WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Стан і перспективи формування систем ризик-менеджменту в банках України - Реферат

Стан і перспективи формування систем ризик-менеджменту в банках України - Реферат

впровадити систему ризик-менеджменту, що відповідає міжнародним стандартам.
Крім того, однією з найважливіших проблем організації ризик-менеджменту, є відсутність кваліфікованих кадрів [2, c.109]. Останнім часом керівництво банків стало приділяти більше уваги навчанню та розвитку співробітників. Саме кваліфікований персонал зможе побудувати ефективну систему ризик-менеджменту та вивести її на новий якісний рівень. Найбільшою проблемою є те, що вищі навчальні заклади дають лише загальні знання щодо банківських ризиків, навчання фахівця відбувається на робочому місці методом проб і помилок. Одним із форм навчання є практичні семінари та форуми, але, на жаль, вони переважно присвячуються загальним основам управління ризиками, а практичні аспекти майже не висвітлюються, оскільки банківські фахівці дуже не охоче діляться своїм досвідом і наробками. Вирішення даної проблеми відбуватиметься поступово. Накопичення позитивного досвіду управління ризиками саме в українських умовах сформує базу для навчання молодих фахівців. Крім того, для якісної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах необхідно забезпечити ефективний обмін інформацією між науковцями та практиками.
Разом з цим ще однією проблемою корпоративного управління є низький рівень залучення спостережних рад банків до управління ризиками. У небагатьох банках нормативні документи, що регламентують управління ризиками, затверджуються на рівні спостережних рад (таб. 1).
Спостережні ради найчастіше залучаються до роботи над стратегічним ризиком. Основними причинами низького залучення спостережних рад до процесу управління ризиками - невелика кількість членів спостережних рад та відсутність у них досвіду роботи в банках. Крім того, лише декілька банків вважають пріоритетом створення комітету з ризиків при спостережній раді [2, c. 111]. Члени спостережних рад більшості банків недостатньо розуміють сутність ризик-менеджменту та переваг його активного впровадження.
Таблиця 1
Наявність нормативних документів, що регулюють управління ризиками, та рівень їх затверджених [2, c. 110]
Категорії ризиків Наявність внутрішніх нормативних документів для відповідної категорії ризику Рівень затвердження
кількість банків частка Правління Спостережна рада інше
Кредитний 72 92 % 59 10 3
Ліквідності 71 91 % 62 8 1
Процентний 67 86 % 57 8 2
Валютний 66 85 % 55 8 3
Операційний 57 73 % 50 4 3
Ринковий 47 60 % 40 5 2
Стратегічний 35 45 % 26 9 0
Юридичний 33 42 % 30 3 0
Репутації 24 31 % 18 4 2
інші 24 31 % 20 4 0
Необхідно зазначити, що у банків наявні нормативні документи, що регулюють ризики, але затверджуються переважно Правлінням або іншими органами (таб. 1). Більшість банків (від 85 % до 92 %) мають внутрішні нормативні документи з основних видів фінансових ризиків. Процес управління нефінансовими ризиками, крім операційного, має значно нижчий рівень урегульованості - від 31 % до 45 %.
Колегіальні органи виконують досить важливу функцію в процесі управління ризиками - дозволяють уникнути конфлікту інтересів між різними структурними підрозділами та підвищують якість прийнятих рішень, оскільки проблеми розглядаються з різних боків. Чітке визначення повноважень колегіальних органів дозволяє значно підвищити корпоративну культуру управління ризиками. У результаті проведеного дослідження виявлені такі проблеми у визначені повноважень колегіальних органів [2, c. 111]:
- на рівні окремих банків - наявність ризиків, що не належать до компетенції жодного колегіального органу - це свідчить про те, що деякі ризики або не ідентифіковані, або управління даними видами ризиків делеговано окремими структурним підрозділам, що може призвести до однобічного розгляду проблем;
- наявність ризиків, що одночасно входять до компетенції декількох комітетів - оскільки ризики суттєво впливають один на одного, то досить важко чітко провести межу між повноваженнями комітетів. Проте в разі перехрещення повноважень різних комітетів можуть виникнути організаційні проблеми при прийнятті протилежних рішень з одного питання;
- залучення деяких комітетів у роботу над ризиками, які не входять до їх компетенції - 39 банків або 50 % з анкетованих банків назвали органом, що управляє операційним ризиком - Тарифний комітет. Даний факт свідчить про нерозуміння респондентами сутності цього ризику та дає привід задуматися над рівнем ризик-менеджменту в українських банках взагалі (таб. 2).
Таблиця 2
Повноваження колегіальних органів з управління ризиками, кількість банків [2, c. 112]
Категорії ризику Комітети банків
Кредитний КУАП Комітет з управління ризиками Тарифний Інші
Кредитний 74 19 2 4 1
Ліквідності 7 73 1 0 1
Ринковий 10 48 3 27 4
Валютний 8 60 3 11 4
Процентний 22 59 1 30 2
Операційний 5 14 2 39 7
Більшість з анкетованих банків мають такі традиційні комітети, як Кредитний комітет та Комітет з управління активами та пасивами. Спеціалізований комітет з управління ризиків мають лише 4 % з анкетованих банків.
Однією із поточних проблем ризик-менеджменту - є недостатній рівень використання кількісних методів оцінки ризиків, що може призвести до неадекватної оцінки банками рівня ризиковості своїх операцій. Вирішення даної проблеми можливе шляхом роз'яснювальної роботи наглядових органів, підвищення кваліфікації персоналу та залучення зарубіжних консультантів.
Перспективи розвитку ризик-менеджменту в банках України - це пошук оптимальної організаційної структури, яка б органічно включала в себе управління ризиками на всіх етапах ведення банківської діяльності. Для полегшення роботи в цьому напрямі Національним банком України розроблені Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України. Даний документ має необов'язковий, рекомендаційний характер, але найближчим часом на основі нього планується прийняти Мінімальні вимоги до систем ризик-менеджменту в банках [5, с. 63].
Отже, в результаті проведеного дослідження виявлено ряд проблем, які перш за все зацікавлені вирішити власники та керівники банків. Ефективне управління ризиками дозволить підвищити прибутковість банку та його інвестиційну привабливість, що досить актуально останнім часом - у період інтенсифікації розміщення коштів іноземними інвесторами в банках України. Крім того, Національний банк України проявляєзацікавленість до побудови ефективних систем ризик-менеджменту в банках, що дасть можливість підвищити надійність, стабільність банківської системи та зменшити вразливість її від зовнішніх факторів. Спільними зусиллями виявлені проблеми - дефіцит кваліфікованих кадрів, низька корпоративна культура, слабкий розподіл повноважень колегіальних органів і слабкі методики оцінки ризиків - будуть вирішені в найближчій перспективі, про що свідчить позитивна тенденція усвідомлення керівниками та власниками банків цих проблем і пошуку шляхів їх вирішення.
Література:
1. Лист Національного банку України від 31.12.2004№ 50-012/1003. - С. 11.
2. Матеріали третього щорічного Східноєвропейського ризик-менеджмент форуму. - К.: FAService, 2004. - С. 232.
3. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (Постанова Правління НБУ від 02.08.2004 № 361). - С. 42.
4. www.bank.gov.ua/
5. Уваров К., Куценко О. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: орієнтир на майбутнє // Вісник Національного банку України. - 2005. - № 1. - С. 60-63.

 
 

Цікаве

Загрузка...