WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Теоретичні основи регіональної податкової політики - Реферат

Теоретичні основи регіональної податкової політики - Реферат

платежів.
На нашу думку, потенційна база оподаткування - значно ширше за змістом поняття. Вона може бути сформована при оптимальному використанні всіх можливостей регіону - виробничих, природних, демографічних тощо.
Складовою потенційної бази оподаткування є розширена база оподаткування, яка формується аналогічно до потенційної, однак джерелом її формування, крім поточних нарахувань податків і зборів (обов'язкових платежів), фактичної сплати поточних платежів, які не нараховуються, є сума коштів, на яку скорочено недоїмку податків і зборів до бюджету.
При прогнозуванні напрямів розширення бази оподаткування, яка передбачає в традиційному розумінні збільшення податкових надходжень за рахунок детінізації економіки, скорочення податкових пільг, податкової заборгованості тощо та вдосконалення її територіальної структури, необхідно, на нашу думку, враховувати такі важливі моменти:
- активізацію процесів деконцентрації виробництва, зокрема за рахунок виведення із основних мегаполісів-ядер агломерацій, що формувались навколо столиці і регіональних центрів (м. Києва, Донецька, Харкова, Львова тощо), дочірніх фірм, філіалів, спеціалізованих цехів у "периферійну" зону відповідних агломерацій із урахуванням демографічного, природоресурсного, науково-технічного потенціалу цих поселень, їх транспортної та екологічної ситуації;
- інтенсивний розвиток продуктивних сил, розширення і більш ефективне використання вже існуючих та створення нових виробничих потужностей, підприємств і фірм, зокрема в малих та середніх містах України з метою їх економічного зростання, покращання якості життя населення-і, відповідно, підвищення податконадходжень;
- сприяння, зокрема "податкового" стимулювання, розвитку підприємницької діяльності у сфері побутово-транспортної інфраструктури в межах транснаціональних транспортних (у першу чергу автомобільних), коридорів, що виступатиме важливим фактором соціально-економічного розвитку відповідних територій та сприятиме розширенню бази оподаткування;
- розвиток різностороннього прикордонного співробітництва, спрямованого на підвищення економічної активності населення, його добробуту, зайнятості, розвитку виробничої і соціальної інфраструктури, а значить і збільшення кількості суб'єктів оподаткування.
Важливим у контексті розширення бази оподаткування є вдосконалення її галузево-територіальної структури з регіонально-конкретизованим визначенням основних галузей-локомотивів росту.
Для збільшення обсягів податкових і неподаткових платежів доцільно здійснювати також територіально-конкретизовану підтримку стратегічно важливих підприємств, які мають потенціал росту.
Більш ґрунтовно розроблена в науковій літературі категорія "податковий потенціал регіону " (ППр).
Як щодо визначення сутності поняття "податковий потенціал", так і щодо методів його обрахунку існує чимало різних думок.
Так, Н.В. Кашина під податковим потенціалом розуміє оцінку природного обсягу доходів, який може бути реально зібраний на території регіону при середньому по області коефіцієнті і зборі податків. Розрахунок показника ППр за даною методикою спирається на те, що податковий потенціал території рівний сумі потенціалів окремих податків. Однак запропоновані нею обрахунки ППр за допомогою методу репрезентативної системи податків досить трудоємкі.
Ще один підхід, майже подібний до розгляду ППр у П.В. Горського, розглядає податковий потенціал як суму потенціалів усіх діючих у даному регіоні окремих податків. Однак, враховуючи вищезазначені тлумачення, неможливо оцінити суму потенціалу кожного податку, який сплачує регіон, бо несумісні одиниці обрахунку їх бази оподаткування.
Досить грунтовно визначення, сутність, методологічні підходи до обрахунку податкового потенціалу наведено в роботі С.В. Каламбета. По суті, це одна із основних розробок в українській науковій літературі останніх років, присвячена обчисленню як реальних, так і прогнозних доходів, апробована на прикладі Дніпропетровської області. Завизначенням автора, податковий потенціал - це сукупна величина укладених у товар інтелектуального потенціалу, фізичних сил (праці), матеріальних та енергетичних витрат до вартості основних фондів та засобів виробництва, що може відображати можливість відшкодування деякої умовної величини надходжень до загальносуспільних витрат життєзабезпечення і розвитку держави". На основі наукового визначення податкового потенціалу сформовано основний податковий закон - закон відповідності, сутність якого полягає в тому, що рівень податкових стягнень повинен відповідати обсягу новоствореної вартості, що залишається після всіх відтворювальних потреб. Однак, на нашу думку, досить складно в нинішніх умовах нестабільності економіки, слабкої інформаційної бази достовірно, об'єктивно визначити науково-обгрунтований розрахунок суми витрат на відтворення життєво необхідних потреб громадян та частки прибутку суб'єктів господарювання для інвестиційних потреб.
На нашу думку, податковий потенціал регіону (ППр) можна розглядати у широкому та вузькому тлумаченні. У широкому значенні поняття податковий потенціал - це обсяг ресурсів території, що підлягають оподаткуванню. У більш вузькому розумінні ППр - це реальний обсяг податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які може акумулювати регіон при повному використанні своїх ресурсів в умовах діючого податкового законодавства.
Від чого ж безпосередньо залежить обсяг ППр? По-перше, від базової для податкової сфери характеристики податкоспроможності. Між ними існує прямий зв'язок: чим вищий рівень податкоспроможності, яка значною мірою залежить від рівня соціально-економічного розвитку регіонів, тим більше фінансових ресурсів акумулює регіон і тим вищий обсяг його податкового потенціалу. По-друге, від ефективності самих механізмів оподаткування та якості роботи податкової служби в цілому. По-третє, від обґрунтованості та суспільної ефективності податкової політики в державі. По-четверте, від удосконалення законодавчого забезпечення податкової сфери, впровадження в життя Податкового кодексу, дотримання якого б гарантувало ефективне виконання всіх функцій податкової служби як професійно, так і суспільно-орієнтованих. По-п'яте, від загального фінансово-економічногостану держави та утвердження ринкових відносин.
Податковий потенціал регіону формується в межах певного економічного простору, важливою складовою якого є податковий простір регіону.
Податковий простір є дуже складним за своєю змістовною структурою. Він включає елементи як виробничої, так і соціальної та податкової сфер. На нашу думку, податковий простір регіону як наукова категорія відображає всю різноманітність об'єктно-суб'єктних відносин у регіоні, які виникають у процесі формування бази оподаткування, адміністрування податків, зборів та інших платежів і контролю за їх сплатою.
Для забезпечення внутрішньорегіональної територіальної справедливості в оподаткуванні при закономірно нерівномірному податковому тиску, пов'язаному, в першу чергу, з нерівномірним соціально-економічним розвитком, важливим є дослідження основних аспектів формування та реалізації регіональної податкової політики і розробка понятійно-термінологічного апарату.
Рис. 1. Податкоспроможність як результат дії інших суспільно-териториальних властивостей і соціально-економічних характеристик

 
 

Цікаве

Загрузка...