття сталого розвитку як такого, при якому не знищується його природна основа, умови життя, що створюються, не призводять до деградації людини і соціально-деструктивні процеси не розвиваються до масштабів, що загрожують безпеці людства. Це визначення охоплює всі сфери суспільного життя, всі загрози існуванню цивілізації і спрямоване на попередження небезпеки виживання суспільства.
2. У контексті досліджуваних понять "слабкої" та "сильної" сталості, доведено необхідність прийняття за основу концепції "слабкої сталості", що передбачає екологізацію економіки та економічного розвитку через широке використання податкових механізмів.
3. Приймаючи за основу національної концепції концепцію "слабкої сталості", постає питання про механізми її реалізації. Одним з них є фінансовий механізм екологічного регулювання.
4. Фінансовий механізм екологічного регулювання можна визначити як систему спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм, методів, інструментів і важелів створення і використання фінансових ресурсів з метою досягнення екологічної рівноваги, еколого-економічної збалансованості функціонування суспільного виробництва, раціонального природокористування та зниження негативного антропогенного впливу на НПС. У складі фінансового механізму екологічного регулювання необхідно виділити такі інструмен ти, як збори за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення НПС; фінансові стимули, зокрема надання пільг при оподаткуванні на заходи, пов'язані з оздоровленням та охороною навколишнього природного середовища; фінансові санкції (штрафи за порушення природоохоронного законодавства); система фінансування та кредитування природоохоронних заходів (місцевий і державний бюджети, природоохоронні фонди, банки, кошти підприємств і організацій, іноземні надходження, інвестиції); екологічне страхування.
Література:
1. Pearce D., Markandya A., Barbier E. Blueprint for a Green Ekonomy. - L.: Earthscan Publications Ltd., 1989. - XYI, 192 p.
2. Программа действий: Повестка дня ХХІ век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. - Женева, 1993.
3. Pearce D., Markandya A., Barbier E. Blueprint for a GreenEkonomy. - L.: Earthscan Publications Ltd., 1989. - XYI, 192 p.
4. Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? - М., 1999. - 288 с.
5. Коптюг В.А. На пути к устойчивому развитию цивилизации // Свобод. мысль. - 1992. - № 14. - С. 3-16.
6. Проект Концепції сталого розвитку України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Сайт Програми сприяння сталому розвитку: http://www.undpsust.kiev.ua.
7. Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Открытая экономика. Экспертный канал http://www.opec.ru/.
8. Александрович И.М., Шеулин А.С. Устойчивое инновационное развитие как экологи-ческий императив // Устойчивое развитие. Наука и практика. - 2003. - № 3. - С. 79-82.
9. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 1999. - 319 с.
10. Хайтун С.Д. Человечество на фоне универсальной эволюции: сценарии энергетичес-кого будущего // Вопросы философии. - 2005. - № 11. - С. 90-105.
11. Илларионов А., Пивоварова Н. Экономические последствия ратификации Российской Федерацией Киотского протокола // Вопросы экономики. - 2004. - № 11.
12. Телиженко А.М. Экономика чистого воздуха: международное управление. - Сумы: ИТД "Университетская книга", 2001. - 326 с.
13. Міщенко В.С., Підкамінний І.М. Віртуалізація еколого-економічного механізму природокористування. [Електронний ресурс]. Сайт Ради національної безпеки і оборони. - http://dual.rainbow.gov.ua/
14. Синякевич І. Економічні інструменти екополітики: Економіка України. - 1999. - № 10. - С. 78-83.
15. Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні. - К.: Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, 2003. - 88 с.
16. Кашенко О.Л. Фінанси природокористування. - Суми: Видавництво "Університетська книга", 1999. - 421 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...