WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансові інститути ринку рейтингових послуг України - Реферат

Фінансові інститути ринку рейтингових послуг України - Реферат

агентства). Доцільність користування послугами кредитних бюро полягає в наступному: стає можливим прогноз поведінки і платоспроможності позичальників, фіксація їх прямих і опосередкованих зобов'язань, передбачення дефолтів і порушень домовленостей. Бюро зможе слугувати основним інструментом поліпшення доступу позичальників до кредитів, удосконалення управління кредитними портфелями банківських і небанківських установ.
В умовах вітчизняного фінансового ринку кредитні бюро можуть зосередитися на наданні недорогих рейтингових послуг, обслуговуванні середнього та малого бізнесу. На українському ринку рейтингових послуг у перспективі може бути створено не одне, а мережа кредитних бюро, орієнтованих на "випуск думок про кредитоспроможність". Можливий регіональний принцип до організації діяльності кредитних бюро. Поле діяльності кредитних бюро досить широке - збір і надання інформації про дійсних і потенційних позичальників та учасників фінансового ринку, таких як статистика платіжної дисципліни, кредитна історія, відомості про судові позови та розгляди тощо.
В окремих випадках спеціалізовані бюро можуть створюватися для надання послуг у певному секторі ринку цінних паперів (наприклад, ринку векселів) з участю професійних саморегульованих організацій, зацікавлених у підтримці стабільності на цьому сегменті ринку, і за підтримки вітчизняного рейтингового агентства.
Наступний суб'єкт українського ринку рейтингових послуг, потреба в якому стає все більш явною, - це рейтингові консультанти. Їх наявність серед суб'єктів ринку рейтингових послуг обумовлена тим, що залучення професійного консультанта дозволяє максимізувати кредитний рейтинг. Це очевидно, оскільки будь-яка професійна діяльність за відповідних умов призводить до економії адміністративних і фінансових ресурсів, скорочує ризик при взаємодії ринкових контрагентів, забезпечує вигідне представлення кредитних позицій емітента і кращу підготовку вищого управлінського персоналу до зустрічі з представниками рейтингових агентства, як наслідок - вірогідність підвищення очікуваних підсумкових результатів, тобто значень рейтингу і його перспектив. Рейтингове консультування може відбуватись на базі українських компаній, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, а також тих, що займаються консалтинговою діяльністю в широкому розумінні.
Можна виділити кілька груп споживачів інформації про кредитні рейтинги: зацікавлені державні і корпоративні установи, а також фізичні особи. У першу чергу серед них вирізняються банківські та небанківські фінансові структури-посередники, що надають послуги з відстрочкою платежу (в Україні, крім банків, це кредитні спілки, ломбарди, страхові та лізингові компанії). Серед них банки є найбільш зацікавленими організаціями внаслідок оперування найбільшими обсягами кредитних операцій. Усі фінансові структури потребують релевантної кредитної інформації як для власних потреб - коли вони виступають як інвестори при купівлі цінних паперів суб'єктів господарювання чи при кредитуванні останніх, так і для трастового обслуговування своїх клієнтів.
Важливу групу клієнтів установ рейтингової інфраструктури утворюють державні регуляторні органи, що здійснюють нагляд за діяльністю фінансових посередників. Обов'язково відслідковують кредитні історії саморегульовані організації та асоціативні об'єднання учасників ринку. Насамкінець, у непрофесійному середовищі домогосподарства постійно поповнюють пласти кредитної інформації і одночасно користуються кредитними оцінками для вибору тих чи інших посередницьких пропозицій. Зрозуміло, що всі групи споживачів кредитної і рейтингової інформації користуються відповідними даними лише за умов сприйняття рейтингових оцінок як об'єктивного, незаангажованого і професіонального результату спеціальної аналітичної роботи.
Таким чином, український ринок рейтингових послуг найближчим часом може об'єднувати: діяльність міжнародних рейтингових агентств (S&P, Moody's, Fitch); кілька вітчизняних рейтингових агентств, що надають послуги на конкурентній основі; мережу спеціалізованих кредитних бюро (близько чотирьох: західні регіони, східні регіони, південні регіони, центр); рейтингове консультування на рівні мікрозамовлень різними професійними учасниками, банками і консалтинговими фірмами.
Як показує світовий досвід, на внутрішньому ринку країни без суттєвих наслідків конкурентної боротьби можуть працювати одночасно 2-3 рейтингові агентствах [2]. Оскільки ніша рейтингових послуг в Україні є багатообіцяючою, цей напрям діяльності можна вважати достатньо перспективним. Тому "боротьба" за клієнта для рейтингових агентств - основне питання.
У перспективі рейтинговий бізнес може стати прибутковим. Якщо рейтингове агентство протягом місяця може присвоювати в середньому 2-3 рейтинги за договорами, то протягом року їх кількість теоретично складе від 20 до 40 рейтингів. Надалі, при сприятливому стані розвитку ринку, кількість наданих агентством рейтингів буде обмежуватися лише масштабами його діяльності, рівнем підготовки фахівців-аналітиків, бізнес-зв'язками тощо. Виходячи з того, що за експертними даними середня ціна присвоєння і моніторингу рейтингу в Україні дорівнює $ 10-15 тис. (оцінка емісії може бути ще більшою), річна прибутковість національного рейтингового агентства від присвоєння рейтингу може скласти від $ 200 до $ 500 тис. Для порівняння: послуги Moody's у перший рік складання рейтингу обійдуться клієнту $ 120-130 тис., а щорічна його підтримка становитиме $ 60-70 тис. У той же час, російське рейтингове агентства "Експерт РА" пропонуєрейтинги для страхових компаній українського ринку за $ 2-6 тис. Крім того, доходи агентству приносить не тільки процедура присвоєння рейтингів, але й надання додаткових інформаційно-аналітичних послуг (оглядів ринків, маркетингові дослідження та ін.). Як наслідок, прибутковість рейтингового агентства може імпліцитно зростати залежно від диверсифікації спектра наданих додаткових послуг.
У цілому розвиток ринку рейтингових послуг доцільно здійснювати на добровільних засадах, з допуском до процедури рейтингування всіх потенційних клієнтів. Оплата послуг рейтингових агентств повинна здійснюватися емітентами за рахунок власних, а не бюджетних коштів. Отримання оцінок національних рейтингових агентств представлятиме інтерес тільки в тому випадку, якщо якість роботи цих агентств буде визнана в міжнародному економічному середовищі.
З урахуванням аналізу започаткування діяльності фінансових інститутів на ринку рейтингових послуг в Україні уявляється можливим дати прогноз розвитку вітчизняного рейтингового бізнесу. Економічна історія показує, що висока волатильність ринку і фінансові кризи підвищують попит на рейтингові послуги. Зазначене справедливе і для вітчизняного фондового ринку.
У найближчій перспективі (2-3 роки) розвиток ринку рейтингових послуг України відбуватиметься: а) через появу перш за все суб'єктивних несанкціонованих рейтингів, розширення видів пропонованих продуктів і в зв'язку з цим, організацію нових специфічних рейтингових служб, стимулювання рейтингової практики з боку міжнародних і українських рейтингових агентств. Особливо гостро стоятиме проблема об'єктивної рейтингової оцінки (не завищеної або заниженої); б) під впливом таких чинників, як встановлення афілійованих відносин між українським і міжнародними рейтинговими агентствами та розповсюдження репутації останніх на вітчизняні рейтингові фірми. Існує вірогідність того, що український ринок рейтингових послуг буде сформований у вигляді олігополії за допомогою охоплення, перш за все, великих експортно-орієнтованих компаній і фінансових інститутів, особливо тих, які побажають доповнити міжнародний рейтинг національним.
Логічним кроком передбачається продовження цілеспрямованої підтримки формування рейтингової інфраструктури з боку відповідних органів державної влади, відповідальних за регулювання фінансових ринків та діяльність його учасників.
Таким чином, підвищення прозорості та інформативної ефективності вітчизняного фінансового ринку потребує утвердження більш розвинених інфраструктурних інститутів і впровадження адекватних потребам клієнтів рейтингових оцінок кредитного ризику.
Література:
1. Экономические известия. - 2005. - № 53. - С. 4.
2. Лямец С. Плюсы и минусы обязательного рейтингования // Киевские ведомости. - 2004. - 16.09.

 
 

Цікаве

Загрузка...